Σαρωτικές αντεργατικές αλλαγές σε 8ωρο υπερωρίες απεργίες. Ποιοι και πως θίγονται – Τσακλόγλου για ασφαλιστικό ν/σ: Η βιωσιμότητα δεν αμφισβητείται – Γεωργιάδης Vs Κεραμέως: Ή σχολεία ή λιανεμπόριο λένε οι ειδικοί

Οκτάωρο, απεργίες, υπερωρίες

Έρχονται τεράστιες ανατροπές στα εργασιακά που αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλες αντιδράσεις από τους πολίτες. Η κυβέρνηση με νομοθετικές ρυθμίσεις σαρώνει το 8ωρο, τις υπερωρίες και τις απεργίες πλήττοντας κατακτημένα δικαιώματα δεκαετιών.

Το νομοσχέδιο αναμένεται, εκτός απροόπτου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προς τα τέλη Μαρτίου. Και θα πρέπει να ψηφιστούν οι βλαπτικές για τους εργαζόμενους μεταβολές εντός του Απρίλιου, γιατί είναι από τις προϋποθέσεις-δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την κατάθεση του ελληνικού σχεδίου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται οι νέες ευελιξίες στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, ενώ ριζικές αλλαγές έρχονται στον συνδικαλιστικό νόμο και στις γονικές άδειες. Αλλαγές που ακυρώνουν δικαιώματα των εργαζομένων που ισχύουν δεκαετίες και κερδήθηκαν με πολύ σκληρούς αγώνες. Πρόκειται για τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Σημαντικές παρεμβάσεις προωθούνται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ θεσμοθετείται το «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την on-line παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των εργαζομένων.

Το νέο μοντέλο διευθέτησης του χρόνου εργασίας έρχεται με «πιλότο» παλαιότερες αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, με τελευταία αυτή του 2011. Στο νέο πλαίσιο που προωθείται, οι επιχειρήσεις αναμένεται να μπορούν να απασχολούν, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις επιπλέον 2 ώρες πέραν του 8ώρου, με αντίστοιχη μείωση ωρών σε άλλες εργάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας. Θεσμοθετείται δηλαδή 6μηνη «τράπεζα χρόνου» για την υπερωριακή απασχόληση.

Σύμφωνα με το μοντέλο του 2011, κατά την διευθέτηση, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για ένα έτος, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις 40 ώρες (για όσους εργάζονται με 5ήμερο 8ωρο), ενώ με συνυπολογισμό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Στο επικρατέστερο σενάριο, το «πράσινο φως» για τους συμψηφισμούς των ωρών υπερεργασίας ή υπερωρίας με μείωση εργάσιμου χρόνου σε άλλη χρονική στιγμή, αναμένεται να δίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, μετά από προσφυγή του εργοδότη, αν δεν είναι εφικτό να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση. Στόχος του νέου αναμορφωμένου πλαισίου, είναι να καταστεί πιο ευέλικτη η εφαρμογή της διευθέτησης και οι συμψηφισμοί των υπερωριών.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, όταν εμφανιστεί μέσα στο έτος σε μια επιχείρηση πρόσκαιρη ανάγκη για επιπλέον εργασία, θα μπορεί ο εργοδότης να ζητά έγκριση από το ΑΣΕ, ώστε οι εργαζόμενοι να απασχολούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως και 10 ώρες ημερησίως χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Εντός 6μήνου, η επιχείρηση θα πρέπει να αναπληρώνει αυτή την επιπλέον εργασία των 2 ωρών ανά ημέρα με αντίστοιχη μείωση ωραρίου σε άλλη περίοδο ή με ρεπό. Ο εργοδότης θα πρέπει να τηρεί τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση.

Σήμερα, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας απαιτεί επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση.

Σημαντικά επίσης αναμένεται να αυξηθούν τα πλαφόν των νόμιμων υπερωριών σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σήμερα, το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης είναι 48 ώρες ανά 6μηνο (90 ώρες το έτος) προκειμένου για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες το έτους στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.

Με το ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να καταργηθεί η σημερινή διάκριση μισθού και ημερομισθίου, μέτρο που θα συμπαρασύρει και την σημερινή διάκριση αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Αναμένεται επίσης να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα του εργοδότη, να αξιώνει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία αλλά να μισθοδοτείται, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν.

Απεργία με ηλεκτρονική ψηφοφορία

Ριζικές αλλαγές έρχονται, επίσης, στον συνδικαλιστικό νόμο, καθώς καθιερώνεται η υποχρέωση των συνδικάτων να παρέχουν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας.

Θεσμοθετείται τουλάχιστον 40% προσωπικό ασφαλείας, που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αν λάβουν χώρα, η απεργία καθίσταται παράνομη. Όσοι μετέχουν σε κατάληψη ή βιαιοπραγούν, τελούν ποινικώς κολάσιμη πράξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και συνεπώς υπογραφής συλλογικών συμβάσεων θα αναγνωρίζεται πλέον μόνο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά Μητρώα.

Σε άλλο μέρος του νομοσχεδίου θεσμοθετείται το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την on-line παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των εργαζομένων, ενώ έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία.

Αλλαγές έρχονται και στις γονικές άδειες με ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και προβλέπεται :

Αδεια τοκετού τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών στον πατέρα, καθώς και
πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια, έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας.
Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, ενώ οι υπόλοιποι 4 είναι άνευ αποδοχών.

Τέλος θεσμοθετείται και η προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4 για το 2ο και 6 για κάθε επόμενο.

 

Τσακλόγλου για ασφαλιστικό ν/σ: Η βιωσιμότητα δεν αμφισβητείται, το ανακεφαλαιοποιητικό σύστημα έπρεπε να είχε εφαρμοστείΠαναγιώτης Τσακλόγλου: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εργασίας - CNN.gr

Νέα συμφωνία ανάμεσα στις παλιότερες και τις νεώτερες γενιές χαρακτηρίζει ο υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τους επόμενους μήνες θα εισηγηθεί στην Βουλή.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NΕWS 24/7 μας μιλά για τις διατάξεις του, το αν και πως θα επηρεάσει τις συντάξεις και την ανάπτυξη της χώρας.

Επίσης αναφέρεται στις πολιτικές συνθήκες στις οποίες η θα επιχειρηθεί η νομοθετική αυτή παρέμβαση στην επικουρική ασφάλιση.

Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει την μεταρρύθμιση στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Ένα εύλογο ερώτημα είναι «γιατί τώρα;». Ιδίως από την στιγμή που με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στην ασφαλιστική νομοθεσία, ο προκάτοχός σας Γιάννης Βρούτσης, διαβεβαίωνε ότι η βιωσιμότητα του συστήματος είναι διασφαλισμένη έως το 2070.

Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος δεν αμφισβητείται. Όμως, με δεδομένη τη δημογραφική γήρανση και τη διαρκώς μειούμενη αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους, το υφιστάμενο – εξ’ ολοκλήρου διανεμητικό – σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο στηρίζεται στην αρχή ότι οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων δεν μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές συντάξεις στο μέλλον ούτε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Σήμερα, η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι 1.7 προς 1 όταν τη δεκαετία του 1950,όταν αναπτυσσόταν το ασφαλιστικό μας σύστημα, ήταν της τάξης του 4 ή 5 προς 1. Με το υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, το ποσοστό της επικουρικής σύνταξης ως προς τον μέσο μισθό αναμένεται να μειωθεί από 16% που είναι σήμερα, σε 12% το 2040 και σε 9,5% το 2060.

Δηλαδή, λόγω των δυσμενών δημογραφικών συσχετισμών, η αύξηση της μέσης επικουρικής σύνταξης τις επόμενες δεκαετίες θα είναι συστηματικά μικρότερη από την αύξηση του μέσου μισθού.

Με την σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση επιδιώκουμε να επιτύχουμε υψηλότερες συντάξεις για τον σημερινό νέο και μελλοντικό συνταξιούχο. Επιπρόσθετα, ενώ το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα δεν ενισχύει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, μεγάλο μέρος των πόρων του ταμείου της νέας επικουρικής ασφάλισης θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία, δίνοντας ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Το «γιατί τώρα» είναι ένα εύλογο ερώτημα, καθώς η κεφαλαιοποιητική ασφάλιση έπρεπε να έχει ήδη εισαχθεί στη χώρα μας πριν από αρκετές δεκαετίες όταν η χειροτέρευση των δημογραφικών δεδομένων άρχισε να γίνεται εμφανής, όπως ακριβώς συνέβη σε όλες τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Γεωργιάδης Vs Κεραμέως: Ή σχολεία ή λιανεμπόριο λένε οι ειδικοί – Νέο αφήγημα ατομικής ευθύνης με τα “self test”Lockdown / Πλήρες «άδειασμα» Άδωνι και δυσαρέσκεια Κεραμέως | Αυγή

Μία ακόμη παράταση του lockdown ανακοινώθηκε μετά την συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο την επόμενη εβδομάδα να επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις μέσω του κωδικού «6» όπως και το άνοιγμα των σχολείων. Η πρόθεση αυτή των ειδικών δεν άρεσε στους εμπόρους που ανέμεναν στις 5 Απριλίου να ανοίξουν τα καταστήματα τους.

Σε μια ιδιότυπη μονομαχία μεταξύ της υπουργού Παιδείας και του υπουργού Ανάπτυξης για το ποιες δραστηριότητες που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα με τους ειδικούς να βρίσκονται σε καθεστώς έντονης πίεσης. Από την μία πλευρά είναι οι μαθητές του λυκείου και κυρίως της Γ΄ Λυκείου που θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και από την άλλη το λιανεμπόριο που βρίσκεται σε δραματική κατάσταση.

Οι λοιμωξιολόγοι έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν μπορούν να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και λιανεμπόριο με την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα και αναζητούν μία «Σολομώντεια» λύση.

  • Ένα πιθανό σενάριο είναι να ανοίξουν κάποιες βαθμίδες της εκπαίδευσης δηλαδή μόνο τα λύκεια, αν και στο τραπέζι έχουν πέσει και τα γυμνάσια, προκειμένου να λειτουργήσει το λιανεμπόριο. Σε διαφορετικοί περίπτωση οι έμποροι κινδυνεύουν να χάσουν και την περίοδο του Πάσχα, όπως το ίδιο συνέβη και με τις εκπτώσεις που ήλπιζαν για να ανασάνουν οικονομικά αλλά τελικά τα καταστήματα έμειναν κλειστά.

Το Μαξίμου αν και τόνιζε από την αρχή πως προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των καταστημάτων, τώρα ρίχνει το «μπαλάκι» στους ειδικούς οι οποίοι και θα κάνουν την τελική τους εισήγηση στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

  • «Η Κυβέρνηση πάντα αναζητά τρόπους για καλύτερη εφαρμογή των μέτρων, για μικρές ανάσες ελευθερίας, χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση» δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη τονίζοντας πως οι λοιμωξιολόγοι κάνουν τις εισηγήσεις.

Η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου δεν έκρυψε τον προβληματισμό της στην καθιερωμένη ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας. 

  • «Οι γενικές αρχές, περιλαμβάνουν το σταδιακό και πολύ προσεκτικό άνοιγμα των δραστηριοτήτων που θα σχεδιαστεί με βάση κυρίως την επικινδυνότητα της κάθε δραστηριότητας, συνυπολογίζοντας όμως τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν».

Αν και αρχικά η κυβέρνηση είχε διαρρεύσει πως το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει στις 29 Μαρτίου, στην συνέχεια λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων, πήγε στις 5 Απριλίου και τώρα το σκηνικό δείχνει να ανατρέπεται καθώς σειρά προτεραιότητας παίρνουν τα σχολεία.

Οι σχεδιασμοί μπορεί να αλλάξουν στην συνέχεια καθώς σύμφωνα με τον Γκίκα Μαγιορκίνη «στην Αττική παρατηρείται επιβάρυνση της τάξης του 20% στα ενεργά κρούσματα, σε σχέση με την  προηγούμενη εβδομάδα». Η ίδια ανησυχητική εικόνα επικρατεί και στην Θεσσαλονίκη με τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε θέση μάχης.

Ατομική ευθύνη και στα τεστ

Μέχρι χθες η κυβέρνηση μιλούσε για την ατομική ευθύνη που αφορούσε την πιστή  τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τώρα θα ισχύει και για τον έλεγχο για το αν έχουμε κολλήσει κοροναϊό. Αυτό θα είναι πιθανότατα το επόμενο αφήγημα του Μαξίμου στην περίπτωση που υπάρξει νέα έξαρση της πανδημίας και οι πολίτες έχουν προμηθευτεί τα self – test.

Η κυβέρνηση μετά το πολιτικό κόστος που έχει υποστεί από τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πανδημίας τώρα επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στην ίδια την κοινωνία, που ανέμενε την δημιουργία ενός τείχους ανοσίας από τους εμβολιασμούς και αντί αυτού τώρα καλείτε να προμηθευτεί από τα φαρμακεία τα τεστ για να πληροφορηθεί από μόνος του έχει μεταδοθεί η νόσος.

Η κυβέρνηση κάνει υποχρεωτικά τα self – test 

Προκειμένου να αποφύγουν τη διασπορά της νόσου η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση των self – test. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης μαθητές και καθηγητές μία φορά την εβδομάδα θα πρέπει να ελέγχουν αν έχουν κολλήσει Κορονοϊό προκειμένου να μην προσέρχονται στα σχολεία.

  • Το ίδιο θα ισχύει για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην ακτοπλοΐα, το λιανεμπόριο, στον τουρισμό, την μεταποίηση, στα δικαστήρια και την εστίαση. Παράλληλα η απουσία από την εργασία ή από το σχολείο θα κατοχυρώνεται με το επιβεβαιωμένο τεστ. «Πρόκειται για ένα καθολικό μέτρο, προαιρετικό για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, υποχρεωτικό όμως για ομάδες πληθυσμού οι οποίες έχουν σχέση με κρίσιμες δραστηριότητες της κοινωνίας μας, που θέλουμε με ασφάλεια να επανεκκινήσουμε» δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας.

Στην περίπτωση που είναι θετική η αυτοδιάγνωση στην συνέχεια θα εκδίδεται μια βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να προσέλθουν σε κάποιο από τα προτεινόμενα σταθερά σημεία δειγματοληψίας ώστε να γίνεται επιβεβαίωση με δεύτερο τεστ από επαγγελματία υγείας και να ενημερώνεται το μητρώο ασθενών με νόσο Covid 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*