Στο “σφυρί” τα σπίτια των φτωχών. Γιατί καθυστερεί ο ειδικός φορέας – Καταπέλτης για το εργασιακό νομοσχέδιο η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής – Ακυρώθηκε το αναχρονιστικό συνέδριο γονιμότητας

Μεταβιβάσεις και γονικές παροχές: Oι επαχθείς όροι και για τους συνεπείς οφειλέτες του Δημοσίου – ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΡ. – ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

Οι πλειστηριασμοί κατοικιών ευάλωτων οφειλετών, δεν προστατεύονται από εξώσεις, παρότι αυτό προβλέπεται από τον πτωχευτικό νόμο, επειδή καθυστερεί η ίδρυση του ειδικού φορέα που θα αγοράζει τις κατοικίες τους από τους πλειστηριασμούς και θα τις εκμισθώνει στους οφειλέτες.

Ο ειδικός φορέας για την απόκτηση ακινήτων ευάλωτων δανειοληπτών, δηλαδή όσων έχουν τόσο χαμηλά εισοδήματα ώστε να δικαιούνται επιδότηση ενοικίου, προβλεπόταν να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιουνίου, ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του πτωχευτικού νόμου, με την οποίο καταργείται κάθε προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμούς και προβλέπεται μόνο μια προστασία από εξώσεις για τους ευάλωτους.

Όμως, ο ειδικός φορέας, που θα ελέγχεται από ιδιώτες, δεν έχει συσταθεί και η κυβέρνηση ενημέρωσε την Κομισιόν ότι αυτό θα γίνει το αργότερο ως το τέλος Μαρτίου 2022. Έτσι, για 9 μήνες, οι ευάλωτοι οφειλέτες πέφτουν σε ένα νομικό κενό: οι πλειστηριασμοί των κατοικιών τους δεν απαγορεύονται, ωστόσο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να τις αγοράσει ο φορέας απόκτησης κατοικίων για να αποφύγουν την έξωση.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, χωρίς όμως και να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα τροποποιεί προσωρινά τον πτωχευτικό νόμο, άφησε να «διαρρεύσει» (δεν έχει γίνει καν επίσημη ανακοίνωση) ότι έχει συμφωνήσει με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να «παγώσουν» τους πλειστηριασμούς για τους ευάλωτους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα ενημερώνουν έγκαιρα για τα εισοδήματά τους, ώστε να διαπιστώνεται ότι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου.

Το Σin έχει αναφέρει ότι αυτή η ιδιότυπη συμφωνία κυρίων αποτελεί μια εμβαλωματική και νομικά προβληματική λύση, που δεν διασφαλίζει την προστασία των ευάλωτων οφειλετών. Η κυβέρνηση, όμως, βρίσκεται πλέον σε ισχυρή πίεση και από τους δικηγόρους, οι οποίοι ζητούν να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με μια νομοθετική πρωτοβουλία και ανακοίνωσαν αποχή από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος:

 • Οι ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους. (…) Με την εφαρμογή του Πτωχευτικού νόμου, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» και η σχετική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι σήμερα «αδειανό πουκάμισο».
 • Οι άνω εξελίξεις στερούν πλέον κάθε προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και τους αφήνουν παντελώς εκτεθειμένους στα συμφέροντα των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).
 • Η Ολομέλεια κρίνει ως απόλυτα αναγκαία την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών νομοθετικώς και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου.
 • Υπό τις συνθήκες αυτές, και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που δημιουργούνται, η Ολομέλεια καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας να αποφασίσουν την αποχή των δικηγόρων-μελών τους από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που θα καθορίσει η Συντονιστική Επιτροπή.

Υπό την πίεση των δικηγορικών συλλόγων, στενεύουν τα περιθώρια για την κυβέρνηση και αρχίζει να εξετάζεται μια νομοθετική ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα, με την οποία θα ανασταλούν και τυπικά οι πλειστηριασμοί για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Όσο παραμένει το σημερινό, ιδιότυπο καθεστώς «κενού» στην προστασία των ευάλωτων, τονίζουν δικηγόροι, είναι πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο να δούμε εξώσεις φτωχών νοικοκυριών από τις κατοικίες τους, καθώς μάλιστα τα funds δείχνουν όλο και πιο έντονες διαθέσεις επιθετικής ανάκτησης δανείων.

Αντικειμενικές – Παρενέργειες

Απώλειες κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών για αγορά πρώτης κατοικίας, γονικές παροχές και δωρεές και καταβολή έξτρα φόρου λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης προκαλεί η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2022

Με τις νέες τιμές χιλιάδες νοικοκυριά κινδυνεύουν να χάσουν τα κοινωνικά επιδόματα καθώς ένα από τα βασικά κριτήρια για την χορήγηση τους είναι το ύψος της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους ενώ πολλοί φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ή τη μεταβίβαση της περιουσίας στα παιδιά τους λόγω υπέρβασης του αφορολόγητου ορίου. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός φορολογούμενων που διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία θα βρεθεί αντιμέτωπος με την απειλή των τεκμηρίων καθώς η αύξηση των τιμών «φουσκώνει» το τεκμαρτό εισόδημα.

Το ντόμινο επιβαρύνσεων ευρέως από το άλμα των αντικειμενικών αξιών προκαλεί έντονο πονοκέφαλο στο υπουργείο Οικονομικών που συγκροτεί Ομάδα Εργασίας η οποία θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης πέραν του ΕΝΦΙΑ σε άλλους φόρους και τέλη καθώς και σε κοινωνικά επιδόματα και θα καταθέσει προτάσεις για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα όπου απαιτηθεί και κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα θα λειτουργεί και εξειδικευμένη Ομάδα Εργασίας της φορολογικής πολιτικής για τη διαμόρφωση του νέου ΕΝΦΙΑ.

 • Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές σε μία επιδόματα, φοροαπαλλαγές και φόρους
  Ειδικότερα η ειδική ομάδα εργασίας θα αναλάβει να εντοπίσει τις ανατροπές σε μια σειρά επιδόματα, φοροαπαλλαγές και φόρους όπως:
 • Κοινωνικά επιδόματα: Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών ενέχει κινδύνους για χιλιάδες δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων και ειδικά για όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης. Για τη χορήγηση των επιδομάτων λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα – αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από συγκεκριμένα όρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή. Για παράδειγμα για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, να μην υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για την ένταξη ενός άγαμου χωρίς τέκνα στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Για οικογένειες ή άλλα πολυπρόσωπα νοικοκυριά το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος πέραν του ενός.
 • Αφορολόγητο πρώτης κατοικίας: Το όριο αντικειμενικής αξίας για την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο φορολογούμενο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά. Με την αύξηση των αντικειμενικών τιμών σε πολλές περιπτώσεις η φορολογητέα αξία της πρώτης κατοικίας θα υπερβεί τα αφορολόγητα όρια και εάν δεν αναπροσαρμοστούν οι αγοραστές θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο μεταβίβασης.
 • Αφορολόγητο δωρεών-γονικών παροχών: Μεγαλύτερη επιβάρυνση θα προκύψει για φορολογούμενους που θα μεταβιβάσουν ακίνητα στα παιδιά τους με γονική παροχή Κι αυτό γιατί η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας θα υπερβεί μετά την αύξηση της το όριο των 150.000 ευρώ για το οποίο προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής.
 • Τεκμήρια: Το άλμα των αντικειμενικών αξιών κάνει πιο «τσουχτερό» το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες. Σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές ζώνης αυξάνονται πάνω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος αυξάνονται κατά 40%. Σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές αυξήθηκαν πάνω από τις 5.000 ευρώ ανά τ.μ., τα τεκμήρια των κατοικιών αυξάνονται κατά 21,43%.

 

Καταπέλτης για το εργασιακό νομοσχέδιο η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής

Μίνι lockdown στη Βουλή - Τα νέα μέτρα προφύλαξης κατά του κορωνοϊού - CNN.gr

Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το επίμαχο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε μια μαραθώνια συζήτηση καθώς έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 200 ομιλητές. Η ψηφοφορία θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης. Την ίδια ώρα η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής είναι καταπέλτης για το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με αυτή θεωρεί ασύμβατη με το εργατικό δίκαιο την πιο βασική διάταξή του για διευθέτηση του ωραρίου εργασίας, ακόμη και με 10ωρη απασχόληση ημερησίως, μέσω ατομικής σύμβασης εργοδότη-εργαζόμενου.

Η επιστημονική επιτροπή ασκεί κριτική στο άρθρο 59 που είναι η «καρδιά» του νομοσχεδίου μια και ορίζει την δυνατότητα να ορίζεται με ατομική σύμβαση ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο εργασία έως και 10 ωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 • Η επιτροπή τονίζει χαρακτηριστικά πως αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν θεωρούνται γενικά στο εργατικο δίκαιο αποδεκτές λόγω της ανισοτιμίας της σχέσης εργοδότη και εργαζόμενου. Δηλαδή η επιστημονική επιτροπή θέτει την ίδια ένσταση που έχει εγείρει και η αντιπολίτευση αμφισβητώντας την διάταξη για διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Θυμίζουμε ότι η διάταξη που βρέθηκε ευθέως στο στόχαστρο της επιστημονικής επιτροπής ειναι αυτή την οποία υπερασπίστηκε ο Κωστής Χατζηδάκης λέγοντας πως αποτελεί συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πάνε να μαζέψουν ελιές. Επίσης ο βουλευτής της Ν.Δ Κώστας Κυρανάκης εκτίμησε ότι με την διάταξη αυτή οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν στον γιατρό!

Η επιστημονική επιτροπή της Βουλής αναφέρεται στο ισχύον καθεστώς λέγοντας χαρακτηριστικά:

 • «H δυνατότητα συµψηφισµού των ωρών εργασίας ενός χρονικού διαστήµατος, µε τις λιγότερες ώρες απασχόλησης ενός άλλου αντιστοίχου χρονικού διαστήµατος, ασκεί άµεση επίδραση στην εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν την υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας, ενώ επιδρά και στο κόστος εργασίας όπως και στην αµοιβή των εργαζοµένων. Υπό το ισχύον σήµερα νοµικό καθεστώς, δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, να επιβληθεί, ή ακόµη και να συµφωνηθεί, διά της ατοµικής σύµβασης εργασίας, ο συµψηφισµός των περισσότερων του κανονικού ωρών εργασίας µίας ηµέρας ή µίας εβδοµάδας, µε τις λιγότερες ώρες εργασίας µιας άλλης ηµέρας της ιδίας εβδοµάδας ή µίας άλλης εβδοµάδας. Οι ώρες της εργασίας κάθε ηµέρας εξετάζονται, δηλαδή, αυτοτελώς, προκειµένου να διαπιστωθεί αν παρέχεται υπερωρία, όπως, αντίστοιχα, και κάθε εβδοµάδας, προκειµένου να διαπιστωθεί αν παρέχεται υπερεργασία. Περίοδος αναφοράς, συνεπώς, είναι, αντίστοιχα, η ηµέρα (για την υπερωρία) και η εβδοµάδα (για την υπερεργασία)».

Τονίζεται επίσης πως

 • «η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται σήµερα µε συλλογικές συµφωνίες (επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, συµφωνία εργοδότη και επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης οποιουδήποτε είδους για τα µέλη της, συµφωνία του εργοδότη και του συµβουλίου των εργαζοµένων, συµφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων)».

Η επιστημονική επιτροπή σχολιάζοντας τις αλλαγές που προωθεί το νομοσχέδιο σημειώνει πως

 • «με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι θα είναι δυνατόν να επιχειρηθεί διευθέτηση και µε ατοµική συµφωνία, η οποία θα συνάπτεται µετά από πρόταση του εργαζοµένου. Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί, εν προκειµένω, ότι στην επιστήµη του εργατικού δικαίου αµφισβητείται, εν γένει, η αυθεντικότητα των ατοµικών συµφωνιών εργαζοµένου και εργοδότη, λόγω ακριβώς της εξάρτησης του πρώτου από τον δεύτερο (βλ. Ι. Κουκιάδη, Ατοµικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 65 επ., Κ. Παπαδηµητρίου, Ατοµικό Εργατικό Δίκαιο, 2021, σελ. 3)»

Επίσης η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής αναφέρει ότι

 • «δεν προβλέπεται, προηγούµενη καταχώριση αυτής της συµφωνίας στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, προκειµένου αυτή να καθίσταται γνωστή στις ελεγκτικές αρχές και να εξασφαλίζεται, και στην πράξη, η τήρησή της».

Επιφυλακτική η επιτροπή και για το χρονικό εύρος της συμφωνίας. Αναφέρει ότι

 • «θα µπορούσε να τεθεί ερώτηµα ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής της συµφωνίας, δηλαδή ως προς το αν θα περιορίζεται σε µια περίοδο αναφοράς ή αν θα µπορεί να έχει µακρότερη διάρκεια, και, υπό τη δεύτερη εκδοχή, ποιά θα είναι η δέσµευση του εργαζοµένου από την εν λόγω συµφωνία, δηλαδή, αν θα µπορεί να ανακληθεί από αυτόν, και υπό ποίους όρους ή µε ποιές συνέπειες».

Σημαντική είναι η ένσταση που διατυπώνει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και στην ρύθμιση σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια απεργιακής κινητοποιήσεις οι συνδικαλιστικοί φορείς και τα πρόσωπα που τις απαρτίζουν έχουν «αστική ευθύνη».

Η επιτροπή σημειώνει πως

 • «εισάγεται αστική ευθύνη της οργάνωσης και των µελών του διοικητικού συµβουλίου της, όχι µόνο για τις δικές του πράξεις, αλλά και για την παράλειψή τους να εξασφαλίζουν συγκεκριµένο αποτέλεσµα, το οποίο συνδυάζεται και µε πράξεις τρίτων προσώπων, µε τα οποία η συνδικαλιστική οργάνωση µπορεί να µην έχει καµία σχέση. Μάλιστα, αυτή η ευθύνη µπορεί να προκύψει όχι µόνο από δόλο, αλλά και από ελαφρά αµέλεια. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα ήταν ίσως χρήσιµο να προσδιορισθεί η έννοια της άσκησης ψυχολογικής βίας, η οποία µπορεί να ασκηθεί, όπως προαναφέρθηκε, και από τρίτους, και να καταλήξει σε αστική ευθύνη». Ουσιαστικά δηλαδή η επιστημονική επιτροπή συνηγορεί στις θέσεις της αντιπολίτευσης που επισημαίνει ότι με την διάταξη αυτή σε κάθε δικαστήριο δίνεται η ευχέρεια να εντοπίσει αστική ευθύνη σχεδόν σε κάθε πρωτοβουλία η πράξη ενός σωματείου η των μελών του διοικητικού συμβουλίου του.

Να σημειωθεί ότι σήμερα κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης του νομοσχεδίου τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρόκειται να καταθέσουν ένσταση αντισυνταγματικότητας για σειρά διατάξεων. Η πρόταση αναμένεται να καταψηφιστεί από τη κυβερνητική πλειοψηφία.

Συνολικά το επόμενο τριήμερο η συζήτηση θα γίνει σε κλίμα πόλωσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ενώ τον τόνο θα δώσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Την Τετάρτη πρίν την ονομαστική ψηφοφοφορία (που θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητηθεί από την αντιπολίτευση) θα πάρουν τον λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί. Σίγουρη θεωρείται η έλευση στην Βουλή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όπως και του Αλέξη Τσίπρα, της Φώφης Γεννηματά, του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Γιάννη Βαρουφάκη.

 • Πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει εκτός από το ουσιαστικό μέρος και το διαδικαστικό τμήμα. Αφού στην συζήτηση των αρχηγων αναμένεται να προεδρεύσει ο Κώστας Τασούλας, Ο πρόεδρος της Βουλήςπου τη Παρασκευή ήρθε σε σφοδρή σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα όταν κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης προκειμένου να μήν παρέμβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ακυρώθηκε το αναχρονιστικό συνέδριο γονιμότηταςΑκυρώθηκε το αναχρονιστικό συνέδριο γονιμότητας

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που ξέσπασαν η οργανωτική επιτροπή προχώρησε στην ακύρωσή του.

Πίσω ολοταχώς από τους διοργανωτές μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από το τόξο των ανθρώπων που σέβονται τα δικαιώματα της γυναίκας. Ανακοίνωσαν την ακύρωση του ανδροκρατούμενου συνεδρίου με ομιλητές περισσότερους ιεράρχες από γυναίκες και με σαφέστατο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο.

Τι προηγήθηκε

Το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται μετά την ανάρτηση του εξευτελιστικού για τις γυναίκες διαφημιστικού σποτ και το σάλο που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 • Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, απέσυρε την αιγίδα της Προεδρίας.
 • Ακολούθησε η ΕΡΤ και το ΑΠΕ ενω ήδη είχαν προηγηθεί καλλιτέχνες που επρόκειτο να εμφανιστούν στο Συνέδριο.
 • Την απόσυρσή του ανακοίνωσε και ΑΝΤ1, που είχε αποδεχθεί να είναι Χορηγός Επικοινωνίας.
 • Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ απέσυρε την ομιλία και τον χαιρετισμό από το συνέδριο τονίζοντας ότι «το προωθητικό βίντεο του συνεδρίου όπως και το κείμενο της πρόσκλησης εγείρουν σοβαρά ζητήματα και δεν επιτρέπουν την συμμετοχή ούτε με την ιδιότητα του Δημάρχου, ούτε με την ιδιότητα του επιστήμονα».
 • Με tweet ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης ανέφερε πως δεν είχε αποδεχθεί την αρχική πρόσκληση και χαρακτήριζε «απαράδεκτα και αναχρονιστικά» τα μηνύματα του σχετικού βίντεο του συνεδρίου. Από κοντά και η απόσυρση της υφυπουργού Εργασίας Μαρίας Συρεγγέλα, ομιλητών αλλά και καλλιτεχνών που είχαν κληθεί να συνδράμουν.

Το σποτ που προκάλεσε τις αντιδράσεις

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει πλέον «κατέβει» από το youtube αναφέρεται:

 • Και ξαφνικά, έρχεται η μέρα που κλείνεις τα πολλά. Κι έτσι απλά, αρχίζει ο απολογισμός. Όχι γι’ αυτά που έκανες, αλλά γι’ αυτά που θα έπρεπε να έχεις κάνει. “Άντε τι κάθεσαι; Πότε θα παντρευτείς; Πότε θα γίνεις μάνα;”. Κι αναρωτιέσαι: Πέρασες στο πανεπιστήμιο. Έπιασες μια καλή δουλειά. Γνώρισες τον άνδρα των ονείρων σου. Και ξαφνικά μαθαίνεις πως αυτό το 4 στον διψήφιο αριθμό της ηλικίας σου, δεν σου επιτρέπει να γίνεις μητέρα. “Τι έχω κάνει λάθος;”. Τίποτα δεν έχεις κάνει λάθος. Απλά δεν γνώριζες. Αν ονειρεύεσαι να κάνεις την δική σου οικογένεια αύριο, φρόντισε να ενημερωθείς σήμερα.

Η ταυτότητα του συνεδρίου

Στο όνομα της επιστήμης επιχειρήθηκε να διοργανωθεί ένα συνέδριο ανδροκρατούμενο με ομιλητές περισσότερους ιεράρχες από γυναίκες και με σαφέστατο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο.

 • Όπως γράφει στο σημερινό της φύλλο η «Εφ.Συν.»: Μέσα στον τελευταίο ορυμαγδό νομοθετημάτων που περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα στην εργασία αλλά ειδικά και τα δικαιώματα της γυναίκας/μητέρας στον διαλυμένο γάμο, στο συνέδριο για τη γονιμότητα κυριαρχούν το ράσο, η γραβάτα και -πολύ φοβούμαστε- ο θρήνος του «αγέννητου παιδιού».

Η ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής

Αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση του συνεδρίου «λόγω της αρνητικής αντίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ, του οποίου το μήνυμα παρερμηνεύθηκε» και ζητά από την Πολιτεία «να αναλάβει την ευθύνη και να φροντίσει την ενημέρωση του πληθυσμού, διαφυλάσσοντας τις ελευθερίες και τις κατακτήσεις των γυναικών, ώστε να επιλέξουν και να επιδιώξουν την τεκνοποίηση όποτε και όπως οι ίδιες το επιθυμούν».