Στη νέα ψηφιακή εποχή οι κρίσιμες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Άνοιξε τις πύλες της η “e-poleodomia” – Επίδομα Θέρμανσης: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για την αγορά πετρελαίου – Πλήρη έλεγχο της Μαρίνας Φλοίσβου αποκτά η Lamda Development

αδήλωτα τετραγωνικά ακίνητα
Στη νέα ψηφιακή εποχή περνούν κρίσιμες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, με την παραλαβή του έργου «Ηλεκτρονική πολεοδομία» (e-poleodomia) από τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δημήτρη Οικονόμου.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υφυπουργός, «η e-poleodomia, μεταξύ άλλων, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και επιταχύνει σημαντικά τόσο την έκδοση οικοδομικών αδειών όσο και τονσχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, «σταδιακά η Ηλεκτρονική Πολεοδομία θα αποτελέσει και μια από τις βασικότερες πηγές τροφοδότησης με δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη της Χώρας, η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, αντικείμενο της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» είναι η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει στα στελέχη των Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογής της Χώρας, καθώς και στους πολίτες, ιδιώτες και μηχανικούς, έγκυρη και διαρκώς ενημερωμένη -on line- πληροφόρηση για τα δημόσια γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα, τα οποία παράγονται από τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του, όπως οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η αρτιότητα γηπέδων, οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι κοκ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 11,5 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013 & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπό την εποπτεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

 

Επίδομα Θέρμανσης: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για την αγορά πετρελαίου

Χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ

Με επιστροφή του επιδόματος θέρμανσης απειλούνται όσοι από τους περίπου 600.000 δικαιούχους εισέπραξαν τα χρήματα το 2019 αλλά δεν αγόρασαν το πετρέλαιο.

Ως γνωστόν το Υπουργείο Οικονομικών αύξησε το κονδύλι για επίδομα πετρελαίου από τα 64 εκατ. ευρώ που είχε διανεμηθεί τον χειμώνα 2018-2019 στα 84 εκατ. ευρώ για τον χειμώνα 2019-2020.

Για πρώτη φορά ανακοίνωσε την εξόφληση του συνόλου του επιδόματος για τους δικαιούχους που άγγιξαν έως το τέλος του 2019 τις 600.000, αφού υπήρχε το δημοσιονομικό περιθώριο και επιπλέον επειδή με βάση τον σχεδιασμό δεν ήθελε οι δαπάνες του επιδόματος να βαρύνουν το τρέχον έτος.

Στη σχετική υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζονταν το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της υπολογισθείσας αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Τα χρήματα μπήκαν στους λογαριασμούς όλων όσοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση μέχρι και τις 31/12/2019. Η συμφωνία ήταν ότι τα χρήματα θα πιστώνονταν ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν είχε αγοράσει ακόμη πετρέλαιο, με την υποχρέωση ότι θα έπρεπε να το προμηθευτεί μέχρι και τις 31/12. Η ημερομηνία παρήλθε άπρακτη και το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε και έδωσε παράταση ενός μήνα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 31/1. Μέχρι τότε θα πρέπει να όσοι έχουν πάρει το επίδομα που τους αντιστοιχεί ή τουλάχιστον το μισό να μπορούν να αποδείξουν ότι το χρησιμοποίησαν για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης με το σχετικό τιμολόγιο.

Τούτο διότι μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2020 και όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2020, θα γίνει διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και επαναϋπολογισμός του ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης του κάθε δικαιούχου.

Για τις περιπτώσεις που προκύψουν διαφορές μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος ποσού και του επαναϋπολογισθέντος εφαρμόζονται οι δικαιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν την διαφορά ή και το σύνολο του επιδόματος που πήραν και αντιστοιχούσε στην ποσότητα πετρελαίου ανάλογα με την ζώνη στην οποία βρίσκεται το σπίτι του.

 

Πλήρη έλεγχο της Μαρίνας Φλοίσβου αποκτά η Lamda Development

Συμφωνία απόκτησης, από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, του υπολοίπου του 50% των μετοχών της εταιρίας Lamda Dogus Investments η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου, ανακοίνωσε η Lamda Development.

Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ.

Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Lamda Dogus Investments ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρία Lamda Flisvos Marina Α.Ε.