H ΕΚΠΟΙΖΩ ζητεί αναστολή των ρυθμίσεων για την επίσπευση υποθέσεων του νόμου Κατσέλη – Επίδομα 800 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις. Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δέχεται καθημερινά κλήσεις των καταναλωτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες συγκέντρωσης των απαιτούμενων εγγράφων εν μέσω lockdown

Να ανασταλούν οι ρυθμίσεις για την επίσπευση των υποθέσεων του Ν.3869/2010 (ν. Κατσέλη) μέχρι τη λήξη της πανδημίας ζητάει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι, δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα εκδίκασης των υποθέσεων του Ν.3869/2010 σε εύλογο χρονικό διάστημα, ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους, οι οποίοι είναι προς όφελος των οφειλετών και σίγουρα όχι εν μέσω μέτρων περιορισμού.

Υπενθυμίζεται από την ένωση ότι στο νομοσχέδιο με τίτλο “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης” προβλέπεται πως όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του Ν.3869/2010, – η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί για μετά την 15.6.2021 – θα πρέπει υποχρεωτικά να επαναπροσδιοριστούν, προκειμένου να συζητηθούν σε συντομότερη δικάσιμο.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη, με προηγούμενο δελτίο τύπου, τονίσει την ανάγκη επίσπευσης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, «αναδεικνύοντας όμως τις πραγματικές αιτίες καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των υποθέσεων», όπως υποστηρίζει, οι οποίες είναι:

α) την έλλειψη κατάλληλων υποδομών σε συγκεκριμένα, περιφερειακά κυρίως, δικαστήρια, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πόρους και

β) την έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου εξωδικαστικού πλαισίου συναινετικών ρυθμίσεων.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών, «παρά τις ενστάσεις των εμπλεκόμενων φορέων για τις προωθούμενες διατάξεις, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων και στη συνταγματικότητα κάποιων από αυτές, η Κυβέρνηση προχώρησε, την ίδια μόλις μέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τον καθολικό περιορισμό μετακινήσεων και την αναστολή εργασιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, στην ψήφιση του Ν.4745/2020».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει την αντίθεσή της στο νόμο για τους εξής λόγους:

 1. Ο ασθενέστερος παραδοσιακά διάδικος στη διαδικασία του Ν.3869/2010, ο οφειλέτης, υφίσταται αδικαιολόγητη και υπέρμετρη επιβάρυνση καθώς μέσα σε ένα ασφυκτικά σύντομο χρονικό πλαίσιο, θα πρέπει να προβεί στη συλλογή πλήθους εγγράφων από αρμόδιες ΔΟΥ, υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία και τράπεζες. Μάλιστα, οι πιστωτές έχουν ήδη πρόσβαση στο περιεχόμενο των περισσότερων από τα στοιχεία αυτά, ως αποτέλεσμα της άρσης του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των αιτούντων προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010.
 2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να αναλάβει εκ νέου το κόστος επικαιροποίησης της αίτησής του.
 3. Όλα δε τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος μέτρων για την προστασία από την πανδημία, εντός της περιόδου απαγόρευσης μετακίνησης, κατά την οποία οι περισσότερες υπηρεσίες υπολειτουργούν και εν μέσω γενικότερης αβεβαιότητας για παράταση των μέτρων, δεδομένου ότι προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι και την 31η/12/2014 ξεκινάει την 1η/12/2020 και λήγει την 15η/1/2021.

«Παράλληλα, κατά τρόπο ανεξήγητο και ακατανόητο προστέθηκε τελευταία στιγμή τροπολογία που αφορά στις διατάξεις πειθαρχικών ευθυνών του Κώδικα Δικηγόρων για δικηγορικές-εισπρακτικές εταιρίες» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με την τροπολογία αυτή στο Ν.4745/2020, όπως σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, δεν διώκεται πειθαρχικώς δικηγόρος εκ μόνης της ιδιότητάς του ως διαχειριστής ή εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις αυτής, ως νομικού προσώπου. Η διατύπωση της διάταξης αυτής, είναι ιδιαίτερα προβληματική και ενδεχομένως δημιουργήσει προβλήματα σε δανειολήπτες με καθυστερήσεις στα δάνειά τους, καθώς είναι πιθανό μεγάλες δικηγορικές – εισπρακτικές εταιρείες να την εκμεταλλευτούν προβαίνοντας σε παράνομες οχλήσεις, χωρίς το φόβο δίωξης των διαχειριστών και εταίρων δικηγόρων. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέτρα, όπως κατά καιρούς έχει εξαγγείλει, για τις δικηγορικές εταιρίες που λειτουργούν ως εισπρακτικές και, κατά μία άποψη, δεν καλύπτονται από το Ν.3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ακόμη ότι, δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα εκδίκασης των υποθέσεων του Ν.3869/2010 σε εύλογο χρονικό διάστημα, ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους, οι οποίοι είναι προς όφελος των οφειλετών και σίγουρα όχι εν μέσω μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας και υπολειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δημοσίων υπηρεσιών. Αντίθετα, όπως εκτιμά, «οι συγκεκριμένες διατάξεις φαίνεται να εξυπηρετούν το σκοπό του ξεφορτώματος των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, προτού φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες, και όχι την επίσπευσή τους, καθώς με βεβαιότητα μεγάλο μέρος των οφειλετών δε θα καταφέρει να τηρήσει τις αυστηρές προϋποθέσεις και προθεσμίες των νέων διατάξεων και να ανταπεξέλθει στο οικονομικό κόστος».

Τέλος, σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι η ΕΚΠΟΙΖΩ δέχεται καθημερινά κλήσεις των καταναλωτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες συγκέντρωσης των απαιτούμενων εγγράφων εν μέσω γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, με κίνδυνο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές προθεσμίες.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την Κυβέρνηση:

 • Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων στα οποία παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων του Ν.3869/2010.
 • Να αναστείλει την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, μέχρι την άρση των περιορισμών λόγω της πανδημίας, ούτως ώστε οι οφειλέτες να έχουν την ευχέρεια να ενημερωθούν επαρκώς για τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού και να συλλέξουν ανεμπόδιστα τα απαιτούμενα στοιχεία, εντός των – έτσι κι αλλιώς – αυστηρών χρονικών πλαισίων, προς το σκοπό της δίκαιης εξέτασης της υπόθεσής τους.

 

Επίδομα 800 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις – Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

ευρώ
Πότε ανοίγει το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ώστε να πργματοποιηθούν οι αιτήσεις για το επίδομα των 800 ευρώ – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους

Την Κυριακή στις 15 Νοεμβρίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να λάβουν οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Σημειώνεται, ότι οι πληρωμές των αποζημιώσεων από 587 έως 800 ευρώ θα πραγματοποιηθούν από τις 27 Νοεμβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, οι πληττόμενες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι τίθενται σε αναστολή εργασίας για πρώτη φορά, θα υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (15/11 έως 7/12), προκειμένου να λάβουν την ειδική αποζημίωση που τους αναλογεί.

Οι ημερομηνίες για δηλώσεις και πληρωμές

 • Δηλώσεις εργοδοτών – εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή θα πραγματοποιηθούν: Από 15 Νοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου
 • Πληρωμές εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή: Από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου
 • Δηλώσεις εργοδοτών – εργαζομένων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν όμως είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ: Από 15 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου
 • Πληρωμές εργαζομένων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν όμως είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ: Μετά τις 7 Δεκεμβρίου

Τα ποσά σε τέσσερις ταχύτητες

Ειδικά για τον Νοέμβριο, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους που θα δηλωθούν σε αναστολή, θα υπολογισθούν αναλογικά με τις ημερολογιακές ημέρες της αναστολής επί του ποσού των 800 ευρώ, αντί των 534 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζόμενους  που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις ημερολογιακές (και όχι τις εργάσιμες) ημέρες της αναστολής και με ποσό αναφοράς τα 26,66 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής.

Ημέρες αναστολής Νοεμβρίου  Ποσό ειδικής αποζημίωσης Νοεμβρίου (σε €)
30 800
29 773,1
28 746,5
27 719,8
26 693,1
25 666,5
24 640
23 613,1
22 586,5
21 559,8
20 533,2
19 506,5
18 480
17 453,2
16 426,5
15 400
14 373,2
13 346,5
12 320
11 293,2
10 266,6
9 240
8 213,2
7 186,6
6 160
5 133,3
4 106,6
3 80
2 53,32
1 26,66

Την αναλογική αποζημίωση δικαιούνται 4 ταχύτητες εργαζομένων :

 • Εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες – π.χ. στη Θεσσαλονίκη – των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί υποχρεωτικά σε αναστολή, καθώς εργάζονται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ από 3 Νοεμβρίου, πριν την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της Επικράτειας. Οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή για 28 ημέρες, από 3 έως 30 Νοεμβρίου.

Για παράδειγμα : Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ στη Θεσσαλονίκη τίθεται σε αναστολή από 3.11.2020 και θα λάβει 747 ευρώ (υπολογισμός στα 800 ευρώ για 28 ήμερες αναστολής)

 • Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή από σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της Επικράτειας. Οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή για 24 ημέρες, από 7 έως 30 Νοεμβρίου.

Για παράδειγμα : Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή βάσει  ΚΑΔ τίθεται σε αναστολή από 7.11.2020 και θα λάβει 640 ευρώ (υπολογισμός στα 800 ευρώ για 24 ήμερες αναστολής)

 • Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή από άλλη ημερομηνία, για παράδειγμα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Για παράδειγμα : Εργαζόμενος σε κομμωτήριο/κουρείο/κέντρα αισθητικής που κλείνει  με κρατική  εντολή την 9.11.2020 τίθεται σε αναστολή από 9.11.2020 και θα λάβει  587 ευρώ (υπολογισμός στα 800 ευρώ για 22 ήμερες αναστολής)

 • Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για μέρος ή για ολόκληρο  τον μήνα  σε επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές αλλά χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες για το μήνα Νοέμβριο και βάσει της γενικευμένης λίστας ΚΑΔ του Απριλίου 2020.

Για παράδειγμα : Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει ΚΑΔ που έχει τεθεί  σε αναστολή από 1.11.2020 θα λάβει 800 ευρώ ή  την αναλογία επί των 800 ευρώ για τις ήμερες του Νοέμβριου που είναι σε αναστολή.