Φορολογικό νομοσχέδιο: Κέρδη για υψηλά εισοδήματα και επιχειρήσεις. Ψίχουλα στους μικρομεσαίους – Σβήνει τις προσδοκίες της ΝΔ για την οικονομία η Κομισιόν – Eurogroup χωρίς Ελλάδα αλλά με το χρόνο να πιέζει

Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με το φορολογικό νομοσχέδιο που έδωσε για διαβούλευση το βράδυ της Πέμπτης το υπουργείο Οικονομικών ναι με δίνονται ελαφρύνσεις σε όλα τα κλιμάκια των εισοδημάτων αλλά όμως οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι επιχειρήσεις και τα μεγάλα εισοδήματα.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει για διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου. Στις ρυθμίσεις του περιλαμβάνονται το πλαφόν των 20.000 ευρώ στις ηλεκτρονικές αποδείξεις το οποίο ευνοεί τα εισοδήματα άνω των 66.700 ευρώ, το 20% στις απαιτούμενες αποδείξεις για όσους πληρώνουν στεγαστικά δάνεια και ενοίκια, ενώ μειώνεται στα 300 από 500 ευρώ το όριο των συναλλαγών με μετρητά και θεσπίζεται νέα ακριβότερη πάγια ρύθμιση για τις οφειλές.

Ως προς τις ξένες επενδύσεις έχει ρύθμιση για κατ΄αποκοπή ετήσιο φόρο για ξένες αποδείξεις άνω των 500.000.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει από σήμερα 7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15.11.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.

Α. Βασικό πυλώνα των εισηγούμενων διατάξεων αποτελεί η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που τα τελευταία έτη επιβαρύνθηκαν σημαντικά, με την υιοθέτηση ευνοϊκότερων φορολογικών συντελεστών. Οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:

-Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

-Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

-Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

-Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζονται οι μειώσεις από το φόρο εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:

-Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

-Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

-Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

-Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

-Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

-Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως :

-Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

-Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:

1. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

2. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Ε. Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν:

-Μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

-Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Επιπρόσθετα ,θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέρω:

1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση).

Δεδομένης της σπουδαιότητας του παρόντος νομοσχεδίου για την ανάταξη της οικονομίας εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

 

Σβήνει τις προσδοκίες της ΝΔ για την οικονομία η Κομισιόν

Δεν «συγκινούν» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι διακηρύξεις του Κυρ.Μητσοτάκη και οι «τεκμηριώσεις» του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα για ανάπτυξη 4% τα επόμενα χρόνια.

Ψαλίδι πέφτει επίσης και στις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,5-2,8% το 2020 (βάσει των οποίων έχει καταρτισθεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς).

Βάσει των όσων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία των οικονομιών της ευρωζώνης αλλά και γενικότερα της ΕΕ η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται πως θα ενισχυθεί στο 2,3% το 2020, για να υποχωρήσει στο 2,0% το 2021.

Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται τόσο στην ασθενή εσωτερική ζήτηση όσο και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών κατά το τρέχον έτος. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνονται και στις εξελίξεις στον χώρο της απασχόλησης που αναμένεται να παραμείνει πάνω από το 2% το 2019 και το 2020 και να επιβραδυνθεί κάπως στη συνέχεια, φέρνοντας το ποσοστό της ανεργίας στο 14% το 2021.

Η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό στο 0,5% για το 2019 λόγω της επίπτωσης της μείωσης του ΦΠΑ το β’ τρίμηνο καθώς και της χαμηλότερης του αναμενόμενου αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Το 2020 και 2021 ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 0,6% και 0,9% αντίστοιχα.

Ο προϋπολογισμός

Ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η Κομισιόν προβλέπει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ για το 2019, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.. Το πρωτογενές αποτέλεσμα όπως παρακολουθείται με τους όρους του προγράμματος εκτιμάται στο 3,8% το ΑΕΠ για το 2019. Η πρόβλεψη αυτή υποθέτει ότι το ποσό που θα διατεθεί για τη ΔEH θα καλυφθεί από το αποθεματικό και ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετο πακέτο παροχών.

 

Eurogroup χωρίς Ελλάδα αλλά με το χρόνο να πιέζει

Ένα ακόμα Eurogroup πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες με την Ελλάδα ωστόσο να απουσιάζει για ακόμα μία φορά από την ατζέντα.

 Οι εξελίξεις στην μεταμνημονιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας θα συζητηθούν στο Eurogroup του Δεκεμβρίου αφού πρώτα συνεδριάσει το Euro Working Group όπως είθισται. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει την ελληνική κυβέρνηση ώστε να ολοκληρώσει τις εκκρεμότητες μέχρι το επόμενο Eurogroup.

Στη τελευταία για το 2019 συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να κριθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας και ως εκ τούτου εάν υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις στους δημοσιονομικούς στόχους και κυρίως στο στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Τα συναρμόδια υπουργεία έχουν περιθώριο έως τις 20 Νοεμβρίου να τακτοποιήσουν όλες της εκκρεμότητες οι οποίες συνδέονται με την τέταρτη αξιολόγηση.

Έως τότε οι ομόλογοι του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα θα έχουν στα χέρια τους δύο κρίσιμες εκθέσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η πρώτη αφορά τον έλεγχο που κάνει η Κομισιόν στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών μελών και η δεύτερη έκθεση και μάλλον πιο σημαντική είναι το πόρισμα των επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, βασικό θέμα παραμένει και η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης με την Αθήνα να διαπραγματεύεται τα χρήματα αυτά να μετρούν ως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.