Εφορία: Ανοίγει σήμερα πλατφόρμα για τις 24 έως 48 δόσεις – Θα πτωχεύσουν και τους εγγυητές των κόκκινων δανείων – Επιδότηση μέχρι και 3.000 ευρώ για εγκατάσταση φυσικού αερίου!

εφορία

Από σήμερα, Τετάρτη 26.02.2020, τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία.

Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στην ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με μια αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να «μεταπηδήσουν» στη νέα πάγια ρύθμιση και να κερδίσουν περισσότερες και μικρότερες δόσεις για την εξόφληση των οφειλών τους. Η ρύθμιση των τακτικών οφειλών (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ενώ για τις 48 δόσεις (φόρος κληρονομιάς, φόροι που προκύπτουν μετά από έλεγχο) υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Oι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται να ρυθμιστούν και:

-οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών και

-οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

2. Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ φόρος εισοδήματος) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

3. Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα θα λαμβάνεται υπόψη:

-ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή

-το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή από 4% έως 25%.

4. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

5. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ

6. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

7. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.

8. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

9. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.

10. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής. Η απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης.

 

Θα πτωχεύσουν και τους εγγυητές των κόκκινων δανείων από την 1η Μαΐου

κόκκινα δάνεια

Με μαζικές πτωχεύσεις θα οδηγούνται και οι εγγυητές των κόκκινων δανείων, από την 1η Μαΐου, διευρύνοντας έτσι το οξύ κοινωνικό πρόβλημα, που θα επιφέρει το νέο πτωχευτικό δίκαιο.

Η επισήμανση έρχεται από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για τους εγγυητές.

Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση, με τις «διαβεβαιώσεις» που επιχειρούν να δώσουν ο υπουργός και ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, και Γ. Ζαββός, όπως και οι εκπρόσωποι των εταιρειών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων για λογαριασμό των funds.

Ο ρόλος των εγγυητών των κόκκινων δανείων είχε μείνει σε δεύτερο πλάνο, στην κουβέντα που ξεκίνησε σχετικά με το νέο καθεστώς που θα διέπει το πτωχευτικό δίκαιο, αλλά ο κ. Κουρμούσης την έφερε στο προσκήνιο και μάλιστα με δυναμικό τρόπο.

Από την 1η Μαΐου, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο οφειλέτης που δεν θα μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του, θα υποχρεώνεται να οδηγηθεί σε «πτώχευση». Αυτό σημαίνει ότι, θα υποχρεωθεί να ξεπουλήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, όπως π.χ. σπίτι, στο χωριό, οικόπεδα, χωράφια, αυτοκίνητα, καταθέσεις, αμοιβαία, κεφάλαια κ.λπ. για να αποπληρώσει το δάνειο.

Εάν καλύπτεται η αξία του δανείου, έχει καλώς. Τότε διασώζει την 1η κατοικία του. Αν δεν επαρκεί η αξία της λοιπής περιουσίας του, τότε θα κατάσχεται και η 1η κατοικία του, χωρίς κανένα περιορισμό και ενδοιασμό.

Στην περίπτωση που η αξία της πρώτης κατοικίας και της υπόλοιπης περιουσίας, τόσο του δανειολήπτη όσο και των εγγυητών, δεν καλύπτει την αξία του δανείου και απομένει ένα υπόλοιπο, αυτό θα διαγράφεται, όταν διαπιστωθεί ότι ο δανειζόμενος και ο εγγυητές, δεν έχουν τίποτα άλλο να τους κατασχέσουν οι τράπεζες και τα funds.

Στην παγίδα και οι εγγυητές

Τα ίδια θα υφίσταται και ο εγγυητής του δανείου. Δηλαδή θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν γονείς, παιδιά, αδέλφια, ξαδέλφια, συνέταιροι και φίλοι, που εγγυήθηκαν στεγαστικά δάνεια συγγενών και φίλων.

Αναλυτικότερα, ο κ. Κουρμούσης κατ΄ αρχήν ξεκαθάρισε ότι, από την 1η Μαΐου δεν θα υφίσταται καμία προστασία για τους δανειολήπτες πρώτης κατοικίας.
«Αυτό έχει ξεκαθαριστεί, ότι δεν θα υπάρχει καμία προστασία της α΄ κατοικίας. Ο νέος νόμος θα περιέχει μόνο τη δυνατότητα να ρυθμίσεις τα χρέη σου. Αν ρυθμίσεις τα χρέη σου και πληρώνεις τις δόσεις, τότε αυτομάτως θα προστατεύεται ολόκληρη η περιουσία σου», είπε μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN.

«Αν δεν πληρώσεις τα χρέη σου ή δεν τα ρυθμίσεις, τότε θα οδηγείσαι στην πτώχευση και θα χάνεις την περιουσία σου, αυτό είναι ξεκάθαρο», ανέφερε για να προσθέσει ότι «δεν προβλέπεται καμία προστασία ακόμη και για τους αποδεδειγμένα «κατεστραμμένους», οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους».

«Αυτοί, είπε, θα χάνουν την περιουσία τους.  Ωστόσο η Οδηγία λέει ρητά, ότι  αφού χάσουν ολόκληρη την περιουσία τους, θα διαγράφονται όλα τα χρέη τους. Διότι αυτό που βλέπαμε σήμερα είναι ότι έχανες την περιουσία σου και σε κυνηγούσαν και για τα υπόλοιπα χρέη. Τουλάχιστον, με το νέο πλαίσιο θα μπαίνει μια τελεία, στο πότε σε κυνηγάνε, συμπλήρωσε.

Στο ερώτημα, εάν αυτό περιλαμβάνει και τον εγγυητή, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απαντά με σαφήνεια:
«Ο εγγυητής θα πρέπει να κάνει ξεχωριστεί διαδικασία πτώχευσης. Δηλαδή αν πτωχεύσει ο οφειλέτης, θα πρέπει να πτωχεύσει και ο εγγυητής, αν δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του οφειλέτη.
Αλλιώς θα κυνηγάνε τον εγγυητή και όλους τους εγγυητές».

Τέλος ο κ. Κουρμούσης εκτίμησε ότι με την εφαρμογή του νέου πλαισίου από την 1η Μαΐου, οι πτωχευμένοι θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, και εφόσον δεν μπορούν να πληρώσουν, θα οδηγούνται στην πτώχευση, ενώ θεωρεί, ότι, θα είναι χιλιάδες οι πλειστηριασμοί.

Επιδότηση μέχρι και 3.000 ευρώ για εγκατάσταση φυσικού αερίου!

Κρήτη - Αττική επιδότηση

Έρχεται ένα νέο πρόγραμμα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής για την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες και την τοποθέτηση εγκατάστασης για φυσικό αέριο με επιδότηση!

Το πρόγραμμα που τρέχει από την περασμένη Παρασκευή προσφέρει επιδότηση από 400 έως 3.000 ευρώ

Αναλυτικά, το ποσό της επιδότησης είναι 400 ευρώ για αυτόνομη θέρμανση σε μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και κλιμακώνεται από 550 έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις σε πολυκατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης των 3.000 ευρώ αφορά λέβητες ισχύος άνω των 200.000 kcal/ώρα.

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, σε κτίρια που είναι ενεργά, δηλαδή κατοικούνται (προς απόδειξη πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος).

Δείτε τον σχετικό πίνακα

επιδότηση

Διευκρινίζεται ακόμη ότι:

-Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα.

-Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου για το 2020 και εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.

Η διάρκεια προγράμματος και η επιδότηση

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα).

Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών β’΄φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 30ης Νοεμβρίου 2020.

Πως δίνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Σημείωση: η επιδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης παρέχεται ανεξάρτητα από ποιον προμηθευτή φυσικού αερίου θα επιλέξει ο καταναλωτής και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για την παροχή αυτή, εκτός της υποχρέωσης να υπάρχει σύμβαση προμήθειας με οποιονδήποτε προμηθευτή.