Αλλάζει το σκηνικό στην κτηματαγορά

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο Αθηνα

Τους επόμενους μήνες οι κατασκευαστές θα επιδιώξουν να απαλλαγούν από το στοκ των αδιάθετων ακινήτων προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα και να επενδύσουν τα κεφάλαια που θα αντλήσουν στην ανέγερση νέων ακινήτων, τα οποία θα διατηρήσουν την απαλλαγή ΦΠΑ και μετά το 2023.

Μειώσεις εμπορικών τιμών, αύξηση αγοραπωλησιών και δυναμική επιστροφή του θεσμού της αντιπαροχής αναμένει η κυβέρνηση με την αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι το τέλος του 2022. Θεωρείται για το οικονομικό επιτελείο το μέτρο που θα κάνει τη διαφορά στον χάρτη της κτηματαγοράς και θα διαμορφώσει μια άλλη δυναμική συνδυαστικά με την έκπτωση του φόρου για τους φορολογούμενους που προχωρούν σε ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Οπως εξηγούν οι ειδικοί της αγοράς, τους επόμενους μήνες οι κατασκευαστές θα επιδιώξουν να απαλλαγούν από το στοκ των αδιάθετων ακινήτων προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα και να επενδύσουν τα κεφάλαια που θα αντλήσουν στην ανέγερση νέων ακινήτων. Μόλις ξεμπλοκάρουν τα 100.000 ακίνητα τα οποία παρέμεναν για χρόνια στα αζήτητα, ο ανταγωνισμός προβλέπεται να είναι μεγάλος. Εργολάβοι και κατασκευαστές, για να «ξεφορτωθούν» τα σπίτια που τους έμειναν στα χέρια λόγω της κρίσης και της υψηλής φορολογίας τους, θα επιλέξουν να ρίξουν τις τιμές για να πουληθούν γρηγορότερα. Αλλά και μόνο το πάγωμα του ΦΠΑ 24% και η επιβάρυνση των νεόδμητων ακινήτων με φόρο μεταβίβασης μόλις 3% οδηγεί σε μείωση του κόστους απόκτησης νεόδμητων ακινήτων.

Από τη στιγμή που θα ξεπαγώσει η αγορά των νεόδμητων ακινήτων και οι επενδυτές θα στραφούν σε αυτά, οι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών χάνουν αμέσως ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη χαμηλή φορολογία. Ετσι για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών θα αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές πώλησης των ακινήτων τους προκειμένου αυτά να αλλάξουν γρηγορότερα χέρια.

Αλλάζει το σκηνικό στην κτηματαγορά

Η αναστολή του ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα ξαναβάλει την αντιπαροχή στον χάρτη της κτηματαγοράς. Οι οικοπεδούχοι θα απαλλαγούν από την καταβολή ΦΠΑ με την υποβολή μιας απλής αίτησης. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα που θα κατασκευαστούν ακόμα και μετά το 2023, αρκεί η οικοδομική άδεια να εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Αρα οι κατασκευαστές θα σπεύσουν να βγάλουν νέες οικοδομικές άδειες μέχρι τα τέλη του 2022 για να δημιουργήσουν ένα καινούργιο στοκ ακινήτων, το οποίο θα εξακολουθήσει να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και μετά το 2023 όπου θα έχει εκπνεύσει το μέτρο της 3ετούς αναστολής του.

Την ίδια στιγμή οι ειδικοί της αγοράς προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όσο πλησιάζει ο χρόνος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Οι φορολογούμενοι σπεύδουν να μεταβιβάσουν ακίνητα πριν από την αλλαγή των τιμών ζώνης για να γλιτώσουν από τυχόν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Πριν από την απόκτηση μιας κατοικίας οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μια αγοραπωλησία συνοδεύεται συνήθως από γραφειοκρατία και έξοδα.

Ο λογαριασμός με τα κρυφά έξοδα

Οσοι σχεδιάζουν να αγοράζουν ακίνητο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι τις περισσότερες φορές στον τελικό λογαριασμό μπαίνουν έξοδα που δεν τα έχουν υπολογίσει, τα οποία προστίθεται στο συνολικό κόστος απόκτησης του ακινήτου και αποτελούν τεκμήριο:

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου που καταβάλλεται από τον αγοραστή ανέρχεται σε 3% επί του τιμήματος του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή επί της αντικειμενικής αξίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Με την τριετή αναστολή του ΦΠΑ 24% όλα τα ακίνητα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή όχι, επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%.

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ: Αυτή προσδιορίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εφόσον αυτή είναι ανώτερη του τιμήματος ή βάσει του τελευταίου σε κάθε άλλη περίπτωση. Για αγοραπωλησίες ακινήτων υπολογίζεται ως εξής:

▪️ Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0,80%
▪️ από 120.000,01-380.000 ευρώ ποσοστό 0,70%
▪️ από 380.000,01-2.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%
▪️ από 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ ποσοστό 0,55%
▪️ από 5.000.000,01-8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,50%
▪️ από 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ ποσοστό 0,40%
▪️ από 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ ποσοστό 0,30%
▪️ από 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ ποσοστό 0,25%

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: Επιπλέον της αναλογικής αμοιβής ο συμβολαιογράφος δικαιούται για κάθε πρόσθετο (Β) φύλλο της πράξης 5 ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου αυτής, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξης, 4 ευρώ. Επίσης για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται 10 ευρώ.

Ολες οι ανωτέρω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, οπότε για να βρείτε την τελική αμοιβή πρέπει να προσθέσετε και τον ΦΠΑ. Παράδειγμα: συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου 100.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 100.000 x 0,80% = 800 ευρώ + 20 ευρώ πάγιο + ΦΠΑ 24% χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα, αντίγραφα κ.λπ.

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Τα έξοδα μεταγραφής ανέρχονται σε 0,475% πλέον κάποιων εξόδων επί της αντικειμενικής αξίας ή του τιμήματος (αναλόγως ποιο είναι μεγαλύτερο).