Φορολογικές δηλώσεις: Φέτος και οι 18άρηδες ακόμη και για ένα λεπτό του ευρώ εισόδημα!

φορολογικές δηλώσεις
Φορολογικές δηλώσεις ξεχωριστά θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος όλοι οι νέοι και οι νέες που ενηλικιώθηκαν και έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας μέσα στο 2019. Αυτό, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Οι φορολογικές δηλώσεις και οι… υποχρεώσεις των άρτι 18ρηδων

Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και όταν στο όνομα ενός νέου ή μιας νέας που συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας το 2019 έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων της τάξεως μερικών λεπτών του ευρώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και με αυτό τον τρόπο θεωρείται ότι το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει δική του φορολογική δήλωση το 2020.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη κι αν ο 18χρονος ή η 18χρονη δεν έχει αποκτήσει κανενός άλλου είδους εισόδημα εντός του 2019 και εξακολουθεί να δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος από τους γονείς.

Ειδικότερα οι νέοι που συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις εφόσον:

– Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.

– έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.)

– απέκτησε εντός του 2019 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.)

– ίδρυσε εντός του 2019 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του

– προχώρησε εντός του 2019 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος

– είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.