Εκδήλωση για το σχέδιο ολιστικής διαχείρισης υδατικών πόρων Δήμου Κασσάνδρας — Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί

Το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων αλλάζει το δήμο Κασσάνδρας.

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, τον Υγρότοπο Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, τον Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής και το Ρέθυμνο.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών σε πόσιμο νερό, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση παραγόμενης ιλύος και ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πρόκειται να εξυπηρετηθούν, μέσω της ψηφιοποίησης, της έξυπνης μέτρησης και της τηλεμετρίας, της ενεργειακής απόδοσης και της συνδεσιμότητας του δικτύου, ενώ το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Δήμος Κασσάνδρας είναι μια από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιηθούν οι δράσεις της ολιστικής διαχείρισης των υδάτων. Γι’ αυτό το λόγο, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 στις 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Kassandra Palace Seaside Resort, θα λάβει χώρα ημερίδα για την παρουσίαση του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι κ.κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Δημήτριος Σκάλκος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομικών, Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομικών, Carsten Rasmussen, Head of Unit REGIO.G.3 – Εκπρόσωπος Υπηρεσιών Ε.Ε., ενώ ο κ. Δημήτριος Καραμπατάκης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., θα παρουσιάσει το Ολιστικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων του Δήμου Κασσάνδρας, το οποίο αναπτύσσεται στους παρακάτω επτά (7) άξονες:

 1. Συλλογή ή και Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων
 2. Αντιμετώπιση Διαχείρισης Ιλύος,
 3. Αύξηση της Δυναμικότητας των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 4. Αύξηση της Δυναμικότητας, Αναβάθμιση και Επεκτάσεις Υφιστάμενων Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων,
 5. Επεξεργασία, Τελική Διάθεση Επεξεργασμένων για Επαναχρησιμοποίηση και Χρήση για Πυρόσβεση
 6. Ενεργειακή Αυτονόμηση Υποδομών Επεξεργασίας Λυμάτων
 7. Ύδρευση

 

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθείΕπίδομα παιδιού (Pixabay)

Την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή την Δευτέρα 31 Ιουλίου, αναμένεται να καταβληθεί η τρίτη δόση του επιδόματος παιδιού.

Σημειώνεται ότι το ποσό του επιδόματος παιδιού για τους δικαιούχους, υπολογίζεται βάσει:

 • των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2023 και
 • του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022.

Το δικαιούμενο ποσό, ανά περίπτωση, θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που θα δηλωθούν στο Α21 του 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των πολιτών του φορολογικού έτους 2022. Ωστόσο, μέχρι να γίνει η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το 2023 θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους 2022-2023, η επαρκής φοίτηση των ανηλίκων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω αδικαιολόγητου αριθμού απουσιών το επίδομα παιδιού διακόπτεται από 1-7-2023 μέχρι 31-12-2023 και δεν επαναχορηγείται έστω και αν το τέκνο εγγραφεί στο νέο σχολικό έτος 2023-2024.

 •  Οικογένεια με 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500 ευρώ: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500 ευρώ / 2,5 = 9.800 ευρώ. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252 ευρώ το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000 ευρώ / 2,75 = 9.818 ευρώ. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 ευρώ το μήνα.

Μονογονεϊκές οικογένειες

 • Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ : Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 6.000 ευρώ . Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ το μήνα.
 • Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ : Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000 ευρώ / 1,5= 6.000 ευρώ. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70 ευρώ το μήνα.
 • Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ : Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500 ευρώ / 1,75= 6.000 ευρώ . Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ το μήνα.