Το Voucher Κατάρτισης των 600 ευρώ κοστίζει περισσότερο στο κράτος από ότι το επίδομα των 800 ευρώ!

Το θέμα με το επίδομα των 800 ευρώ στους επιστήμονες που τελικά αντικαθίσταται από επίδομα κατάρτισης ύψους 600 ευρώ, εύλογα προκαλεί την αγανάκτηση μηχανικών δικηγόρων κλπ καθώς δεν διαφαίνεται πίσω από αυτή την κίνηση καμία οικονομική λογική ανάσχεσης της κρίσης.

Η κάλυψη 166.000 επιστημόνων με το επίδομα των 800 € θα στοίχιζε στο κράτος 133 εκ ευρώ. Για την κατάρτιση αυτών των επιστημόνων προκύπτει μεγαλύτερο κόστος ύψους 183 εκ ευρώ (1100 ευρώ ανά άτομο) καθώς στα 600 ευρώ που θα πάρει κάθε επιστήμονας πρέπει να προστεθεί κόστος 500 ευρώ που θα πληρωθεί το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Μα, θα πει κάποιος, η κατάρτιση είναι επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ άρα το κράτος θα εισπράξει την κοινοτική συνδρομή. Το ίδιο θα μπορούσε να είναι και η απευθείας επιδότηση των αυτοαπασχολούμενων με 800 ευρώ. Και αν αυτό σκοντάψει πάνω στις δυσκαμψίες της Ε. Επιτροπής, πολύ εύκολα επιλέξιμες είναι άλλες δαπάνες για την υγεία, την πρόσληψη του έκτακτου νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση με χρηματοδοτικά εργαλεία των επιχειρήσεων κλπ.

Δηλαδή το κράτος μπορεί να μετατρέψει σε επιλέξιμες ένα πλήθος δαπανών που κάνει ήδη για την κρίση, αξιοποιώντας τον λίγο διαθέσιμο χώρο που προσφέρει το ΕΣΠΑ και οποίος δεν καλύπτει ούτε το ένα δέκατο των αναγκών. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση μπορεί να εξαντλήσει τον δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΠΑ χωρίς να χρειάζεται την επιλεξιμότητα του επιδόματος των επιστημόνων (θα αρκούσε μόνο του το Χρηματοδοτικό Εργαλείο Εγγυοδοσίας για δάνεια προς τις επιχειρήσεις).

Επομένως η κατάρτιση κοστίζει περισσότερο στο κράτος σε σχέση με το επίδομα των 800 ευρώ αλλά για τον ωφελούμενο επιστήμονα ισχύει το ανάποδο. Το επίδομα των 800 € θα το λάμβανε ολόκληρο σε λίγες μέρες χωρίς άλλα προαπαιτούμενα ενώ το επίδομα κατάρτισης θα το λάβει σε δόσεις και αφού πρώτα πιστοποιηθεί ότι καταρτίστηκε…

Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνουν τα παραπάνω στην κυβέρνηση; Έχουν σχέδιο για την οικονομία; Θέλουν να στηρίξουν τη ζήτηση, τους αυτοαπασχολούμενους, τις επιχειρήσεις; Ή το λεφτόδεντρο χωράει λίγους και εκλεκτούς;

 

του Παναγιώτη Κορκολή*

* Ο Παναγιώτης Κορκολής είναι πρώην Γεν. Γραμματέας ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων