Τι πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους για εξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες — Τράπεζες: Ξεκίνησε η μεγαλύτερη πώληση κόκκινων δανείων στην Ελλάδα

Τηλεργασία

Tο ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.

Ο νόμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση των τηλεργαζόμενων για το κόστος που επωμίζονται εξαιτίας της τηλεργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:

  • Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
  • Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
  • Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη.

Η απόφαση ορίζει επίσης ρητά ότι η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67) «Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου».

Τέλος, προβλέπεται ότι αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.

 

Τράπεζες: Ξεκίνησε η μεγαλύτερη πώληση κόκκινων δανείων στην ΕλλάδαΚόκκινα δάνειαΚόκκινα δάνεια

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το project Αριάδνη της PQH.. Πωλούνται δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ. Το ύψος του τιμήματος εκτιμάται ότι ενδέχεται να φθάσει έως το 1,05 δισ. ευρώ.

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί το εγχείρημα πώλησης του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures -NPEs) που έχει αναληφθεί στην Ελλάδα, καθώς ο ειδικός εκκαθαριστής πιστωτικών ιδρυμάτων PQH βγάζει προς πώληση δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης περίπου 14 δισ. ευρώ.

Η προκήρυξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας δημοσιεύτηκε σήμερα και ακολούθως εστάλησαν από τον σύμβουλο (Morgan Stanley) οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας σε σειρά επενδυτών. Όσοι υπογράψουν, θα αξιολογήσουν ένα μικτό χαρτοφυλάκιο, με απαιτήσεις από επιχειρηματικά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων διαθέτει εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε μέγεθος χαρτοφυλάκιο που έχει βγει προς πώληση στην Ελλάδα και θα μειώσει κατά σχεδόν 60% τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η PQH για λογαριασμό των 18 πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαδικασία

Ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: της υποβολής μη δεσμευτικών και δεσμευτικών προσφορών. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών θα είναι η 18η Ιανουαρίου 2022. Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται μέσα στον Μάιο, με στόχο η συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή να κλείσει τον Ιούνιο του 2022.

Tο χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» αποτελείται από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα, κυρίως εξασφαλισμένα δάνεια (επιχειρηματικά, καταναλωτικά και στεγαστικά) των 13 πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Πρόκειται για δάνεια των πρώην: Αγροτικής Τράπεζας (άνω του 50% του χαρτοφυλακίου), Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Proton Bank, FBB, Πανελλήνιας Τράπεζας, των Συνεταιριστικών Τραπεζών Αχαΐας, Λαμίας, Λέσβου – Λήμνου, Δωδεκανήσων, Εύβοιας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου.

Mε ημερομηνία 31/12/2020, η λογιστική αξία των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου «Αριάδνη» ανέρχεται σε 5,2 δισ. ευρώ και το συνολικό υπόλοιπο σε 13,9 δισ. ευρώ που αφορούν 53.000 οφειλέτες, 72.000 δανειακές συμβάσεις και 97.000 δάνεια. Το χαρτοφυλάκιο φέρει εξασφαλίσεις όλων των κατηγοριών και διάσπαρτες ανά τύπο και περιοχή. Η σύνθεση των απαιτήσεων είναι σε αναλογία 60% επιχειρηματικά δάνεια και 40% λιανικής, κυρίως στεγαστικά.

Ισχυρό ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον των επενδυτών από το εκτενές pre-marketing που έχει διενεργήσει ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PQH, Morgan Stanley, είναι ισχυρό, καθώς αφενός πρόκειται για χαρτοφυλάκιο μεγάλου μεγέθους που διατίθεται μέσω πώλησης και όχι τιτλοποίησης (επομένως ο αγοραστής το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου), αφετέρου παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανακτήσεων. Λόγω μεγέθους, για το χαρτοφυλάκιο θα δώσουν «μάχη» και οι servicers, με τον νικητή να εδραιώνει προβάδισμα σε διαχείριση απαιτήσεων που θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί.

Το ενδιαφέρον των private equity funds για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου είναι «ζωηρό», λόγω του μεγέθους των απαιτήσεων και της δυνατότητας που παρέχει για απόκτηση κρίσιμης μάζας. Apollo, Fortress-Bain μαζί με τον servicer που ελέγχουν (doValue), Davidson Kempner (με τη Cepal), Intrum, Lone Star και πιθανώς Cerberus, PIMCO αναμένεται να είναι μεταξύ των διεκδικητών.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PQH για την πώληση του «Αριάδνη» είναι η Morgan Stanley και νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία «Ζέπος & Γιαννόπουλος».

Διευκολύνσεις στους ενδιαφερόμενους

Προκειμένου να μη λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσέλκυση ενδιαφέροντος το μέγεθος του χαρτοφυλακίου και να διευρυνθεί, όσο γίνεται, ο ανταγωνισμός, η PQH αποφάσισε να δοθούν διευκολύνσεις στην καταβολή του τιμήματος.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε βάθος τριετίας, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα διαθέτει εγγύηση από αξιόπιστο τραπεζικό φορέα. Εξυπακούεται ότι σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, όσοι καταβάλουν το τίμημα τοις μετρητοίς θα πληρώσουν λιγότερα. Το ύψος του τιμήματος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 750 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να φθάσει έως το 1,05 δισ. ευρώ.

Η επιδιωκόμενη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η PQH επιβάλλει και τη μείωση του προσωπικού της. Έτσι, προβλέπεται δέσμευση του αγοραστή να απορροφήσει σημαντικό μέρος των εργαζομένων στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της PQH. Οι εργαζόμενοι, που θα επιλέξουν να φύγουν από την PQH, θα αποζημιωθούν πλήρως.

Κώστας Παπαγρηγόρης