Ψάχνουν «εθνικό ευεργέτη» για τα καινούργια λεωφορεία — Η «πόλη του μέλλοντος» που… θα ανήκει σε όλους

Με πιστώσεις 206 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ 2019, που… δεν έχουν επικαιροποιηθεί, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών τον διαγωνισμό για τα 750+20 καινούργια αστικά λεωφορεία ● Παραμένει αβέβαιη η πληρωμή των αναδόχων, εάν και όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ● Στις 9 Δεκεμβρίου η εξέταση των δύο προσφυγών ● Νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία, για τις 10 Ιανουαρίου 2022.

Σοβαρές αμφιβολίες καταγράφονται για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του διαγωνισμού προμήθειας 750+20 καινούργιων αστικών λεωφορείων από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς σημαντικό μέρος των πληρωμών βασίζεται σε πίστωση που είχε εγγραφεί το 2019 στο ΠΔΕ (και… δεν έχει επικαιροποιηθεί για το 2021) για τον διαγωνισμό Σπίρτζη, ο οποίος ακυρώθηκε μετεκλογικά από τον Καραμανλή αφού δεν αποδέχτηκε τροποποιήσεις των όρων για τους οποίους είχε αποφασίσει η Επιτροπή Προσφυγών.

Είναι άλλη μια πρωτιά για την Ελλάδα στα 200+ χρόνια της ανεξαρτησίας της, καθώς κανείς άλλος πολιτικός δεν ήταν αρκετά τολμηρός να ανακοινώσει διαγωνισμό χωρίς εξασφαλισμένη εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό – προφανώς το υπουργείο υπολογίζει σε μια νέα γενιά εθνικών ευεργετών που θα αναλάβουν τη γέφυρα χρηματοδότησης, εφόσον τελικά μπορέσουν να πληρωθούν. Μάλιστα, με δεδομένη την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κεφάλαια, η συνολική πληρωμή των αναδόχων δεν είναι εξασφαλισμένη (π.χ. έχουν καταγραφεί διαφωνίες για το ποσοστό χρηματοδότησης ορισμένων τεχνολογιών κ.ά.).

Ειδικότερα, στις αποφάσεις έγκρισης ή τροποποίησης ένταξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (βλ. ΑΔΑ 9ΙΔΝ46ΜΤΛΡ-ΔΘ6) αναφέρεται ότι «το ευάριθμο έργο 2019ΣΕ38000000 “Ανανέωση στόλου αστικών λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας” εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η Προϊσταμένη Αρχή δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση προς τον (ή τους) ανακηρυχθέντα(ες) ανάδοχο(ους) της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος των δημοπρασιών, πριν την οριστική ένταξη του έργου σε Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» και σε αυτό τον κωδικό βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της πληρωμής των αναδόχων (205,9 εκατ. ευρώ) – και τα λεωφορεία φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων!

Νέες εγκρίσεις ένταξης στο ΠΔΕ υπάρχουν μόνο για τα υβριδικά λεωφορεία (2021ΣΕ38000000) με προϋπολογισμό 57,66 εκατ. ευρώ και για τα 220 ηλεκτρικά λεωφορεία – Green Public Transport ID 16924 (2021ΤΑ77100011) προϋπολογισμού 136,04 εκατ. ευρώ (βλ. ΑΔΑ 9ΕΩΚ46ΜΤΛΡ-ΥΙΚ).

ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Στο μεταξύ η προσφυγή της Mercedes-Benz έχει προκαλέσει «εμφύλιο» πόλεμο μεταξύ των ενδιαφερόμενων εισαγωγέων, καθώς στρέφεται ευθέως κατά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για επιλογή συγκεκριμένης υλοποίησης υβριδικής τεχνολογίας που έχουν μόνο δυο κατασκευαστές και διεύρυνση προδιαγραφών που ευνοούν συγκεκριμένο κατασκευαστή (κατονομάζονται).

Επιπλέον, φαίνεται ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του ένας από τους εισαγωγείς, ο οποίος μάλιστα είχε συμμετάσχει με κινεζικό ηλεκτρικό λεωφορείο στις δοκιμές της ΟΣΥ το καλοκαίρι, καθώς δεν διαθέτει βάση τεχνικής υποστήριξης, όπως απαιτείται από τον διαγωνισμό (η απορία για το μέλλον των τεχνικών των ΟΣΥ/ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ παραμένει…).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον διαγωνισμό για τα 750+20 καινούργια λεωφορεία, οδηγείται από παράταση σε παράταση σε μια προσπάθεια να παραμείνει «ζωντανός» μετά τις δυο προσφυγές που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα από δυο μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους, τη Mercedes-Benz και τη Solaris (βλ. και «Εφ.Συν.» 6.11.2021 «Στην κόψη του ξυραφιού τα 770 αστικά λεωφορεία»).

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει στη διάθεσή της 60 ημέρες για να δομηθεί πλήρης φάκελος των υποθέσεων με έγγραφα που θα καταθέσουν όλες οι πλευρές και να απαντήσει – πρακτικά μέχρι το τέλος της χρονιάς (οι προσφυγές κατατέθηκαν στις 2 Νοεμβρίου) και έχει ορίσει συν-εξέταση των δυο φακέλων το απόγευμα της 9ης Δεκεμβρίου 2021, με εισηγητές τον Χ. Χαραλαμπόπουλο (για την προσφυγή της Mercedes-Benz) και τη Χρυσάνθη Ζαράρη, πρόεδρο του 7ου κλιμακίου (για την προσφυγή της Solaris) για να εξετάσει τόσο τα ζητήματα αρμοδιότητας προκήρυξης (και παρατάσεων) του διαγωνισμού όσο και τις αναφορές σε τεχνικές επιλογές και προδιαγραφές ή ευρωπαϊκές οδηγίες.

Με αυτά ως δεδομένα (και αναμένοντας μέχρι τα τέλη της χρονιάς την ψήφιση του προϋπολογισμού 2022 για το νέο ΠΔΕ), η πρώτη παράταση για τις 29 Νοεμβρίου ήταν ανεπαρκής τόσο για τους προσφεύγοντες όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και τελικά δόθηκε από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών, Ι. Ξιφαρά, νέα παράταση στον διαγωνισμό των 384,5 εκατ. ευρώ για τα 750+20 καινούργια λεωφορεία, με νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Διαδοχικές παρατάσεις και για τα 292 μεταχειρισμένα λεωφορεία της ΟΣΥ

Με μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνονται οι τρεις ανάδοχοι στην ολοκλήρωση της παράδοσης των 292 μεταχειρισμένων λεωφορείων 10ετίας στην ΟΣΥ, για να τα εντάξει σε δρομολόγια στην Αθήνα. Οι παραδόσεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 150 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021, όμως με διαδοχικές εισηγήσεις του προέδρου της επιτροπής παραλαβής Κ. Φαφούτη και στη συνέχεια του διευθύνοντος της ΟΣΥ, Στ. Αγιάσογλου, δόθηκαν παρατάσεις 60+30 ημερών (26/7 και 29/10) πριν επιβληθεί η ποινή της έκπτωσης των αναδόχων που προβλέπει ο διαγωνισμός, μετά τις 29 Νοεμβρίου 2021 – εκτός κι αν το Δ.Σ. της ΟΣΥ αποφασίσει να διευκολύνει περαιτέρω την εξεύρεση των περίπου 40 αρθρωτών 18μετρων μεταχειρισμένων λεωφορείων (και μερικών ακόμη 12μετρων) τα οποία σπανίζουν πλέον στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το πρόβλημα είχε φανεί και πέρυσι, καθώς τμήμα του διαγωνισμού για άλλα 40 αρθρωτά μεταχειρισμένα λεωφορεία κρίθηκε άγονο, ελλείψει δέσμευσης των ενδιαφερόμενων αναδόχων.

Γιάννης Μπαζαίος

Η «πόλη του μέλλοντος» που… θα ανήκει σε όλους

Το masterplan της Lamda για το Ελληνικό προβλέπει εκκίνηση έργων από αρχές του 2022 και υπόσχεται ότι θα είναι προσβάσιμο σε όλους και «θα κάνει περήφανους τους πολίτες του λεκανοπεδίου». Οι κοινόχρηστες υποδομές και η υπόσχεση για την ελάχιστη όχληση από την πολυετή κατασκευαστική δραστηριότητα.

«Πόλη του μέλλοντος, σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη, προσβάσιμη» φιλοδοξεί να κάνει το Ελληνικό η Lamda Development, η οποία χθες παρουσίασε το masterplan του έργου μαζί με ένα αδρό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων υποδομής που θεωρητικώς ξεκινούν από τις αρχές του επόμενου έτους. Ο διευθύνων της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου, στην τρίτη κατά σειρά «λαμπερή» παρουσίαση του φαραωνικού project (έχουν προηγηθεί οι παρουσιάσεις του ουρανοξύστη Marina Tower και της παράκτιας Marina Galleria, στα οποία στο μεταξύ έχουν ανοίξει οι πωλήσεις), παρουσίασε την ιδιωτική πόλη των υπερπλουσίων στο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης ως ένα κοινωφελές έργο για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Εκανε λόγο για ανάπλαση που «θα κάνει περήφανο κάθε Ελληνα», διαθέσιμη σε όλους και μάλιστα «χωρίς το κράτος και οι φορολογούμενοι να δαπανήσουν ούτε ένα ευρώ». Σε αυτό πρέπει να αντιτείνει κανείς πως το γεγονός ότι η Lamda απέκτησε το πολύτιμο ακίνητο μόλις προς 100 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ πουλάει τα μελλοντικά διαμερίσματα μέχρι και 25.000 το τετραγωνικό, αποτελεί ήδη μια τεράστια «χορηγία» των φορολογούμενων και του Δημοσίου στη Lamda, χωρίς να υπολογίζουμε την εις είδος στήριξη (νομοθετική και διοικητική).

Μεταξύ άλλων η ηγεσία της Lamda ανέφερε ως στοιχεία προστιθέμενης αξίας τη δημιουργία 85.000 θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επιπλέον 1 εκατ. τουριστών τον χρόνο, την κάλυψη κατά 70% με πράσινο, τη σύσταση ειδικής μονάδας περιβάλλοντος που «με διαφάνεια» θα παρακολουθεί την προσαρμογή της ανάπλασης στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Για την όχληση στους γειτονικούς δήμους που θα προκληθεί από την πολυετή κατασκευαστική δραστηριότητα ή για την επιβάρυνση από την ανάπτυξη μιας νέας πόλης 25.000 κατοίκων και χιλιάδων καθημερινών επισκεπτών, τόσο ο κ. Ιωάννου όσο και ο επικεφαλής σχεδιασμού του έργου, Δ. Ζωντανός, περιορίστηκαν να διαβεβαιώσουν ότι «θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό».

Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέχρι το 2025 «σε ένα μεγάλο μέρος του» η Lamda Development ανέφερε:

■ Εχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες για το Πάρκο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

■ Το 2022 ξεκινούν οι εργασίες για το νέο Κτίριο Μετεγκατάστασης Συλλόγων ΑμεΑ, τα έργα αναβάθμισης της μαρίνας του Αγιου Κοσμά και της παραλίας και η κατασκευή του Marina Tower.

■ Το 2023 θα ξεκινήσει η κατασκευή του Marina Galleria και του παραθαλάσσιου οικισμού κατοικιών και συγκροτημάτων μπροστά από το Πάρκο. Θα ξεκινήσουν επίσης οι εργασίες για το εμπορικό και ψυχαγωγικό σύμπλεγμα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς και για τον πύργο μικτής χρήσης στην ίδια περιοχή.

■ Πάνω από 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα υποδομών που θα αποβούν «προς όφελος και των γειτονικών περιοχών» (δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας 50 χλμ., υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, το Πάρκο, η παραλία, το αθλητικό κέντρο, η πολιτιστική διαδρομή του Ελληνικού).

Προς το παρόν οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδομές, που κατά τη Lamda καλύπτουν άνω από το 70% της έκτασης των 6,2 εκατ. τ.μ. και τουλάχιστον το 50% στις οικιστικές περιοχές, προορίζονται να είναι προσβάσιμες σε όλους. Ωστόσο πουθενά δεν αναφέρεται αν θα είναι και δωρεάν.

Γιάννης Κιμπουρόπουλος