Ράπισμα ΣτΕ στις υπουργικές αποφάσεις για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν άκυρες οι υπουργικές αποφάσεις που όριζαν τον τρόπο απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών «για λόγους ασφαλείας δικαίου».

Οι αποφάσεις αυτές όριζαν ότι προκειμένου να απαλλαγεί κάποιος από το μάθημα θα έπρεπε οι γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα επικαλούνταν «λόγους θρησκευτικής συνείδησης», κάτι που έχει κριθεί ότι παραβιάζει προσωπικά δεδομένα από την αρμόδια Αρχή.

Και μπορεί οι εν λόγω αποφάσεις να κρίθηκαν άκυρες για τυπικούς λόγους, όμως η ουσία είναι ότι μία ακόμη δικαστική απόφαση, που προστίθεται σε αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έρχεται να συμμορφώσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που φαίνεται ώρες ώρες να ξεχνά το πρώτο μισό του τίτλου του.

Το ΥΠΑΙΘ βέβαια που ενημερώθηκε για τη διαρροή της απόφασης στα ΜΜΕ, ένιωσε ενδεχομένως την ανάγκη να απαντήσει στο «χαστούκι» που δέχτηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ωστόσο η ανακοίνωσή του δεν αλλάζει σε κάτι την ισχύ που έχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας, οι επίδικες υπουργικές αποφάσεις κρίνονται άκυρες ως αντισυνταγματικές.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ

Αναφορικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει:

To ΣτΕ ακύρωσε παλαιότερες εγκυκλίους σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, διότι θα έπρεπε να ήταν Υπουργικές Αποφάσεις, εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Δηλαδή δεν υπήρχε νόμος που να ορίζει το πλαίσιο και να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Παιδείας να εκδίδει Υπουργικές Αποφάσεις που να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών. Η έκδοση εγκυκλίων ήταν η εδραιωμένη πρακτική του Υπουργείου επί σειρά ετών.

Αυτή η πολύχρονη πρακτική, όπως αποφάσισε το ΣτΕ, κείται εκτός νόμου, ενώ θέτει πρόβλημα ασφάλειας δικαίου, καθως θα έπρεπε η ρύθμιση τέτοιων θεμάτων να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν από την συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ, μερίμνησε και ήδη έχει θεραπεύσει το χρόνιο αυτό πρόβλημα. Ψηφίστηκε συγκεκριμένος νόμος που ορίζει το πλαίσιο και δίνει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκδώσει Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έχουν ήδη εκδοθεί δυο Υπουργικές Αποφάσεις, μια για την πρωτοβάθμια και μια για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ορίζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών και οι οποίες συνάδουν με την εν λόγω Απόφαση του ΣτΕ (έκδοση ΥΑ κατόπιν εξουσιοδοτησης του νόμου και δημοσίευσή της στο ΦΕΚ), αλλά και με την προηγούμενη Απόφασή του σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για την απαλλαγή.