Από τη φωτιά της Αττικής (φωτογραφίες από το Εργαστήριο του εικαστικού Δημήτρη Βάθη στα Κιούρκα)

Χωρίς άλλα σχόλια!!!

Το εργαστήρι

Τα έργα – τα Σχέδια – τα Βιβλία