Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέες αποζημιώσεις 50 εκ. ευρώ διεκδικεί η ανάδοχος εταιρεία. Στον αέρα ο σταθμός της Βενιζέλου

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη για τα αρχαία του μετρό στη Βενιζέλου αύριο ...

Νέα αιτήματα για διεκδίκηση αποζημιώσεων οι οποίες αγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ, υπέβαλλε πριν από ενάμιση μήνα η κοινοπραξία ALASA η οποία κατασκευάζει το μετρό Θεσσαλονίκης. Τα αιτήματα υποβλήθηκαν προς τον κύριο του έργου, την Αττικό Μετρό και αφορούν καθυστερήσεις της κύριας γραμμής καθώς και της γραμμής επέκτασης προς Καλαμαριά.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέες αποζημιώσεις 50 εκ. ευρώ διεκδικεί η ανάδοχος εταιρεία - Στον αέρα ο σταθμός της Βενιζέλου

Νέα αιτήματα για διεκδίκηση αποζημιώσεων οι οποίες αγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ, υπέβαλλε πριν από ενάμιση μήνα η κοινοπραξία ALASA η οποία κατασκευάζει το μετρό Θεσσαλονίκης. Τα αιτήματα υποβλήθηκαν προς τον κύριο του έργου, την Αττικό Μετρό και αφορούν καθυστερήσεις της κύριας γραμμής καθώς και της γραμμής επέκτασης προς Καλαμαριά.

Ειδικότερα, από τα περίπου 50 εκατ. ευρώ, ποσόν 38 εκατ. ευρώ και άνω αφορούν την κύρια γραμμή και άλλα 11,6 εκατ. ευρώ την επέκταση προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον κυριακάτικο Τύπο (Έθνος, Πρώτο Θέμα) τα αιτήματα για την καταβολή αποζημιώσεων υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο μέσω επιστολής του προς την Αττικό Μετρό, με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2020.

Η αποζημίωση για την κύρια γραμμή

Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης άνω των 38 εκατ. ευρώ για το κυρίως έργο της βασικής γραμμής ο ανάδοχος αναφέρει ότι κατά το διάστημα των 30 μηνών, το οποίο υπολογίζεται από τη συμφωνία με την Αττικό Μετρό για την επανεκκίνηση της κύριας σύμβασης του έργου η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο 2016 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, εκτελέστηκε μόλις το 50,5% του συμβατικού αντικειμένου. Πρόκειται για εργασίες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 256 εκατ. ευρώ, από τα 507 εκατ. που προβλέπονταν. Ως αιτίες αναφέρονται ο ανασχεδιασμός του σταθμού της Αγίας Σοφίας, αλλά και τα μπρος πίσω στο σταθμό Βενιζέλου. Για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, η κοινοπραξία υπολογίζει ότι απώλεσε απορροφήσεις κονδυλίων ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο ανάδοχος σκοπεύει να διεκδικήσει επιπλέον αποζημιώσεις για την περίοδο από τις αρχές του του 2020 μέχρι σήμερα.

Η αποζημίωση για Καλαμαριά

Αναφορικά με την επέκταση προς Καλαμαριά, ο Άκτωρας διεκδικεί αποζημιώσεις συνολικού ύψους 11,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία καταγγέλλει την Αττικό Μετρό για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων και καθυστερήσεις στην έγκριση μελετών, αλλά και στη διεξαγωγή των διαγωνισμών για τα πρόσθετα έργα, οι οποίες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην πρόοδο του έργου. Ο Άκτωρας υποστηρίζει στην επιστολή του ότι λόγω της υστέρησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων στην Καλαμαριά, που οδήγησαν στην «αποδιοργάνωση του συνολικού προγραμματισμού και στη διατάραξη της κατασκευαστικής αλληλουχίας», ως τον Δεκέμβριο του 2019 είχε εκτελέσει εργασίες συνολικού ύψους 235 εκατ. ευρώ έναντι προγραμματισμένων εργασιών ύψους 312 εκατ. ευρώ. Αυτό είχε ως συνέπεια απώλεια κονδυλίων 76,6 εκατ. ευρώ από απορροφήσεις έργων, στις οποίες, όπως εκτιμά ο ανάδοχος, αντιστοιχούν γενικά έξοδα 11,6 εκατ. ευρώ, όσα είναι και οι αιτούμενες αποζημιώσεις.

Ο σταθμός Βενιζέλου

Στην ίδια επιστολή ο ανάδοχος προβλέπει επίσης ότι θα υπάρξει νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου με απροσδιόριστο το κόστος αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσής του. Μάλιστα, στην επιστολή της Άκτωρ που ηγείται της κοινοπραξίας, σημειώνεται ότι η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού με την οποία γίνεται δεκτή η κρίση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την αλλαγή σχεδιασμού του σταθμού Βενιζέλου «αφήνει ανοικτό το περιθώριο να λειτουργήσει το έργο χωρίς τον σταθμό για ένα διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων».

Με την ίδια επιστολή αφήνονται αιχμές σε βάρος της Αττικό Μετρό καθώς, όπως σημειώνεται, ακόμη δεν είχε κοινοποιηθεί στην κοινοπραξία η απόφαση ανασχεδιασμού του σταθμού, ούτε έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εντολές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, γεγονός που καλλιεργεί, κατά τον ανάδοχο, έναν απροσδιόριστο χρόνο καθυστερήσεων, διατηρώντας όμως αμετάβλητες τις δαπάνες για τη διατήρηση των εργοταξίων και του προσωπικού (κόστος λειτουργίας κοινοπραξίας, εξοπλισμού, ασφαλιστήριων συμβολαίων έργου, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, μισθοδοσίες προσωπικού, δαπάνες φύλαξης κ.ά.).

Σημειώνεται ότι εδώ και καιρό στο σταθμό Βενιζέλου γίνονται εργασίες απομάκρυνσης της άμμου με την οποία είχαν σκεπαστεί οι αρχαιότητες ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια η απομάκρυνσή τους. Επίσης, για την κατασκευή του σταθμού αναμένεται να υπογραφεί νέα συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ της Αττικό Μετρό και του αναδόχου, η οποία θα προσδιορίζει και το κόστος επανασχεδιασμού του έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*