Υποχρεωτική η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες — Στον “αστερισμό” των δόσεων οι πολίτες Τι πληρώνουν πρώτα από τις υποχρεώσεις τους — Σύσταση για πλαφόν στις τιμές και φόρους σε υπερκέρδη

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Τι μπορεί και τι συμφέρει να κάνει ο καταναλωτής

Η Ε.Ε. δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα θεσπίσει νομοθεσία με στόχο αφενός να περιορίσει την αδειοδότηση το πολύ στους τρείς μήνες, αφετέρου να διασφαλίσει πως όλα τα κτίρια θα είναι έτοιμα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Αναλυτικές προθεσμίες ανά κτίριο, με βάση τη χρήση και την χρονολογία του, για την υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες προτείνει η Ευρ. Επιτροπή στα κράτη μέλη μέσω του σχεδίου REPowerEU που ανακοινώθηκε χθες.

Στόχος των Βρυξελλών είναι η πλήρης αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου ηλιακού δυναμικού ώστε τα φωτοβολταϊκά να φτάσουν ακόμη και στο 25% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.

Έτσι με την πρωτοβουλία «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες όλης της Ε.Ε.» η Ε.Ε. δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα θεσπίσει νομοθεσία με στόχο αφενός να περιορίσει την αδειοδότηση το πολύ στους τρείς μήνες αλλά και να διασφαλιστεί πως όλα τα κτίρια των 27 θα είναι έτοιμα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Η Ε.Ε. σύμφωνα με το REPowerEU, θα κάνει υποχρεωτική την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον τελευταίο όροφο για:

  • Όλα τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2026·
  • Όλα τα υπάρχοντα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2027·
  • Όλα τα νέα κτίρια κατοικιών έως το 2029.

Επίσης η Ε.Ε. θα:

  • διασφαλίσει ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη, επιτρέποντας στους καταναλωτές σε πολυκατοικίες να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους στη συλλογική ιδιοκατανάλωση, χωρίς αδικαιολόγητο κόστος.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για:

  • Τη δημιουργία τουλάχιστον μιας ενεργειακής κοινότητας βασισμένης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε κάθε δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 έως το 2025.
  • Να διασφαλίσουν ότι οι ενεργειακά φτωχοί και ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια, π.χ. μέσω εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης, ενεργειακών κοινοτήτων ή χρηματοδότησης υποστήριξης για μεμονωμένες εγκαταστάσεις.
  • Την υποστήριξη φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις υφιστάμενων.
  • Τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων σε σχέση με το πρότυπο σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτιρίων για νέα κτίρια, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής καθοδήγησης.

Πόροι χρηματοδότησης

Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι πρόσθετες επενδύσεις σε ηλιακά φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του REPowerEU θα ανέλθουν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τώρα έως το 2027, επιπλέον των επενδύσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του «Fit for 55».

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα είναι ιδιωτική, αλλά εν μέρει θα ενεργοποιηθεί από δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ήδη διαθέσει τουλάχιστον 19 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και άλλα μέσα: Τα Ταμεία της Κοινωνικής Συνοχής, το InvestEU, το Ταμείο Καινοτομίας, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το Horizon Europe και το πρόγραμμα LIFE. Επίσης το ταμείο Connecting Europe Facility και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα υποστηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε έργα ηλιακής ενέργειας.

Τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής

Οι δυνατότητες που έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου είναι δύο:

  • Ένταξη στο πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη”. Δηλαδή να βάλει ένα φωτοβολταϊκό έως 6 κιλοβάτ (μέχρι τόσο επιτρέπεται για οικίες) που θα πουλάει το ρεύμα στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, πληρώνει τον προμηθευτή του για το σύνολο του ρεύματος που καταναλώνει, στην τιμή που ισχύει κάθε φορά, και πληρώνεται για το ρεύμα που παράγει στην τιμή που έχει συμφωνήσει, δηλαδή (με βάση τα τωρινά ισχύοντα), με 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για μια 20ετία.
  • Ένταξη στο πρόγραμμα για net metering. Δηλαδή να βάλει ένα φωτοβολταϊκό έως 10 κιλοβάτ, ανάλογα με τις ανάγκες του, και το ρεύμα που θα παράγει να το χρησιμοποιεί ουσιαστικά για αυτοκατανάλωση μέσω συμψηφισμού. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται συμψηφισμός ανάμεσα στην ενέργεια που κατανάλωσε η οικία και στην ενέργεια που παρήγαγε. Αν καταναλώθηκε περισσότερο ρεύμα από όσο παρήχθη, τότε πληρώνεται στον προμηθευτή η διαφορά, με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια. Αν παρήχθη περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώθηκε, τότε το επιπλέον ρεύμα διοχετεύεται δωρεάν στο σύστημα.

Τι από τα δύο συμφέρει; Αν μιλάμε για σπίτι με κανονικές καταναλώσεις συμφέρει το net metering. Αν μιλάμε για σπίτι με μικρές καταναλώσεις, για παράδειγμα εξοχικό, συμφέρει το πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη”.

Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη είτε με τη μία μέθοδο είτε με την άλλη, δεν θα σε κάνει… πλούσιο, σίγουρα όμως θα είναι επικερδής. Το κέρδος με το πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη” είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί και είναι περίπου 5.800 ευρώ στην 20ετία.

Το κέρδος με το πρόγραμμα net metering ξεκινάει από τα 10.000 ευρώ περίπου στην 25ετία, με φυσιολογικές τιμές ρεύματος και με φυσιολογικές καταναλώσεις. Αν ένα σπίτι έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις ή εάν οι τιμές του ρεύματος συνεχίσουν να είναι τόσο υψηλές όσο είναι σήμερα, τότε το κέρδος με το πρόγραμμα net metering στην 25ετία μπορεί να είναι πολλαπλάσιο των 10.000 ευρώ.

 

Στον “αστερισμό” των δόσεων οι πολίτες – Τι πληρώνουν πρώτα από τις υποχρεώσεις τουςΕφορίαΟι φορολογούμενοι πολίτες, πλέον, ζουν στην “παγίδα” των δόσεων προσπαθώντας να τηρήσουν προθεσμίες και υποχρεώσει, όχι πάντα με επιτυχημένο τρόπο.

Σε λίγες μέρες οι πολίτες θα πρέπει να ξεκινήσουν τον φετινό μαραθώνιο πληρωμών μιας σειράς ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων με τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για μια δίμηνη παράταση στην εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής ενισχύσεων, που έλαβαν επαγγελματίες και νομικές οντότητες με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ο Ιούλιος μπαίνει “δυναμικά” στο “καλεντάρι” ως ένας υπερφορτωμένος μήνας. Τότε, θα πρέπει να ξεκινήσει παράλληλα με την επιστροφή των ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και η καταβολή του φόρου εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται, ότι αναφερόμενος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η αποπληρωμή θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και το ποσό θα μπορεί να επιστραφεί και σε 96 δόσεις. Τόνισε, δε, ότι οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα βγουν μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη και ότι από τα 8,3 δισ. ευρώ που διοχετεύτηκαν στις επιχειρήσεις, τελικά θα εισπραχθούν περίπου 2 δισ. ευρώ.

Στον “αστερισμό” των δόσεων

Παράλληλα, βέβαια, με όλα αυτα, που θα προστεθούν στο λογαριασμό, “τρέχουν’ και μια σειρά από ρυθμίσεις για οφειλές, είτε αυτές αφορούν λογαριασμούς ενέργειας, τράπεζες, ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες οφειλές προς την εφορία.

Ουσιαστικά οι φορολογούμενοι πολίτες, πλέον, ζουν στον “αστερισμό” των δόσεων προσπαθώντας να τηρήσουν προθεσμίες και υποχρεώσεις, όχι πάντα με επιτυχημένο τρόπο. Μπορεί, οι ρυθμίσεις, ειδικά για λογαριασμούς ενέργειας, να είναι πλέον το “καταφύγιο” ώστε να γίνει η διαχείριση μιας πολύ δύσκολης κατάστασης, που “στεγνώνει” τη διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά δε λειτουργούν πάντα, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Η εφορία

Είναι ενδεικτικό ότι “φέσια” 790 εκατ. ευρώ άφησαν οι Ελληνες τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 26%, καθώς πέρυσι οι απλήρωτοι φόροι ανέρχονταν στα 626 εκατ. ευρώ ενώ και στο τρίμηνο, οι οφειλές προς την εφορία εμφανίζονται αυξημένες κατά 53,7% από τα 2,164 δισ. ευρώ σε 3,326 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η αύξηση αυτή ερμηνεύεται από την περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα του 2021, λόγω της πανδημίας, που οδήγησε με τη σειρά της σε μείωση των βεβαιωμένων φόρων, περιορισμό των εσόδων αλλά και περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τον Μάρτιο, οι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων έφτασαν τα 246 εκατ. ευρώ, με αύξηση 46% έναντι των 169 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Επιπλέον, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2022, κατά 1,8 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα σε ένα τρίμηνο, εκτινάσσοντας τη συνολική οφειλή σε 42,83 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του ΚΕΑΟ από την αύξηση αυτή, το 1,35 δισ. ευρώ αφορά νέες κύριες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα 459,57 εκατ. ευρώ αφορούν πρόσθετα τέλη.

Στο τέλος Μαρτίου, οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ για το 2022 ανέρχονταν σε 395,39 εκατ. ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν εισπραχθεί συνολικά 8,2 δισ. ευρώ. Οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους 863.033 και αφορούσαν συνολικές οφειλές ύψους 6,6 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον δυνατότητα διακανονισμού του χρέους τους έχουν οι οφειλέτες μόνο μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι το 61% των εισπράξεων του 2022, ήτοι τα 239,42 εκατ. ευρώ, εισπράχθηκαν από οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Το 42,3%, 167,36 εκατ. ευρώ προήλθαν από επιχειρήσεις (οφειλέτες του πρώην ΙΚΑ).

Σε επίπεδο ρυθμίσεων, τα μεγαλύτερα ποσά εισπράξεων απέφερε η Πάγια των 12 δόσεων (94.243.346 ευρώ) και έπονται οι 120 δόσεις (91.926.933 ευρώ), ενώ αξιοσημείωτα χαμηλή ήταν η συμμετοχή στη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς εντάχθηκαν σε αυτήν 61.918 οφειλέτες, για τον διακανονισμό 688,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ενεργές είναι πλέον 54.788 για ποσά ύψους 679,74 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, έχουν ολοκληρωθεί μόλις 6.425 ρυθμίσεις από την κατηγορία των 72 δόσεων, που αφορούν οφειλή της τάξης των 5,52 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η ρύθμιση των 120 δόσεων έχει ακόμα 275.653 ενεργές περιπτώσεις, με ποσό που υπερβαίνει τα 2,56 δισ. ευρώ. Έως τώρα, έχουν ρυθμιστεί 126.295 υποθέσεις και έχουν εισπραχθεί ποσά 466,51 εκατ. ευρώ.

Τι πληρώνεται πρώτο

Όπως καταφαίνεται τόσο από την πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις ΔΟΥ, όσο κι από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπάρχει μια σχετική υστέρηση σε σχέση με αυτές τις δυο υποχρεώσεις.

Με βάση, δε, όσα αναφέρθηκαν 4ου NPL Summit που έλαβε χώρα πριν δυο μέρες, οι πολίτες προτιμούν πρώτα να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι των παρόχων ενέργειας, μετά βάζουν στη “λίστα” τις τράπεζες για τις πληρωμές δόσεων δανείων και τέλος κι εάν μείνει διαθέσιμη ρευστότητα αποπληρώνουν ρυθμίσεις και οφειλές προς το κράτος, είτε είναι αυτές αφορούν φόρους, είτε ασφαλιστικές εισφορές.

Ο ‘φόβος” άλλωστε αναγκαστικών μέτρων είναι αυτός που προτεραιοιεί τις υποχρεώσεις ομού με την διασφάλιση της κάλυψης βασικών αναγκών (θέρμανση, κατοικία κτλ), κι έτσι οι πάροχοι ενέργειας και οι τράπεζες πληρώνονται πρώτοι.

Όπως τονίστηκε, μάλιστα, στο 4ου NPL Summit, οι εταιρείες διαχείρισης (servicers) στις οποίες βρίσκεται ο κύριος όγκος των «κόκκινων» δανείων δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και προσηλωμένες στην παροχή βιώσιμων ρυθμίσεων και «θεραπείας» των προβληματικών δανείων ώστε να επιστρέψουν στις τράπεζες και να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στη χρηματοδότηση τα νοικοκυριά και κυρίως οι επιχειρήσεις, αλλά και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα business plans των τιτλοποιήσεων.

Πλειστηριασμοί

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Cepal Θεόδωρο Αθανασόπουλο, φέτος θα γίνουν 40.000-50.000 πλειστηριασμοί και όπως σημείωσε είναι ο αριθμός που πρέπει να γίνεται ετησίως ώστε να επιτευχθούν τα πλάνα των τιτλοποιήσεων. Από το βήμα του 4ου NPL Summit υπενθύμισε ότι ο ίδιος αριθμός πλειστηριασμών γινόταν και το 2007, το 2008 και το 2009. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι ένα στοιχείο που πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί, είπε ο Θ. Αθανασόπουλος

Στην πρόσφατη έκθεση, μάλιστα, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, προβλέπεται ότι από τα ανοίγματα που τιτλοποιήθηκαν θα εισπραχθεί κατά μέσο όρο και βάσει των προγραμματισμένων στρατηγικών διαχείρισης το 72,7% των αρχικών ανοιγμάτων. Το εν λόγω ποσοστό είσπραξης προέρχεται κατά 58,6% από ρυθμίσεις, 35,6% από ρευστοποιήσεις και την εύρεση συναινετικής λύσης και τέλος 5,5% από τις απλές εισπράξεις.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης (servicers) και CEO της doValue Τάσος Πανούσης ανέφερε, πάντως, ότι η αναγκαστική εκτέλεση δεν είναι επιλογή και προτεραιότητα αλλά έσχατη λύση.

«Χωρίς την ύπαρξή της, όμως, δημιουργείται μια αίσθηση θεσμικής χαλαρότητας σε εκείνους ακριβώς που θέλουν να αποφύγουν υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβαν και μπορούν να εκπληρώσουν. Η επιτάχυνση, επομένως, των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι αναγκαία για να αποφύγουμε την υποτροπή σε μια κουλτούρα μη πληρωμών, που είχε αναπτυχθεί στη χώρα μας κάποιο διάστημα και κάναμε πολύ κόπο για να αναστρέψουμε. Η βελτίωση είναι σημαντική και πρέπει με κάθε τρόπο να τη διαφυλάξουμε, γιατί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται αποτελεί τη βάση του πιστωτικού συστήματος και θεμέλιο για της παραγωγικής δραστηριότητας σε μια ελεύθερη οικονομία.» εξήγησε ο Τάσος Πανούσης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι επί του παρόντος τα δάνεια που παρουσιάζουν εκ νέου αθέτηση μετά την έξοδο από τα προγράμματα στήριξης είναι περίπου 7%, πολύ χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Πλειστηριασμοί από την ΑΑΔΕ

Πάντως τρέχει και φέτος το πρόγραμμα πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ με τον κατάλογο να περιλαμβάνει από καταστήματα και οικόπεδα μέχρι κτηριακά συγκροτήματα . Οι τιμές πρώτης προσφοράς στα ακίνητα των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο ξεκινούν από τα 22.000 ευρώ και φθάνουν στα 469.000 ευρώ.

Με βάση το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ μέχρι τον Οκτώβριο έχουν δρομολογηθεί οι εξής πλειστηριασμοί:

– 18 Μαΐου: Κατοικία 124,86 τ.μ. και περίπου 12 τ.μ. βοηθητικοί χώροι σε οικόπεδο 1.622,35 τ.μ.- Τιμή 1ης προσφοράς: 365.000 ευρώ.

– 8 Ιουνίου: Οικόπεδο 170 τ.μ. – Τιμή 1ης προσφοράς: 71.000 ευρώ.

– 15 Ιουνίου: Διαμέρισμα 48,00 τ.μ. 5ου ορόφου. Τιμή 1ης προσφοράς: 48.000,0 €

– 22 Ιουνίου: Κατάστημα 27,50 τ.μ. και 25,30 τ.μ. αποθήκη – Τιμή 1ης προσφοράς: 22.000 ευρώ,

– 22 Ιουνίου: Επιχειρηματικό γήπεδο με κτηριακό συγκρότημα 4.552,50 τ.μ. – Τιμή 1ης προσφοράς: 471.000 ευρώ.

– 22 Ιουνίου: Διαμέρισμα 165 τμ 2ου ορόφου σε οικόπεδο 801 τμ. Τιμή 1ης προσφοράς: 177.000 ευρώ.

– 22 Ιουνίου: Οικόπεδο με διώροφη οικοδομή 133,59 τ.μ. Τιμή 1ης προσφοράς: 119.000 ευρώ.

– 24 Ιουνίου: Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου 4.711,12 τμ – Τιμή 1ης προσφοράς 54.000 ευρώ.

– 29 Ιουνίου: Οικόπεδο με κτίσματα 3.562 τ.μ. – Τιμή 1ης προσφοράς: 150.000 ευρώ.

– 21 Σεπτεμβρίου: Κτίριο 1.200 τμ και 374 τμ. – Τιμή 1ης προσφοράς: 469.000 ευρώ.

– 21 Σεπτεμβρίου: Μεζονέτα 247,77 τμ σε οικόπεδο 800 τμ. – Τιμή 1ης προσφοράς: 469.000 ευρώ.

– 19 Οκτωβρίου: Οικόπεδο 616,96 τμ με διώροφη κατοικία 148,50 τμ και αποθήκη 25,62 τμ – Τιμή 1ης προσφοράς: 56.000 ευρώ.

Είναι προφανές ότι με τους e – πλειστηριασμούς η ΑΑΔΕ επιχειρεί να πιέσει τους οφειλέτες και κυρίως όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ τα ληξιπρόθεσμα χρέη (παλαιά και νέα) έχουν σπάσει το φράγμα των 113 δις. ευρώ ενώ κίνδυνο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι.

Γιώργος Αλεξάκης

 

Σύσταση για πλαφόν στις τιμές και φόρους σε υπερκέρδη

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε για νομική υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια και νέα κτίρια κατοικιών

Κινητοποιεί κεφάλαια 300 δισ. ευρώ, δηλαδή 72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισ. ευρώ σε δάνεια, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τα αζήτητα και αδιάθετα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση της απεξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα ● Από το 40% στο 45% ο στόχος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2030.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Mια κοινή ενεργειακή πλατφόρμα για όσα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται για κοινές αγορές φυσικού αερίου με καλύτερη τιμή και πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας στην Ε.Ε. Η Επιτροπή παρουσίασε χθες τις πολυαναμενόμενες προτάσεις της για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας και για την εξοικονόμηση ενέργειας και ουσιαστικά προτείνει τον επανασχεδιασμό του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης (που ωστόσο τελεί υπό την έγκριση των 27 κρατών-μελών), πιθανότατα στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 30-31 Μαΐου.

«Το REPowerEU είναι η απάντηση στη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τόνισε ότι «τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται ως οικονομικό και πολιτικό όπλο και κοστίζουν στους Ευρωπαίους φορολογούμενους σχεδόν 100 δισ. ευρώ ετησίως».

Στις προτάσεις της Κομισιόν για τα προβλήματα στην αγορά ενέργειας συμπεριλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ανακατανομής των εξαιρετικά υψηλών εσόδων των εταιρειών (τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη) για τη στήριξη των καταναλωτών και την επόμενη περίοδο θέρμανσης, δηλαδή τον προσεχή χειμώνα, η προσωρινή επέκταση των ρυθμιζόμενων τιμών λιανικής για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και οι επιδοτήσεις στα καύσιμα για περιοχές με πολύ περιορισμένη διασύνδεση. Επίσης, προτείνεται τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών για τον τελικό καταναλωτή (νοικοκυριά και βιομηχανία).

Επιπλέον, η Επιτροπή επιδιώκει την ενεργειακή διαφοροποίηση και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών με προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για το υδρογόνο ή άλλες πράσινες τεχνολογίες. Σύμφωνα με το σχέδιο, στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα θα αναπτυχθούν μεγάλοι διάδρομοι υδρογόνου.

«Είναι εύκολο να απορρίψει κανείς τις φιλοδοξίες της Ευρώπης να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο ως ευσεβείς πόθους ή ακόμη και ως συνταγή για υψηλές τιμές. Αναγνωρίζουμε ότι η απεξάρτηση της Ευρώπης από τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας θα είναι δύσκολη, αλλά τα οικονομικά οφέλη από τον τερματισμό της εξάρτησής μας θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το βραχυπρόθεσμο κόστος της RepowerEU», τόνισε η αρμόδια επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον.

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν προβλέπει την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, ανεβάζει το βασικό στόχο του 2030 για τις ΑΠΕ από 40% σε 45% στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55».

Παράλληλα, η Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική της Ε.Ε. για την ηλιακή ενέργεια, με διπλασιασμό της ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος έως το 2025. Η πρόεδρος της Κομισιόν μάλιστα μίλησε για νομική υποχρέωση για εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια και νέα κτίρια κατοικιών.

Για όλα αυτά χρειάζονται χρήματα και γι’ αυτό η Κομισιόν κινητοποιεί 300 δισ. ευρώ: 72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισ. ευρώ σε δάνεια, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τα αζήτητα και αδιάθετα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία υπόκεινται σε αυτού του είδους τη χρηματοδοτική «ανακύκλωση». Τα δάνεια, φυσικά, θα συνοδεύονται από όρους και το τι αναλογεί σε κάθε κράτος-μέλος θα το υποδείξει προσεχώς η Κομισιόν. Το χρηματοδοτικό πακέτο θα περιλαμβάνει έως και 10 δισ. ευρώ σε έργα για το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο και 2 δισ. ευρώ για το πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν για ΑΠΕ. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 210 δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια και το σχέδιο προβλέπει υπεραπλούστευση στις διαδικασίες αδειοδότησής τους.

Οι ειδικοί, τέλος, έδωσαν συμβουλές προς τους πολίτες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν ενέργεια, όπως η μείωση ψύξης – θέρμανσης στο σπίτι, η έξυπνη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και η μικρότερη χρήση αυτοκινήτου. «Ακόμα και μικρά βήματα, αν γίνουν από 440 εκατομμύρια ανθρώπους, έχουν ένα τεράστιο αποτέλεσμα συλλογικά», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Εφ.Συν.» ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς.

Μαρία Ψαρά