Στο τραπέζι η νέα παράταση για το Πόθεν Έσχες – Γ. Νικολακόπουλος: Εισπρακτικές εταιρείες. Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων & Προστασία – Μπάχαλο με επιδόματα, ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ποια κινδυνεύουν με κατάσχεση

Πόθεν Έσχες

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες από τους υπόχρεους ενώ στο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται και νέα παράταση λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απαντήσει ακόμη θετικά στο αίτημα των φοροτεχνικών να δοθεί παράταση για την υποβολή του Πόθεν Έσχες. Να υπενθυμίσουμε ότι η δήλωση γίνεται μέσω της εφαρμογής pothen.gr όπου οι υπόχρεοι αρχικά θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος και το είδος (αρχική ή ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλουν.

Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019.

Οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020, εκτός της τυχόν ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τον φορέα που τους συμπεριέλαβε στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν να εισέρχονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής (www.pothen.gr) με τη χρήση των κωδικών Taxis και να ενημερώνονται για την τυχόν αναγγελία τους με κάποια ιδιότητα υπόχρεου.

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο για το Πόθεν Έσχες

Όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση, ή υποβάλλουν ανακριβή δήλωση, ή δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση Πόθεν Έσχες, προβλέπονται «τσουχτερά» πρόστιμα ή και φυλάκιση για τους παραβάτες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 800 ευρώ.

Όποιος είναι υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση και παραλείπει να το πράξει, μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Πότε θεωρείται ανακριβής η δήλωση

νακριβής θεωρείται και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Επίσης, ποινικές ευθύνες υπέχουν και οι σύζυγοι που παραλείπουν την κατάθεση της δήλωσης Πόθεν Έσχες. Ο έλεγχος των στοιχείων της δήλωσης γίνεται εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους υποβολής και σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων μπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής παραγραφής.

Τέλος, σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 50-300 ευρώ, που εισπράττεται κατά τον Κώδικά Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Γ. Νικολακόπουλος: Εισπρακτικές εταιρείες – Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων & Προστασία  Καταχρηστικό το κυμαινόμενο επιτόκιο; - https://eretikos.gr

Η υγειονομική κρίση καλά κρατεί, αλλά οι εισπρακτικές εταιρείες συνεχίζουν τον πιεστικό ρόλο τους προς τους δανειολήπτες και μάλιστα συχνά και με εντονότερο ρυθμό!

Η πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων μας, συμπεριλαμβανομένων και Αποφάσεων του Αρείου Πάγου, δικαιώνουν πολίτες που προσέφυγαν κατά τέτοιων  πρακτικών των επονομαζόμενων «εταιρειών ενημέρωσης δανειοληπτών», καθώς και για τη μη νόμιμη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων τους από τις τράπεζες προς αυτές!

Χαρακτηριστικό είναι το σκεπτικό της υπ΄αρ. 171/2019 Απόφασης του Αρείου Πάγου, στο οποίο επισημαίνεται ότι οι τυποποιημένοι όροι σε δανειακές συμβάσεις, τις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, δεν είναι ικανοποιητικοί ώστε να αποδειχθεί η συγκατάθεση!

Η τράπεζα δέον να ενημερώνει με ορισμένο και σαφή τρόπο τον οφειλέτη για τη μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων και δεν αρκούν οι γενικές, και ίσως και παραπλανητικές, προβλέψεις στις εν λόγω συμβάσεις.

Η ενημέρωση του υποκειμένου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένη εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών και όχι γενική κατηγορία εταιρειών.

Προϋποθέσεις για την ανωτέρω μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων και τη νόμιμη επεξεργασία αυτών είναι, εκτός της συγκατάθεσης του ατόμου, η αναλογικότητα στη μεταβίβαση και τη χρήση αυτών και βεβαίως η νομιμότητα του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας.

Όλα τα ανωτέρω δέον να συντρέχουν αναλόγως και σχετικά με τις μεταβιβάσεις των χαρτοφυλακείων δανείων των τραπεζών σε funds του εξωτερικού και οι δανειολήπτες να προστατεύονται επαρκώς και αποτελεσματικά.

Γεώργιος Νικολακόπουλος
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο & ΣτΕ

Μπάχαλο με επιδόματα, ενισχύσεις και επιδοτήσεις – Ποια κινδυνεύουν με κατάσχεσηεπιδόματα

Από διαφορετικό καθεστώς προστασίας από κατασχέσεις, αλλά και φορολόγησης, διέπονται τα διαφόρων ειδών επιδόματα που έχουν δοθεί τον καιρό της πανδημίας, με αποτέλεσμα να επικρατεί αναστάτωση σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Ο γενικός κανόνας που επικρατεί είναι ότι έκτακτες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που έχουν δοθεί ως ενίσχυση τον καιρό του covid είναι αφορολόγητες, αλλά και ακατάσχετες. Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει στις επιδοτήσεις με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα αυτά και φορολογούνται πλήρως σαν επιχειρηματικά έσοδα αλλά και κατάσχονται σε ποσοστό έως 30%, εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των φορολογικών ή άλλων αρχών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα «μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή» που «έτρεξε» με κονδύλια του ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες όλης της χώρας. Μεταξύ των εγγράφων που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Ως εκ τούτου το ποσό που πιστώνεται στην επιχείρηση λογίζεται ως επιχειρηματικό εισόδημα, με αποτέλεσμα οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου «δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία». Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής.

Τα επιδόματα και το αλαλούμ

Αντίθετα με όσα ισχύουν στα προγράμματα «μη Επιστρεπτέας προκαταβολής» με χρήματα του ΈΣΠΑ της κάθε Περιφέρειας, η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή» που δίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του MyBusinessSupport είναι και αφορολόγητη και ακατάσχετη. Αυτό ορίζεται από το 1ο άρθρο της ΚΥΑ για τη διανομή της, με το υπουργείο Οικονομικών να ορίζει μάλιστα ότι το ίδιο καθεστώς ισχύει όχι μόνον για το 50% του ποσού που αποτελεί Επιστρεπτέα Επιχορήγηση, αλλά και το υπόλοιπο 50% της μη Επιστρεπτέας επιδότησης.

Ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου «αλαλούμ» το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση φέρνοντας στη Βουλή διάταξη νόμου, η οποία όμως και αυτή τελικά αφορά μόνο την περίοδο των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό. Η διάταξη ορίζει ως «αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο» το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Η διάταξη ωστόσο ορίζει ξεκάθαρα ότι η απαλλαγή από φόρο και κατασχέσεις θα ισχύσει μόνον «για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021».