Βόμβα από Eurogroup: Οριστικό τέλος μετά τον Ιούλιο στην προστασία πρώτης κατοικίας – Το σχέδιο για τη θωράκιση των νησιών. Διασύνδεση και πολλά τεστ

 “Βόμβα” από Eurogroup: Οριστικό τέλος μετά τον Ιούλιο στην προστασία πρώτης κατοικίας

Το Eurogroup στην απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εκταμίευση των 748 εκατ. ευρώ προς τη χώρα εκδηλώνει την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει, ακόμη και στις ειδικές συνθήκες που δημιουργεί η κρίση του κοροναϊού, οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση του προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία. Ζητεί δε από την κυβέρνηση να νομοθετήσει νέο πτωχευτικό κώδικα που θα προβλέπει τη δυνατότητα για ρευστοποίηση όλων των εξασφαλίσεων (πλειστηριασμοί για όλα τα ακίνητα).

Σημειώνει ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή στην κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και την καθιέρωση νέου πτωχευτικού κώδικα, αναγνωρίζοντας όμως ότι αυτό οφείλεται στην πανδημία. Όμως, καθιστά σαφές ότι δεν γίνεται ανεκτή άλλη καθυστέρηση και η προστασία πρέπει να αρθεί ως το τέλος Ιουλίου.

Επίσης, το Eurogroup δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς το 2019 σημειώθηκαν καθυστερήσεις και η κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση να εκκαθαρίσει αυτές τις οφειλές, ύψους 1,22 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όπως υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν: «Καλούμε τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν αποφασιστικά στην εφαρμογή του σχεδίου εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη νομοθέτηση ενός αποτελεσματικού νέου πτωχευτικού κώδικα, που θα διασφαλίζει τη ρευστοποίηση όλων των εξασφαλίσεων και την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος για την προστασία των κύριων κατοικιών έως τα τέλη Ιουλίου 2020»

Το Eurogroup, επίσης, δεν παραλείπει να υπενθυμίζει τις νέες δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δέσμευση για τη μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου. «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να αναλάβει μια σειρά πρόσθετων μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης», σημειώνεται στο ανακοινωθέν.

Στο κρίσιμο ερώτημα, αν η Ελλάδα θα έχει το 2021 τη δυνατότητα να αποφύγει τους αυστηρούς στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% του ΑΕΠ), η απάντηση που δίνεται από το ανακοινωθέν είναι ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις που γίνονται τώρα, η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2021. Ο Μάριο Σεντένο, ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι δεν συζητήθηκε σήμερα ειδικό αίτημα της Ελλάδας για χαλάρωση και τον επόμενο χρόνο και ότι για τη χώρα ισχύει αυτό που ισχύει για όλες, με βάση τις αποφάσεις της 16ης Μαρτίου, δηλαδή ότι η αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων θα ισχύσει μόνο για το 2020.

Οι ανακοινώσεις του Eurogroup

Το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, βάσει της έκτης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου.

Όπως και στα περισσότερα κράτη μέλη, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία του κορονοϊού και οι οικονομικές προοπτικές υπόκεινται σε μεγάλη αβεβαιότητα. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι από τις πιο πληγείσες στην ΕΕ το 2020, αν και προβλέπεται μια αρκετά ισχυρή ανάκαμψη για το 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διατήρησε ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, επιτυγχάνοντας τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος την τελευταία πενταετία και πλεόνασμα προϋπολογισμού 1,5% του ΑΕΠ το 2019. Η επικαιροποιημένη πρόβλεψη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αναμένει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα θα μετατραπεί σε έλλειμμα το 2020, προτού επιστρέψει σε πλεόνασμα το 2021.

Υπενθυμίζουμε στο πλαίσιο αυτό τη δήλωση του Eurogroup της 16ης Μαρτίου 2020, όπου συμφωνήσαμε ότι «… οι αυτόματες υστερήσεις εσόδων και οι αυξήσεις των παροχών ανεργίας που προκύπτουν από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και απαιτήσεις. Επιπλέον, συμφωνήσαμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών φορολογικών μέτρων που λαμβάνονται ως απάντηση στο COVID-19 θα αποκλειστούν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τις απαιτήσεις της ΕΕ».

Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για την ταχεία και αποφασιστική πολιτική ανταπόκριση, τόσο όσον αφορά τη συγκράτηση της μετάδοσης του ιού, όσο και για τη λήψη απαραίτητων μέτρων οικονομικής και δημοσιονομικής στήριξης.

Χαιρετίζουμε επίσης τη δέσμευση της Ελλάδας να αναλάβει μια σειρά πρόσθετων μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε ορισμένους τομείς μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, της κοινωνικής πρόνοιας, της αγοράς εργασίας και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Υπήρξαν ορισμένες καθυστερήσεις στη διαδικασία μεταρρύθμισης, για παράδειγμα όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αναγνωρίζουμε ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονταν κυρίως σε λειτουργικούς περιορισμούς που συνδέονται με την πανδημία του κορονοϊού.

Η αυξημένη αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημία υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι υφιστάμενοι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι και προκλήσεις που προσδιορίζονται στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. Ως εκ τούτου, θα είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να διατηρήσει και, όπου χρειάζεται, να ενισχύσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την περαιτέρω στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και τη στήριξη της δέσμευσης για βελτίωση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικότητας.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν αποφασιστικά στην εφαρμογή του σχεδίου εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη νομοθέτηση ενός αποτελεσματικού νέου πτωχευτικού κώδικα, που θα διασφαλίζει τη ρευστοποίηση όλων των εξασφαλίσεων και την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος για την προστασία των κύριων κατοικιών έως τα τέλη Ιουλίου 2020.

Επιπλέον, τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της εφαρμογής άλλων βασικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, των δημόσιων επενδύσεων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό θα εξακολουθήσει να παρακολουθείται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

 

Το σχέδιο για τη θωράκιση των νησιών – Διασύνδεση και πολλά τεστ

Toυρίστες αποβιβάζονται σε νησί

Οι υπουργοί Υγείας και Τουρισμού, ενόψει του ανοίγματος των συνόρων και της έλευσης τουριστών, ανακοίνωσαν τα μέτρα υγιειονομικής θωράκισης νησιών και τουριστικών προορισμών. Τι θα ισχύει με τις αφίξεις και τους ελέγχους.

Δυνατότητα διάθεσης έως και 694 κλινών Covid-19 και 79 κλινών ΜΕΘ, τη διενέργεια χιλιάδων τεστ καθώς και τη δραστηριότητα έως και 1100 υγειονομικών, περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την προστασίας νησιών και τουριστικών προορισμών και την αποφυγή νέας έξαρσης του κορονοϊού, που παρουσίασαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας παρουσιάζοντας το “ακτινωτό” αυτό σχέδιο, ήδη έχουν δεσμευτεί 446 απλές κλίνες Covid-19 και 18 κλίνες ΜΕΘ, ενώ έχουν ήδη προσληφθεί 687 υγειονομικοί (72 γιατροί και 615 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό). Ακόμη αν υπάρχει ανάγκη θα συμβάλλουν και συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ για κατ’ οίκον επισκέψεις, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιηθούν αν χρειαστεί και συμβάσεις με έως 600 ακόμη γιατρούς.

Στον πυρήνα του σχεδίου είναι φυσικά η διασύνδεση Κεντρικών Νοσοκομείων µε Υγειονομικές Δομές στα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται και μετακινήσεις προσωπικού από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες για την κάλυψη αναγκών κατά την τουριστική περίοδο.

Ο κ. Κικίλιας παρουσίασε και ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της διασύνδεση. Για παράδειγμα, δηλαδή το Νοσοκομείο Τζάνειο στον Πειραιά θα είναι διασυνδεδεμένο με τη Σαντορίνη, τη Σάμο και την Τήνο, ενώ το Αττικό με τη Νάξο ή το Νοσοκομείο της Λιβαδειάς με τη Μήλο. Με τη Σάμο θα συνδέονται και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αλλά και το Θριάσιο.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αποτελούν τα τεστ τα οποία θα γίνονται κατά χιλιάδες κυρίως από τις Κινητές Ομάδες Υγείας οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει ήδη 32.481 ελέγχους 1.577 αποστολές. Οι 9 από τις ΚΟΜΥ βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές και σε εξέλιξη είναι η δημιουργία άλλων 106. Η διαδικασία των ελέγχων ενισχύεται και με τις Πλωτές Ομάδες Υγείας.

Ειδικότερα κινητές ομάδες επισκέφθηκαν τα νησιά Θάσο, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Κατά τον Υπουργό Υγείας είναι σε εξέλιξη η συγκρότηση άλλων 106 Κ.Οµ.Υ. σε Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Κύθηρα, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα, Τροιζηνία, Σκιάθο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Ιθάκη, Σάμη, Λευκάδα, Μυτιλήνη, Ικαρία, Λήμνο, Σάμου, Χίο, Σύρο, Άνδρο, Σαντορίνη, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Τήνο και Κρήτη.

Η σύσταση Πλωτών Ομάδων κρίθηκε απαραίτητη τόσο για την ενίσχυση της διάγνωσης υπόπτων και πιθανών κρουσμάτων COVID 19 σε κατοίκους & τουρίστες νησιών όσο και η ταχύτερη παρέμβαση. Σε συνεργασία µε Δήμους μικρών νησιών, λοιπόν, διενεργούνται διαγνωστικά μοριακά τεστ & τεστ αντισωμάτων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 σε ευπαθείς ομάδες. Ενώ, η δράση διενεργείται με την εθελοντική συμμετοχή ΜΚΟ, που συμβάλλουν στη μετακίνηση κλιμακίων ΕΟΔΥ και τη μεταφορά δειγμάτων σε κυτία ασφαλείας.

Δειγματοληψίες έχουν ήδη γίνε σε: Μήλο, Κίμωλο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κουφονήσια, Ανάφη, Λεβιθά, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Δονούσα, Αμοργό Κίναρο, Πάτμομ Αγαθονήσι, Αρκιούς, Λειψούς, Ψέριμο, Τήλο, Καστελόριζο και Χάλκη

ΤΕΣΤ

Ακόμη για τη γρηγορότερη και πλέον αξιόπιστη διάγνωση, θα γίνονται μοριακοί έλεγχοι από τους αναλυτές μεγάλων δυνατοτήτων σε Ρόδο και Σύρο, ενώ θα τοποθετηθούν και μικρότεροι σε νησιά για έκτακτες ανάγκες.

Ο υπουργός πρόσθεσε, πως μικροί μοριακοί αναλυτές υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι σε Μυτιλήνη, Σάμο, Χίο, Κέρκυρα, Πάρο, Αντίπαρο, Σύρο, Νάξο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κω, Λέρο και Κάλυμνο. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν επιπλέον μικροί μοριακοί αναλυτές, ώστε να καλυφθούν πάνω από 20 νησιά.

Η χωρική κατανομή εγκατάστασης σε επιπλέον νησιά βασίζεται στην απόσταση του κάθε νησιού από κεντρικό εργαστήριο, στον αναμενόμενο αριθμό τουριστών και στη γεωγραφική θέση του νησιού σε σχέση με τις υγειονομικές δομές. Ειδικότερα, εγκατάσταση 14 επιπλέον τέτοιων αναλυτών σχεδιάζεται στα νησιά Μύκονος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κύθηρα, Λήμνος, Σκιάθος, Κεφαλλονιά, Κάρπαθος, Μήλος, Ικαρία, Σαντορίνη και Κω, ενώ νησιά µε μικρό αριθμό αναμενόμενων τουριστών θα εξυπηρετούνται από τα πλησιέστερα νησιά µε την κατάλληλη υποδομή, όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Σχετικά με την ενίσχυση των διακομιδών, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι μέχρι σήμερα γίνονται αεροδιακομιδές από όλες τις βάσεις και το σημαντικότερο είναι ότι πλέον το ΕΚΑΒ διαθέτει 9 ειδικές κάψουλες μεταφοράς ασθενών με Covid-19 και επιπλέον 2 κάψουλες θα προστεθούν την επόμενη εβδομάδα.

Έρχονται οι τουρίστες – Τι θα επιτρέπεται και τι θα απαγορεύεται

“Μπορούμε να ανακοινώσουμε πολύ ευχάριστα πράγματα για το άνοιγμα της χώρας μας. Η γέφυρα προς την κανονικότητα είναι ήδη στρωμένη σε σχέδιο”, είπε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ανακοινώνοντας το άνοιγμα του Τουρισμού.

Όπως είπε, “ακολουθούμε πλήρως τις οδηγίες της ΕΕ & τις διαμορφώνουμε, επηρεάζοντας τις αποφάσεις. Από 15/6 αίρεται η απαγόρευση για πτήσεις από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία. Στις θαλάσσιες αφίξεις εξακολουθεί να απαγορεύεται ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό. Επιτρέπεται για σκάφη αναψυχής μόνο με το πλήρωμα. Από 1/7 έχουμε αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, ουσιαστικά εγκαινιάζοντας τον τουρισμό και στα νησιά” ενώ προσέθεσε ότι θα υπάρξει “συνδιαμόρφωση με την ΕΕ της λίστας τρίτων χωρών που θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τις πτήσεις”.

Για τις θαλάσσιες αφίξεις, ανακοίνωσε πως “από 1/7 επιτρέπεται πλήρως ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό στα ελληνικά λιμάνια”.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, “τα αεροδρόμια ανοίγουν όλα από 1/7 και την ίδια ημέρα ενεργοποιούνται 7 σημεία εισόδου από τα χερσαία σύνορα”, ενώ επισήμανε πως “το σχέδιό μας είναι ολοκληρωμένο και έχουμε κάνει επιχειρησιακές ασκήσεις ετοιμότητας”.

Ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι θα γίνονται “δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια, θα επιβάλλεται περιορισμός σε ξενοδοχείο μέχρι να πάρει τα αποτελέσματα ο ταξιδιώτης και θα ισχύουν 14 μέρες καραντίνας αν βρεθεί θετικός”.

Πέτσας: “Δεν τελειώσαμε με τον κορονοϊό”

“Το σχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνει όλα το προσωπικό του υπουργείου Υγείας και των άλλων συναρμόδιων υπουργείων ώστε να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε όλοι ένα ασφαλές καλοκαίρι ιδίως φέτος με τη εξέλιξη της πανδημίας. Σε όλους εμάς υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε να δείχνουμε ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα”, τόνισε από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μετά την ανακοίνωση του σχεδίου για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα νησιά.

“Ανοίγουμε τις πύλες μας στον κόσμο αλλά είναι φανερό ότι δεν τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Με σχέδιο προχωρούμε ώστε να έχουμε υλοποιήσει την πρώτη μας προτεραιότητα που είναι η ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες” σημείωσε ο κ. Πέτσας.