Τα 13 μέτρα του υπουργείου για τους πυρόπληκτους — Φερετζές «Δημαδάμα» για να καλυφθεί η γαλάζια έφοδος στον κρατικό μηχανισμό — Κάρπαθος: Συναγερμός με πρόσφυγες βορειοδυτικά του νησιού

Αποζημιώσεις, επιδότηση ενοικίου και βοήθεια σε επιχειρήσεις, είναι μερικά από τα μάλλον προβλεπόμενα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τους πυρόπληκτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση και για τους ΟΤΑ.

Αναλυτικά τα μέτρα

Τα μέτρα κρατικής αρωγής που δρομολογούνται, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τις πληγείσες περιοχές είναι τα ακόλουθα:

1. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα arogi.gov.gr ώστε οι πυρόπληκτοι πολίτες και οι πληγείσες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για τα πυρόπληκτα κτίρια, η οποία θα καταβάλλεται μετά από τις απαραίτητες διασταυρώσεις και ελέγχους. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα») ή ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα»), με το ποσό της πρώτης αρωγής να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ή σε 5.000  ευρώ, αντίστοιχα.

2. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων

Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, θα οριοθετηθούν οι πληγείσες περιοχές και θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων. Η στεγαστική συνδρομή, η οποία αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών τους, με σκοπό την αποκατάστασή τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν).

3. Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης

Παρέχεται, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με το ύψος της επιδότησης, να κυμαίνεται από 300 ως και 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους.

4. Πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις

Μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, προς πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, ανάλογα με το επίπεδο της ζημιάς. Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για μεσαίο εύρος ζημιάς και 4.000 ευρώ για μεγάλο εύρος ζημιάς στα στοιχεία ενεργητικού τους. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής δεν αφορά σε επιχειρήσεις με μικρό εύρος ζημιάς στα στοιχεία ενεργητικού τους, στις οποίες θα χορηγηθεί προκαταβολή. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής γίνεται κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων των αιτούντων πρώτης αρωγής με τις αιτήσεις πληγεισών επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

5. Προκαταβολή έναντι κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις

Χορηγείται προκαταβολή έναντι της συνολικής επιχορήγησης προς πληγείσες επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων- και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, σε ποσοστό 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε μέρος της ενίσχυσης να καταβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη φυσική καταστροφή. Η προκαταβολή χορηγείται σε συνέχεια της καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που πραγματοποιείται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, σταδιακά, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών.

6. Κρατική αρωγή προς πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Μετά την καταβολή της πρώτης αρωγής και της προκαταβολής θα προχωρήσει και η χορήγηση του τελικού ποσού της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, με την επιχορήγηση να καλύπτει μέρος της εκτιμηθείσας ζημιάς σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής. Ειδικότερα, η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης. Η τελική επιχορήγηση συμψηφίζεται με την χορηγηθείσα πρώτη αρωγή και προκαταβολή, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού που ξεκίνησε άμεσα με τις Περιφέρειες, οι οποίες και συστήνουν τις επιτροπές κρατικής αρωγής, προωθείται η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών στις επιχειρήσεις και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε -αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία- να χορηγηθεί και το τελικό ποσό της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα. Τέλος, όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα ενεργοποιηθεί το σχήμα επιχορήγησης επί των φυτικών μέσων παραγωγής από την κρατική αρωγή, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία και τον ΕΛΓΑ.

7. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληγέντα από την πυρκαγιά νοικοκυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους Δήμους, χρηματικά ποσά ενισχύσεων, ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων προς τα νοικοκυριά που επλήγησαν, ως εξής: (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, προσαυξημένο ανάλογα για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες, (β) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας, ενώ η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας, και (γ) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

8. Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών, θα χορηγηθεί αναστολή της πληρωμής των εκκρεμών και βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, για έξι μήνες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί. Ειδικότερα, η αναστολή αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η αναστολή αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

9. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Δύναται να παρασχεθεί αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληγέντων από την πυρκαγιά, για έξι μήνες. Η αναστολή αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που είναι πληγείσες και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για έξι μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή φορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

10. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών και έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση, δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ για μία τριετία, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

11. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Κατόπιν της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των οριοθετημένων περιοχών και έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Η αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων, για έξι μήνες, με αντίστοιχη διαδικασία ρύθμισης αυτών, αφορά στοχευμένα τις πληγείσες από τη φυσική καταστροφή επιχειρήσεις, οι οποίες πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις.

12. Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Διαμορφώνεται ειδικό σχήμα στήριξης της απασχόλησης για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, με τη παροχή δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας και χορήγησης αντίστοιχου επιδόματος, ύψους 534 ευρώ, προς τους εργαζόμενους των πληγεισών επιχειρήσεων για ένα τρίμηνο. Όπως και τα λοιπά μέτρα, το μέτρο αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις.

13. Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προχωρήσει  έκτακτη χρηματοδότησή τους -όπου κριθεί η ανάγκη- για την κάλυψη ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Φερετζές «Δημαδάμα» στις γενικές γραμματείες για να καλυφθεί η γαλάζια έφοδος στον κρατικό μηχανισμόΦερετζές «Δημαδάμα» στις γενικές γραμματείες για να καλυφθεί η γαλάζια έφοδος στον κρατικό μηχανισμό

Μπορεί στην «ταμπέλα» της λίστας των νέων γενικών και ειδικών γραμματέων να έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως «μοναδικό κριτήριο είναι η δυνατότητα να ανταποκριθούν στον ρόλο τους», όμως το περιεχόμενο ταυτίζεται περισσότερο με το προφίλ της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ κομματικών στελεχών, business και νεοφιλελεύθερων ταγών, εργαλειοποιώντας την «μεταγραφή» του στελέχους του ΠΑΣΟΚ για να περάσει μία πιο μετριοπαθή εικόνα.

Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας μήνας για να λύσει το δύσκολο «σταυρόλεξο» των νέων γενικών και ειδικών γραμματέων, θυμίζοντας την προεκλογική του ρήση για τους υπουργούς του πως «οι θέσεις είναι πεπερασμένες, οι φιλοδοξίες ατελείωτες». Τελικά, το μεσημέρι της Πέμπτης ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τον κυβερνητικό μηχανισμό των υπουργείων, με κορυφαία έκπληξη αυτή της Ζέφης Δημαδάμα, που ανέλαβε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και διεγράφη άμεσα από το ΠΑΣΟΚ.

Η πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ανδρουλάκη δεν είναι η μόνη που προσδίδει αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ, αφού επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του documentonews.gr για την τοποθέτηση του συμβούλου της Άννας Διαμαντοπούλου, Γιάννη Κατσαρού, στη θέση του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Από κοντινό… εκσυγχρονιστικό χώρο, ο Νίκος Μηλαπίδης που ήταν ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, και τοποθετήθηκε στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από τους 63 γενικούς και ειδικούς γραμματείς, οι 34 παραμένουν στις θέσεις που κατείχαν, όπως τονίζει η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ακόμα πως «έχουν αξιοποιηθεί έμπειρα στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς». Το βασικό χαρακτηριστικό ωστόσο, όπως εύλογα προκύπτει, είναι πως πρόκειται για μία σύνθεση στα πρότυπα της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το στίγμα του ΠΑΣΟΚ είναι έντονο και εκκωφαντικό, για να καλύψει όμως την νέα εφόρμηση στο κράτος των κομματικών στελεχών, αλλά κυρίως, την επίθεση της «αγοράς» και του νεοφιλελευθερισμού στον κρατικό μηχανισμό.

Γαλάζια παιδιά

Με τις κυβερνητικές πηγές να λένε την μισή αλήθεια για το γεγονός πως «κανένας αποτυχών βουλευτής δεν τοποθετήθηκε σε γενική γραμματεία», αρκετά είναι τα πρόσωπα που έχουν κατέβει στο παρελθόν υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ακόμα περισσότερα έρχονται από τον κομματικό σωλήνα του Μοσχάτου.

Επί παραδείγματι, τη θέση της εκλεκτής του Κυρ. Μητσοτάκη, Αλεξάνδρας Σδούκου που άφησε την Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για αυτή της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέλαβε να καλύψει ο Τέλης Αϊβαλιώτης. Ο επιχειρηματίας απέτυχε να εκλεγεί στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, παρότι είχε γίνει… viral με ένα βίντεο όπου με ένα μυστρί είχε μόνος του ξεκινήσει τις εργασίες στο Ελληνικό. Σημειώνεται πως πρόκειται για στέλεχος της ΔΡΑΣΗΣ, του νεοφιλελεύθερου κόμματος του Θ. Σκυλακάκη.

Στο ίδιο υπουργείο, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων τοποθετήθηκε ο Μανώλης Γραφάκος που είχε την ίδια τύχη στις εκλογές του 2019, ενώ τότε ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ομοίως και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, που απέτυχε να εκλεγεί το 2019, και σήμερα τοποθετήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης, μετακινούμενος από την ΓΓ Εσωτερικών και Οργάνωσης. Ίδια πορεία και για τον Δημήτρη Ιατρίδη, που μετακινήθηκε από την Ειδική Γραμματεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου. Ο Δ. Ιατρίδης απέτυχε να εκλεγεί στην πρώτη νίκη του Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς τον είχε τοποθετήσει ΓΓ Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.

Επίσης, στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής τοποθετήθηκε η Μαρίνα Στέφου, που εκτός από πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας, είναι και σύμβουλος Πολιτικής για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στη δε ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο επικεφαλής του Θεματικού Τομέα Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Νέας Δημοκρατίας, Μύρων Φλουρής, ενώ ο μέχρι πρότινος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Τομεάρχης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, αναλαμβάνει τη ΓΓ Δημόσιας Διοίκησης.

Παραλίγο υποψήφια βουλεύτρια ήταν και η Βίκυ Λοΐζου, που το καλοκαίρι του 2019 ανέλαβε τη ΓΓ Συντονισμού Οικονομικών, και έναν χρόνο αργότερα τη ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Τον Δεκέμβριο 2021 παραιτήθηκε ώστε να πολιτευτεί στις Κυκλάδες, όμως τελικά η υποψηφιότητά της δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα να επανέλθει για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Σμυρλή στη θέση του ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των αδειών εξαγωγής του Predator στην Intellexa. Τώρα αναλαμβάνει τη ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ουρές των υπουργών

Αρκετά είναι και τα στελέχη που ακολουθούν τους… πολιτικούς τους πατρόνες. Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) στο υπουργείο Οικονομικών τοποθετήθηκε ο Ορέστης Καβαλάκης ακολουθώντας τον Νίκο Παπαθανάση του οποίου ήταν σύμβουλος στο υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ. Τον Νότη Μηταράκη ακολουθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Μάνος Λογοθέτης, καθώς από ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο την προηγούμενη τετραετία, σήμερα αναλαμβάνει ΓΓ Δημόσιας Τάξης. Η Μάιρα Μυρογιάννη στη ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ, ήταν μέχρι πρότινος νομική σύμβουλος του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Ως «άνθρωπος του Άκη Σκέρτσου» διαφημίζεται ο Άρης Αγγελής, επίκουρος καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας στο Τμήμα Έρευνας και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, που ανέλαβε τη θέση του ΓΓ Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υγείας. Τη ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας αναλαμβάνει ο Πρόδρομος Πύρρος, που μέχρι πρότινος κατείχε θέση Συμβούλου στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργου, του Αλέξη Πατέλη, ενώ δηλώνει και επιστημονικός συνεργάτης του… διάσημου για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

«Προαγωγή» πήγε ο Πέτρος Καμπούρης στη ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αφού ο προϊστάμενός του Χρήστος Τριαντόπουλος υπουργοποιήθηκε. Ίδια πορεία ακολούθησε και η Φωτεινή Καλύβα στη ΓΓ Δημόσιας Υγείας, που από προϊσταμένη του τμήματος αντικαθιστά την αναπληρώτρια υπουργό Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Δύσκολες αποστολές και περιστρεφόμενες πόρτες

Την ΓΓ Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανέλαβε η Θεώνη Αλαμπάση, που τον περασμένο Ιανουάριο εισήλθε στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαφημίζοντας στο βιογραφικό της πως «συμμετείχε ενεργά στη συγγραφή του Πτωχευτικού Νόμου» της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από την ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέρασε σε αυτή τη Δημοσιονομικής Πολιτικής η Παυλίνα Καρασιώτου, που κράτησε και τη θέση της προέδρου της Προσωρινή Διοικούσας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης του Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Με την παραμονή στη θέση του επιβραβεύτηκε ο Πάνος Αλεξανδρής, που ήταν ένας εκ των δύο κρατικών αξιωματούχων που εμφανίστηκαν στην ευρωβουλή για να… εξαφανίσουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ ο έτερος Αθανάσιος Σταβέρης αντικαταστάθηκε στη ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τον Κωνσταντίνο Καράντζαλο. Την ίδια επιβράβευση απολαμβάνουν και οι δύο γενικοί γραμματείς Πολιτισμού, με τον Γιώργο Διδασκάλου στη ΓΓ Πολιτισμού και την Ελένη Δουνδουλάκη στη ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισμού να μένουν στο πλευρό της Λίνας Μενδώνη.

Μεγάλη ανταμοιβή έλαβαν και δύο νέα πρόσωπα στις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης. Η Εύη Δραμαλιώτη που ανέλαβε τη ΓΓ Συντονισμού, αντικαθιστώντας τον υφυπουργό Επικρατείας, Θάνο Κοντογεώργη, ήταν μέχρι πρότινος η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο δε Στέλιος Κουτνατζής που τοποθετείται στη ΓΓ Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ήταν ο «αντιΔημητριάδης» τον περσινό Αύγουστο, όταν ο ανιψιός του πρωθυπουργού παραιτήθηκε με το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών, στο διάστημα που ο Γιάννης Μπρατάκος είχε «τεχνικά» κολλήματα.

Μία ακόμα περιστρεφόμενη πόρτα που οδηγεί από τον ιδιωτικό τομέα στη διακυβέρνηση της χώρας πέρασε η Μαίρη Ψύλλα, που από επικεφαλής του φορολογικού τμήματος του κολοσσού ορκωτών λογιστών της PwC, ανέλαβε ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής. Την ίδια πόρτα πέρασε και η «Chief Investment Officer» της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, Νάγια Κόλλια, που αναλαμβάνει ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομίας.

Κάρπαθος: Συναγερμός με σκάφος με πρόσφυγες βορειοδυτικά του νησιούΚάρπαθος: Συναγερμός με σκάφος με πρόσφυγες βορειοδυτικά του νησιού

Σκάφος με περίπου 70 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε από τις Αρχές στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο βρίσκονται ένα σκάφος του Λιμενικού, ένα παράκτιο περιπολικό σκάφος, ένα N/Γ και ένα παραπλέον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, κάποιος από τους επιβαίνοντες του σκάφους ειδοποίησε, μέσω του ευρωπαϊκού αριθμούς κλήσης 112, ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση

Ο καιρός είναι καλός με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς εντάσεως έως 4 μποφόρ.