«Χάθηκαν» 3,2 δισ. από τον προϋπολογισμό

Προϋπολογισμός 2021: Κατατέθηκε το προσχέδιο

«Χάθηκαν» 3,2 δισ. από τον προϋπολογισμό

Μια έντονη οσμή αναδύεται από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μια οσμή που φαίνεται παρόμοια με αυτήν των παραποιημένων στοιχείων που δίνονταν στη Eurostat και όταν ανακαλύφθηκαν τους δόθηκε η κωδική ονομασία «Greek statistics».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

του 2020 κατά 4.726 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων».

Οπως λοιπόν προκύπτει, σε σχέση με πέρυσι τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ εξαιτίας:

• Των μέτρων κατά της πανδημίας.

• Των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Από εδώ και πέρα εισέρχονται οι αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης και δεικνύουν ότι τα επίσημα νούμερα δεν προκύπτουν.

Τα μέτρα στήριξης

Ας πάρουμε καταρχάς το ζήτημα των μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη εκδοχή, τα κυριότερα μέτρα του επταμήνου 2021 δεικνύουν ότι δαπανήθηκαν 5,221 δισ. ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας λόγω των μέτρων κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά τα μέτρα είναι: α) Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της Covid-19 (μισθωτών) ύψους 1,871 δισ. ευρώ. β) Η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,618 δισ. ευρώ. γ) Η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 715 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων. δ) Η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία. ε) Η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στις περιφέρειες ύψους 493 εκατ. ευρώ. στ) Η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ. ζ) Οι δαπάνες σχετικά με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα το 2020, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την ίδια περίοδο, δαπανήθηκαν 5,007 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα:

α) Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της Covid-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1,118 δισ. ευρώ.

β) Η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ.

γ) Η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας ύψους 262 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. δ) Οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 2,293 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για τη σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας της Covid-19. ε) Οι αυξημένες κατά 207 εκατ. ευρώ πληρωμές για τόκους.

Κάτω από το χαλί

Οπως λοιπόν προκύπτει με την πράξη της αφαίρεσης, η απόκλιση μεταξύ των ετών 2020 και 2021 είναι της τάξης των 214 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα κόστισαν το πρώτο επτάμηνο του 2020 στο ελληνικό κράτος 101 εκατ. ευρώ ενώ το 2021 1,352 δισ. ευρώ (η σχετική δαπάνη εμφαίνεται στον κωδικό «Αποκτήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων»). Πάλι με τη μέθοδο της αφαίρεσης προκύπτει ότι η διαφορά βρίσκεται στο 1,251 δισ. ευρώ.

Αν λοιπόν προσθέσουμε τις αποκλίσεις, ήτοι το 1,251 δισ. ευρώ των εξοπλιστικών προγραμμάτων και τα 214 εκατ. ευρώ των προγραμμάτων στήριξης, προκύπτει ότι η απόκλιση πέρυσι σε σχέση με φέτος είναι της τάξης του 1,465 δισ. ευρώ. Αρα αναζητούμε 3,251 δισ. ευρώ που έχουν κρυφτεί κάτω από το χαλί των «Greek statistics»…

Τζώρτζης Ρούσσος