ESM: Επιστροφή της Ελλάδας στη δημοσιονομική πειθαρχία από το 2023 – Μπλοκάρουν οι δικηγόροι τους πλειστηριασμούς ευάλωτων δανειοληπτών μέχρι τέλος Ιουλίου

ESM: Επιστροφή της Ελλάδας στη δημοσιονομική πειθαρχία από το 2023

«Καμπανάκια» για την επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις δεσμεύσεις της Ελλάδας το 2023 κρύβει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), που ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο των Διοικητών του κατά τη συνεδρίαση στο περιθώριο του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη για την πλήρη απορρόφηση και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και τη συνέχιση της εφαρμογής της ατζέντας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σταδιακή και προσεκτική επιστροφή στη δημοσιονομική πορεία της Ε.Ε. Η έκθεση αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της πανδημίας και συστήνει πάντως την ταυτόχρονη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, η έκθεση του ΕSM αναφέρει τα εξής:

«Η πανδημία διέκοψε μια τριετή οικονομική ανάκαμψη και οδήγησε σε ένα σημαντικό έλλειμμα γενικής κυβέρνησης για πρώτη φορά από το 2015. Το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα, κυρίως λόγω της πτώσης του τουρισμού και των μέτρων για τη συγκράτηση της διάδοσης του Covid-19. Η ύφεση και τα προσαρμοσμένα μέτρα ενίσχυσης ώθησαν τον προϋπολογισμό σε μεγάλα ελλείμματα. Οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, υποστηριζόμενες από τα προγράμματα της ΕΚΤ και το σχέδιο ανάκαμψης της επόμενης γενιάς της Ε.Ε., επέτρεψαν στη χώρα να καλύψει τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες και να διατηρήσει υψηλά ταμειακά υπόλοιπα. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μέχρι στιγμής εξαλείψει τον αντίκτυπο της πανδημίας και έχουν χορηγήσει ένα αυξανόμενο ποσό δανείων σε επιχειρήσεις, κυρίως χάρη στην εποπτική ευελιξία και τα εθνικά συστήματα στήριξης».

Επιπλέον, ο ESM καταγράφει ότι «μετά από έντονη ανάπτυξη από το 2017, η πανδημία προκάλεσε ύφεση με πτώση 8,2% το ΑΕΠ του 2020. Η πτώση του τουρισμού έπληξε την οικονομία πιο έντονα, ενώ η εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε λιγότερο λόγω της σημαντικής εισοδηματικής στήριξης της κυβέρνησης για τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία. Παρά τη συγκριτικά ανθεκτική εξαγωγή αγαθών, η επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών διεύρυνε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών».

Ο ESM αναφέρει ότι «η ύφεση και τα στοχοθετημένα φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην υγεία και τη στήριξη της οικονομίας συρρικνώνουν τα έσοδα. Μετά την επίτευξη μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για τέσσερα συνεχόμενα έτη, το πρωτογενές ισοζύγιο σε όρους προγράμματος έδειξε έλλειμμα 7,5% του ΑΕΠ το 2020. Αυτό το έλλειμμα, μαζί με τη μείωση του ΑΕΠ, ανάγκασε τον δείκτη δημόσιου χρέους να αυξηθεί στο 205,6% του ΑΕΠ».

Για χρέος, μεταρρυθμίσεις και τράπεζες

Ειδικότερα σε σχέση με το χρέος και την εξυπηρέτησή του αναφέρει: «μετά από κάποια αστάθεια στην αρχή της πανδημίας, το κόστος χρηματοδότησης μειώθηκε το 2020, λόγω της συμπερίληψης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για την αγορά πανδημίας της ΕΚΤ και την επιλεξιμότητά τους ως εγγύηση του Ευρωσυστήματος, καθώς και τη συμφωνία για την ανάκαμψη της ΕΕ. Το 2020, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (PDMA) συγκέντρωσε 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω πέντε εκδόσεων, αναπτύσσοντας περαιτέρω την καμπύλη απόδοσης στο φάσμα 7-, 10- και 15 ετών.

»Πιο πρόσφατα τον Μάρτιο του 2021, ο PDMA εξέδωσε με επιτυχία ένα ομόλογο 30 ετών. Για να μειώσει το χρέος και να δημιουργήσει χώρο για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων διατηρώντας παράλληλα το υψηλό απόθεμα μετρητών, ο PDMA πραγματοποίησε πράξεις διαχείρισης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης μερικής προπληρωμής δανείων ΔΝΤ στις αρχές του 2021».

Σε σχέση με το πιστωτικό σύστημα σημειώνει: «παρά την ύφεση, οι τράπεζες συνέχισαν να πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις το 2020, αλλά η κερδοφορία παρέμεινε χαμηλή. Οι συνθήκες ρευστότητας και χρηματοδότησης βελτιώθηκαν, ιδίως μετά τα μέτρα χαλάρωσης της ΕΚΤ και ο δανεισμός στην οικονομία συνεχίστηκε, αλλά και από την κρατική υποστήριξη. Το σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων ΄Hercules΄ επιτάχυνε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) το 2020 και παρατάθηκε πρόσφατα μέχρι το 2022, αλλά τα ποσοστά των NPLs παραμένουν πολύ υψηλά. Το σύστημα Hercules επωφελήθηκε από κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ».

«Μετά τη συνολική θετική εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με την πρόοδο των δεσμεύσεών της υπό ενισχυμένη εποπτεία, η Ελλάδα έλαβε την τρίτη και τέταρτη δόση των εξαμηνιαίων μέτρων απαλλαγής υπό όρους ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, λόγω των ευνοϊκών όρων δανεισμού του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ, η χώρα απολάμβανε εξοικονόμηση προϋπολογισμού που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020», σημειώνει ο ESM.

Επιπλέον καταγράφει ότι «μεταξύ των βασικών βελτιώσεων, η Ελλάδα εφάρμοσε το σύστημα Ηρακλής και προσέλκυσε τους επενδυτές να αγοράσουν μεγάλα χαρτοφυλάκια NPLs, ορισμένες βασικές ιδιωτικοποιήσεις σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο και η Ελληνική Εταιρεία Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών συνέχισε τις κρατικές κρατικές επιχειρήσεις βελτιώσεις και πέτυχε καλά οικονομικά αποτελέσματα».

Σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις σημειώνει ότι «η αναθεώρηση του κώδικα αφερεγγυότητας, με στόχο την ενίσχυση της μείωσης των NPLs, εγκρίθηκε το 2020 και η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται το 2021. Ωστόσο, η πανδημία προκάλεσε εκ νέου ιεράρχηση των πολιτικών και διέκοψε την εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Ειδικότερα, δεν επιτεύχθηκε το σχέδιο μείωσης των καθυστερήσεων που δεν σχετίζονται με τις συντάξεις έως σχεδόν το τέλος του 2020».

Σύμφωνα με το Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ο ΕSM τονίζει ότι «το πολύ υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους παρουσιάζει σημαντική ευπάθεια. Η επίτευξη ισχυρής μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, η επιστροφή σε μια δημοσιονομική πορεία που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας είναι οι κρίσιμες προκλήσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό εξαρτάται αποφασιστικά από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ενθάρρυνση των επενδύσεων, καθώς οι δημογραφικές μετατοπίσεις θα μειώσουν τη συμβολή στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμα».

«Η ενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας απαιτεί προσπάθειες σε πολλούς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της εφαρμογής της ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ESM και υλοποίηση της φιλόδοξης αναπτυξιακής στρατηγικής για την επανεκκίνηση της οικονομίας», προειδοποιεί ο ESM.

«Η πλήρης απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία ανέρχονται σε περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ, παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας μέσω επενδύσεων σε πιο έντασης κεφαλαίου και ψηφιοποιημένες δομές με αντίστοιχα εκ νέου ειδικευμένο εργατικό δυναμικό», καταγράφει.

«Για να μπορέσουν οι τράπεζες να υποστηρίζουν ένα τέτοιο επενδυτικό μοντέλο ανάπτυξης, απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις του υψηλού αποθέματος NPL. Η υποστήριξη της ανάκαμψης και η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των τραπεζών παραμένει η προτεραιότητα, υποστηριζόμενη από την πλήρη εφαρμογή της πολυαναμενόμενης μεταρρύθμισης του νόμου περί αφερεγγυότητας. Όλα αυτά μπορούν να συμβαδίζουν με την περαιτέρω ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης και την εκπλήρωση των ενισχυμένων δεσμεύσεων εποπτείας προς το Eurogroup», αναφέρει ο ESM.

Μαρία Ψαρά

Μπλοκάρουν οι δικηγόροι τους πλειστηριασμούς ευάλωτων δανειοληπτών μέχρι τέλος ΙουλίουΜπλοκάρουν οι δικηγόροι τους πλειστηριασμούς ευάλωτων δανειοληπτών μέχρι τέλος Ιουλίου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε την αποχή των μελών του από τις διαδικασίες πλειστηριασμών των ευάλωτων δανειοληπτών (από 17.6.2021 έως 31.7.2021) όπως επίσης αποφάσισε να απέχουν επί 15ήμερο (από 22.6.2021 έως και 6.7.2021) από όλες τις δίκες στις οποίες είναι διάδικος η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν τη λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους. Με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου (ν. 4738/2020), επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο “Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης”» και προσθέτουν: «Τούτο καταδεικνύει ότι, όπως έχουμε πολλαπλώς επισημάνει, η προστασία των ευάλωτων οφειλετών με το νέο νόμο είναι απισχνασμένη και η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι αποφλοιωμένη και κόλουρη σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς».

Ωστόσο, προσθέτει η ανακοίνωση, «το ΔΣ του ΔΣΑ εμμένει στην πάγια θέση για την άμεση αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών με νομοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον μέχρι τη θέσπιση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, καθώς και τη θέσπιση δεοντολογικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων διά νόμου».

Ακόμη, ο ΔΣΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω αιτήματα δεν έχουν εισέτι γίνει δεκτά, και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι θα ακολουθήσει ορυμαγδός αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος ευάλωτων οφειλετών (κατά τον ορισμό του άρθρου 217 ν. 4738/2020), το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε μέχρι 31.7.2021 την αποχή όλων των δικηγόρων από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας που επισπεύδεται από τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β΄ Κώδικα Δικηγόρων), και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 ΚΠολΔ).

Παράλληλα, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη δεκαπενθήμερης αποχής (από 22.6.2021 έως και 6.7.2021) από όλες τις δίκες στις οποίες είναι διάδικος η ΑΕΠΠ καθώς και την αποχή των συναδέλφων της ΑΕΠΠ από κάθε νομική ενέργεια (σύνταξη, αποστολή απόψεων, υπομνημάτων κ.λπ.) για το ίδιο χρονικό διάστημα.