Καταγγελία: Μεγάλο ποσοστό των μουσικών δεν λαμβάνουν το επίδομα ειδικού σκοπού

Σύμφωνα με ανοικτή επιστολή του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, μεγάλο μέρος των μουσικών όλης της χώρας που δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού καθώς και το επίδομα εποχικών επαγγελμάτων, δεν λαμβάνουν την σχετική αποζημίωση και είναι αναγκασμένοι να διαβιούν εδώ και σχεδόν δέκα μήνες με μηδενικά ή εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα.

«Είναι σαφές, ότι από τον περασμένο Μάρτιο έως και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής ανεργίας.

Η κυβέρνηση αφού αρχικά αδιαφόρησε για την τύχη αυτών των ανθρώπων, προέβλεψε μια διαδικασία οικονομικής στήριξης των μουσικών, από την οποία όμως αποκλείεται ένα σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων.

Όπως επισημαίνεται, οι δικαιούχοι που αποκλείονται της οικονομικής στήριξης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

-Η πρώτη αφορά όσους δεν ενημερώθηκαν σωστά και δεν εντάχθηκαν έγκαιρα στο σχετικό Μητρώο Καλλιτεχνών, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμοι και να αποκλείονται από την σχετική οικονομική στήριξη.

-Η δεύτερη αφορά μουσικούς που αν και εντάχθηκαν εντός των οριζόμενων προθεσμιών στο σχετικό Μητρώο Καλλιτεχνών και πληρούν τις προϋποθέσεις για την λήψη της αποζημίωσης, αποκλείονται από την επιδότηση χωρίς μάλιστα να είναι σαφείς οι λόγοι αποκλεισμού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα στη χώρα μας, η άκαμπτη γραφειοκρατική αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται πρακτικά χωρίς έσοδα από το επάγγελμά τους για πολλούς συνεχόμενους μήνες, είναι τουλάχιστον άδικος.

Η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις, οφείλει να επανεξετάσει την αυστηρότητα που επιδεικνύει σε ότι αφορά την εμπρόθεσμη ένταξη στο σχετικό μητρώο καλλιτεχνών, να ορίσει εκ νέου τις προθεσμίες και να ενημερώσει υπεύθυνα τους συλλόγους των μουσικών ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν έγκυρα τα μέλη τους.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για τους λόγους αποκλεισμού μεγάλου ποσοστού μουσικών που αν και εντάχθηκαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Καλλιτεχνών, εντούτοις αποκλείονται από τις αποζημιώσεις χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν τους λόγους αποκλεισμού τους.

Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, τέλος ζητεί να ανοίξει και πάλι η σχετική φόρμα υποβολής ενστάσεων για το εποχικό επίδομα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

ΕΠΕΙΔΗ είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των μουσικών που έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση χωρίς να γνωρίζει τους λόγους αποκλεισμού

ΕΠΕΙΔΗ σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να εξαντλείται η αυστηρότητα του κράτους σε ότι αφορά τις προθεσμίες σε ανθρώπους που εδώ και μήνες διαβιούν με μηδενικά ή με πραγματικά χαμηλά εισοδήματα

ΕΠΕΙΔΗ είναι υποχρέωση του κράτους να επιδείξει την αναγκαία πρόνοια και αλληλεγγύη σε όλους όσους πλήττονται και σε ότι αφορά τους καλλιτέχνες και δη τους μουσικούς η κυβέρνηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα απρόθυμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξει οικονομικά τους δυσανάλογα πληττόμενους πολίτες αυτής της κατηγορίας».