Τηλεργασία: Γιατί την επιθυμούν διακαώς η Κυβέρνηση και ο ΣΕΒ; – Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές έως 28 Ιουνίου – Από σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι, με επιλογή Μητσοτάκη, θα έρθουν αντιμέτωποι με μείωση μισθού ή απόλυση – Τι λέει απόφαση για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Ένα από τα πρώτα εργασιακά μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.3.2020 ήταν «η εξ αποστάσεως εργασία», την οποία ο εργοδότης με απόφασή του μπορεί να επιβάλει σε εργαζόμενους. Το μέτρο αναγγέλθηκε ως «έκτακτο και προσωρινό» αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

Στη συζήτηση που έγινε στις 30.4.2020 στη Βουλή, για τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, ο Κυρ. Μητσοτάκης, στην κεντρική ομιλία του, τόνισε ότι: «Η τηλεργασία, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η σύμπραξη Πολιτείας και ιδιωτών σε κοινωνικούς στόχους μπορεί να αποτελούσαν όλα αυτά προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Όμως η μάχη κατά του κορονοϊού τις κατέστησε επείγουσες δράσεις. Διαμόρφωσαν ένα θετικό κεκτημένο για το σήμερα, αλλά και ένα κεφάλαιο προόδου για το αύριο».

Λίγες μέρες αργότερα (11.5.2020) με την τοποθέτησή του σε τηλεδιάσκεψη για την υγιεινή και την ασφάλεια με «κοινωνικούς εταίρους» (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) και στελέχη του υπουργείου Εργασίας, θα επαναλάβει πως: «Έχουμε πει ότι θέλουμε να κρατήσουμε -όπου γίνεται- το κεκτημένο της τηλεργασίας, διότι αποδείξαμε αυτούς τους μήνες ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εργαζόμαστε και να είμαστε παραγωγικοί».

Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας προωθήθηκε με αφορμή την επιδημία αλλά, όπως γίνεται φανερό, η κυβερνητική πρόθεση είναι αυτό το μέτρο να παραμείνει. Αντιγράφοντας το μοτίβο της φιλο-μνημονιακής προπαγάνδας που «αναγνώριζε» στα μνημόνια το «θετικό έργο» ότι «έφεραν εκσυγχρονισμούς» που «έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί από χρόνια», η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να εμφανίσει κατ’ ανάλογο τρόπο και την εφαρμογή της τηλεργασίας που την προβάλλει ως «κεφάλαιο προόδου» και ως «θετικό κεκτημένο» της πολιτικής της για την υγειονομική κρίση το οποίο «θέλει να το κρατήσει».

Με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων

Η τηλεργασία είναι εργασία που παρέχει ο εργαζόμενος στον εργοδότη όχι στο χώρο εργασίας που διαθέτει η επιχείρησή του αλλά από άλλο εξωτερικό χώρο, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτή τη μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης εργασίας -μόλις κατακτήθηκε η σχετική τεχνολογία- τα κεφαλαιοκρατικά κέντρα διεθνώς επεδίωξαν να την εντάξουν στον μηχανισμό της καπιταλιστικής οικονομίας, βλέποντας ότι μπορούν να την αξιοποιήσουν ως εργαλείο αύξησης της εκμετάλλευσης και της εποπτείας των εργαζομένων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΕΕ, κυβερνήσεις, εργοδοτικές οργανώσεις από χρόνια έχουν ξεκινήσει να την προωθούν: Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους «κοινωνικούς εταίρους» στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της τηλεργασίας, παρουσιάζοντας την τηλεργασία ως «πέρασμα στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης» και ως «ένα μέσο για τους εργαζόμενους να συμφιλιώσουν επαγγελματική και κοινωνική ζωή και να τους δοθεί μια μεγαλύτερη αυτονομία στην επιτέλεση του έργου». Η ΕΕ κατατάσσει την τηλεργασία στις «ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας» και την προωθεί με τους ίδιους προπαγανδιστικούς εξωραϊσμούς πού χρησιμοποιεί για τις λεγόμενες ελαστικές σχέσεις εργασίας (μερική απασχόληση, ελαστικό ωράριο, εκ περιτροπής εργασία κλπ).

Στην Ελλάδα η πρώτη θεσμοθέτηση της τηλεργασίας έχει γίνει πριν 14 χρόνια, με τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, η οποία συμφώνησε με τις εργοδοτικές οργανώσεις σε ένα πλαίσιο για την εφαρμογή της, που αποτέλεσε προσάρτημα της ΕΓΣΣΕ 2006-2007. Με αυτή τη συμφωνία, η εφαρμογή της τηλεργασίας έχει «οικειοθελή χαρακτήρα» και μπορεί να γίνει με ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη -εργαζόμενου.

Η τηλεργασία, στη συνέχεια, αποτέλεσε ένα από τα πολλά αντεργατικά άρθρα του μνημονιακού νόμου 3846/2010 για «εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα». Το άρθρο 5 αναφέρεται στο περιεχόμενο της κατάρτισης σύμβασης εργασίας για τηλεργασία (τρόπος υπολογισμού της αμοιβής, τρόπος μέτρησης του χρόνου εργασίας κλπ) και εισάγει επιπλέον τους όρους της «τηλεετοιμότητας» του εργαζόμενου και του καθορισμού «των χρονικών ορίων και προθεσμιών ανταπόκρισης του μισθωτού» (δηλαδή να είναι ο εργαζόμενος διαθέσιμος ανά πάσα ώρα να ανταποκριθεί άμεσα σε εργασία που απαιτεί ο εργοδότης).

Ο ΣΕΒ επανειλημμένα έχει πιέσει και πιέζει για την εφαρμογή της τηλεργασίας. Στις αρχές του 2019 έκδωσε και σχετικό ειδικό Δελτίο στο οποίο τόνιζε την ανάγκη για «βελτιώσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού της τηλεργασίας» από την εφαρμογή της οποίας ο ΣΕΒ, όπως σημειώνει σε αρθρογραφία του, προσδοκά «αύξηση της παραγωγικότητας μέχρι και 50%, προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών, μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και μείωση εκτάκτων απουσιών».

Η υγειονομική κρίση χρησιμοποιήθηκε σαν ευκαιρία για να σπρωχτεί από την κυβέρνηση νομοθετικά ένα βήμα παραπέρα η τηλεργασία: με την ΠΝΠ της 11.3.2020 η εφαρμογή της δεν είναι οικειοθελής. Δεν απαιτεί, δηλαδή, και τη συμφωνία του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης δύναται με απόφασή του, μονομερώς, να την επιβάλει στους εργαζόμενους. Εντάσσεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να δεχτεί τη μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας του.

Η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να μονιμοποιήσει την τηλεργασία και με αυτή την επιπλέον αντεργατική μεταβολή του τρόπου εφαρμογής της.

Οι αρνητικές επιπτώσεις στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζομένου

Είναι, πραγματικά, πρόκληση η τηλεργασία να πλασάρεται από την εργοδοσία, την κυβέρνηση και την ΕΕ ως μια «ευέλικτη διευθέτηση της εργασίας», ωφέλιμη και για τον εργαζόμενο γιατί τάχα «διευκολύνει» και «συμφιλιώνει»(!) την «επαγγελματική και κοινωνική ζωή» του και του δίνει «μεγαλύτερη αυτονομία στην εργασία», όταν ο ΣΕΒ:

– κυνικά ομολογεί ότι με την τηλεργασία θα πετύχει να δίνει μικρότερους μισθούς (με την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών), να μεταφέρει μέρος του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης στους (τηλ)εργαζόμενους (μείωση των λειτουργικών εξόδων), να αντλεί περισσότερο χρόνο εργασίας από τους εργαζόμενους (μείωση απουσιών).

– ωμά δηλώνει ότι με την τηλεργασία θα αυξήσει την καπιταλιστική παραγωγικότητα μέχρι και 50% (!), ποσοστό που σημαίνει ένα τεράστιο μεγάλωμα της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και αντίστοιχα των καπιταλιστικών κερδών.

Στην πραγματικότητα το κυβερνητικό μέτρο γενικής εφαρμογής της τηλεργασίας με απόφαση του εργοδότη ανοίγει μια νέα μεγάλη αντεργατική κερκόπορτα, με πολλαπλούς κινδύνους και αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους:

Α. Η μετατροπή της σχέσης εργασίας που παρέχεται στο χώρο της επιχείρησης σε σχέση τηλεργασίας που παρέχεται από το σπίτι δίνει στον εργοδότη μεγαλύτερη ευχέρεια να εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο. Του δίνει την δυνατότητα να διευρύνει τον χρόνο δέσμευσης του εργαζόμενου για εργασία (τηλετοιμότητα) και να τον έχει στην υπηρεσία και σε ώρες εκτός κανονικού ωραρίου και κανονικών εργάσιμων ημερών.

Β. Με την τηλεργασία στο σπίτι μεταφέρεται μέρος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης στον εργαζόμενο που διαθέτει για δουλειά της επιχείρησης ένα τμήμα της κατοικίας του. Ο εργοδότης απαλλάσσεται από λειτουργικά έξοδα (λιγότερες δαπάνες για χρησιμοποίηση χώρων εργασίας, για αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, για αναλώσιμα κλπ), η μείωση των οποίων αυξάνει το επιχειρηματικό κέρδος.

Γ. Η τηλεργασία, εκτός του ότι μετακυλίει στον εργαζόμενο μέρος του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, μεταφέρει σε αυτόν και τη μέριμνα για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας για την εργασία που απαιτεί ο εργοδότης. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σήμερα (άρθρο 8 του προσαρτήματος της ΕΓΣΣΕ 2006-2007) ορίζει ότι «ο τηλεργαζόμενος εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια στην εργασία». Δηλαδή, για ένα ατύχημα στην εργασία έχει ατομική ευθύνη ο εργαζόμενος σε αντίθεση με ό,τι ισχύει όταν η εργασία παρέχεται στο χώρο εργασίας της επιχείρησης. Και αυτό βέβαια έχει συνέπεια και στην αποζημίωση που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Πέρα από αυτή την καταστρατήγηση εργασιακού-ασφαλιστικού δικαιώματος, η μεταπήδηση ενός μισθωτού εργαζόμενου σε θέση τηλεργαζόμενου μπορεί να επιφέρει και στέρηση και άλλων δικαιωμάτων: των υπερωριών, της άδειας λόγω ασθένειας, της γονικής άδειας, της άδειας διακοπών κλπ.

Οι αρνητικές επιπτώσεις στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζομένου απειλούνται να γίνουν πολύ μεγαλύτερες από την μετατροπή μιας μισθωτής σχέσης εργασίας σε σχέση τηλεργασίας για δυο λόγους:

Πρώτο, γιατί επέρχεται μια μεγαλύτερη εξατομίκευση της σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου στα πλαίσια της οποίας η διαπραγματευτική θέση του εργαζόμενου αποδυναμώνεται. Ο εργαζόμενος περιέρχεται σε μια θέση που είναι πιο ευάλωτος στις εργοδοτικές πιέσεις για μείωση μισθού, για εντατικοποίηση της εργασίας και για καταπάτηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως «χιλιάδες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν νέα βάρη αλλά και αδιέξοδα, δουλεύοντας σε καθεστώς τηλεργασίας. Για κάποιους η υπέρβαση ωραρίων αλλά και η εργασία σε ημέρα ρεπό έχει γίνει καθημερινότητα». Ήδη, ήλθε στο φως της δημοσιότητας καταγγελία ότι εργοδοσία ζητάει να υπογράψουν εργαζόμενοι τροποποιημένες συμβάσεις που συμπεριλαμβάνει όρους όπως: «να έχει έλεγχο στο χώρο του σπιτιού και να μας βάλουν κάμερα, ώστε να ελέγχουν ότι τηρούνται οι πολιτικές της εταιρείας, με την πρόφαση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών». «Ο μισθωτός θα πρέπει να διατηρεί τον διακριτό χώρο εργασίας στο σπίτι ήρεμο, τακτοποιημένο και χωρίς θορύβους». «Ο εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και όσοι μένουν μαζί του στο σπίτι να μην χρησιμοποιούν το Ίντερνετ κατά τη διάρκεια του οκταώρου»!

Δεύτερο, γιατί η τηλεργασία χρησιμοποιείται σαν μέθοδος μετατροπής της μισθωτής απασχόλησης σε αυτοαπασχόληση. Στα πλαίσια της τηλεργασίας η μισθωτή σχέση εργασίας μπορεί πιο εύκολα να αμφισβητηθεί από τον εργοδότη και ο εργαζόμενος να οδηγηθεί σε μια «γκρίζα» σχέση εργασίας στην οποία η παροχή μισθωτής εργασίας να πάρει τη μορφή σύμβασης ανεξάρτητης εργασίας, αφαιρώντας από τον εργαζόμενο ουσιώδη δικαιώματα που έχει ως μισθωτός (ασφαλιστικά δικαιώματα, δικαίωμα αποζημίωσης από απόλυση κλπ). Ανοίγει, έτσι, και ο δρόμος η μισθωτή εργασία με κανονικό ωράριο και κανονικές εργάσιμες μέρες να μετασχηματισθεί σε εργασία με το κομμάτι, σε μερική απασχόληση, σε απασχόληση με ελαστικοποιημένο ωράριο κ.ο.κ.

Διάλυση των συλλογικών – συνδικαλιστικών διεργασιών και δράσεων

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το ότι η τηλεργασία αποκόπτει τον εργαζόμενο από το χώρο εργασίας και την καθημερινή άμεση εργασιακή και κοινωνική επαφή με τους συνάδελφους του που δουλεύουν κάτω από τον ίδιο εργοδότη. Αυτό, πέρα από τις επαγγελματικές συνέπειες που έχει πάνω του, τον αποξενώνει και κάνει πιο δύσκολη τη συμμετοχή του σε συλλογικές – συνδικαλιστικές διεργασίες και δράσεις.

Η τηλεργασία προκαλεί μια ακόμα κατηγοριοποίηση ανάμεσα στους εργαζόμενους (εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας της επιχείρησης – τηλεργαζόμενοι) και -καθώς στηρίζεται και σε πρόσθετη ατομική σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη- εντείνει τις διαφοροποιήσεις στους όρους παροχής εργασίας καλλιεργώντας ενδοεργασιακές αντιθέσεις. Πάνω στη βάση αυτή προσθέτει δυσκολίες στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων. Αυτός είναι ένας ακόμη πολύ ουσιαστικός λόγος που επιδιώκει την εφαρμογή της η εργοδοσία, η οποία βλέπει στην τηλεργασία ένα μέσο πιο άμεσου και στενού ελέγχου των εργαζομένων.

Η τηλεργασία στο σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ασκεί αρνητική επίδραση σε όλη την κοινωνική ζωή γιατί προωθεί την εξατομίκευση της κοινωνικής εργασίας, σπάει τα όρια μεταξύ εργάσιμου και ελευθέρου χρόνου του εργαζομένου, ανάμεσα στη εργασιακή και την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου. Πάντα σε βάρος του δευτέρου, καθώς στην καπιταλιστική οικονομία η τηλεργασία ως μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας εφαρμόζεται πάνω στην αρχή ο εργοδότης να έχει στη διάθεσή του τον εργαζόμενο όπου, όποτε, όσο και όπως το απαιτεί η κερδοσκοπική δραστηριότητά του.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι με την εξ αποστάσεως εργασία ο εργοδότης μπορεί να έχει μεγαλύτερη δεξαμενή άντλησης εργατικής δύναμης, αφού η παροχή εργασίας αποδεσμεύεται από περιορισμούς χώρου και απόστασης, γεγονός που δυναμώνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους για τη διατήρηση ή διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας και, ταυτόχρονα, την πίεση για αποδοχή της μείωσης του μισθού προκειμένου να κερδηθεί ή να κρατηθεί μια θέση εργασίας από τον εργαζόμενο.

Δεν πρέπει, τέλος, να διαφεύγει ότι η γενικευμένη εφαρμογή της τηλεργασίας ανοίγει μεγάλες μπίζνες για τις πολυεθνικές εταιρείες που διαθέτουν την τεχνολογία εφαρμογής της, οι οποίες ασκούν και γι’ αυτό το λόγο τη δικιά τους επιρροή για να θέσουν οι κυβερνήσεις σε εφαρμογή αυτό το μέτρο.

Η σημερινή προσπάθεια επιβολής της εξ αποστάσεως εργασίας, σε συνθήκες ογκούμενης οικονομικής κρίσης, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα πώς η νέα τεχνολογία στις συνθήκες του καπιταλιστικού συστήματος μετατρέπεται όχι σε μέσο διευκόλυνσης της ζωής και της εργασίας των εργαζομένων αλλά σε μέσο μεγαλώματος του ελέγχου και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Ως ένα τέτοιο μέσο καλούνται οι εργαζόμενοι να το αντιμετωπίσουν και να αποκρούσουν την κυβερνητική προσπάθεια να το παγιώσει, και όχι από τη σκοπιά που το αποδέχεται και που προβάλλει η ηγεσία της ΓΣΕΕ: η οποία αφού από το 2006 συμφώνησε με τους μεγαλοβιομήχανους και υιοθέτησε με την ΕΓΣΣΕ την ευρωπαϊκή οδηγία για την τηλεργασία, τώρα ξανά στην τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό έσπευσε, με συναινετικό πνεύμα για το μέτρο της «εξ αποστάσεως εργασίας» που επέβαλε λαθραία η κυβέρνηση μέσα στην επιδημία, να ζητήσει «διαβούλευση» και «νομοθέτησή» του. Αυτό που, ουσιαστικά, επιθυμούν και η κυβέρνηση και ο ΣΕΒ.

*Ο Άκης Αδαμόπουλος είναι μηχανικός, στέλεχος του Μ-Λ ΚΚΕ

 

Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές έως 28 Ιουνίου

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 απόφαση για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της επικράτειας, από 15 έως και 28 Ιουνίου 2020, προς περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Όμως, επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που απαγορεύεται η λειτουργία τους, και στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της.

Η απαγόρευση λειτουργίας αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • 1. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 5530).
 • 2. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται εντός των θερινών κινηματογράφων.
 • 3. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).
 • 4. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
 • πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).
 • 5. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914), εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων.
 • 6. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
 • 7. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].
 • 8. Πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία κοινού (ΚΑΔ 9004).
 • 9. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).
 • 10. Υπηρεσίες καζίνο (ΚΑΔ 92.00.11.01).
 • 11. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
 • 12. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
 • 13. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05).
 • 14. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01).

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων

Επίσης, κατά τη διάρκεια του ίδιου διαστήματος απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Covid-19 των αναβατήρων (τελεφερίκ).

Από την απαγόρευση εξαιρείται το τελεφερίκ της νήσου Θήρας, ο οποίος επιτρέπεται να λειτουργεί υπό ειδικότερους κανόνες. Δηλαδή επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων του αναβατήρα από Φηρά ως Όρμο Φηρών και από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των εργαζομένων – επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.

Ο δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Τέλος, ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού, ως προς την εφαρμογή της απόφασης ορίζεται η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

 

ΣΥΡΙΖΑ: Από σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι, με επιλογή Μητσοτάκη, θα έρθουν αντιμέτωποι με μείωση μισθού ή απόλυση

«Από σήμερα το πρωί χιλιάδες εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν να έρχονται αντιμέτωποι με την προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη να επιδοτήσει τις μειώσεις μισθών και την μερική  εργασία», σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσθέτει:

Είτε λοιπόν ο μισθός τους θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% είτε θα απολυθούν.

Ας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είναι σαν να παίρνουν «σχεδόν τον ίδιο μισθό», όπως προκλητικά τους είπε πριν από λίγες μέρες.

Τι λέει απόφαση για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Τη διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) περιγράφει η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας χορήγησης εξόδων κηδείας

Τα έξοδα κηδείας, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ και εφόσον την ταφή ή αποτέφρωση αναλαμβάνει γραφείο τελετών, καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεώς του και ηλεκτρονικής καταχώρισης της δαπάνης από το αντίστοιχο γραφείο τελετών.

Τα έξοδα κηδείας, σε περίπτωση που δεν επιλαμβάνεται της ταφής ή αποτέφρωσης γραφείο τελετών, καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως και προσκόμισης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 και όσων τυχόν απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ηλεκτρονική καταχώριση της δαπάνης των εξόδων κηδείας-ταφής

Ο υπεύθυνος του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, αφού αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του θανόντος, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του δικαιούχου/επιμεληθέντος την κηδεία, συμπληρώνει τα στοιχεία του τιμολογίου για την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης και αναρτά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο-απόδειξη.

Εναλλακτικά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δύναται, αντί του ηλεκτρονικού τιμολογίου, να αναρτάται ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφου τιμολογίου-απόδειξης σε «τύπο αρχείου», που προσδιορίζεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων. Τα στοιχεία των τιμολογίων/αποδείξεων, που καταχωρούνται, αποστέλλονται περιοδικά από τον e-ΕΦΚΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για διασταυρωτικούς ελέγχους.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, έκδοση απόφασης και πληρωμή εξόδων κηδείας

Ο δικαιούχος (σύζυγος ή άλλος επιμεληθείς την τελετή) εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του, τον ΑΦΜ του, τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας π.χ τ. ΟΓΑ) τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος και, στη συνέχεια, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

Στην αίτησή του δηλώνει υπεύθυνα ότι επιμελήθηκε της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλον φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Με βάση τα στοιχεία της αίτησης, αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης, ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ο ασφαλιστικός χρόνος του θανόντος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και τυχόν υπόλοιπα στοιχεία, που απαιτούνται, για την καταβολή των εξόδων κηδείας, αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των εξόδων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων, υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας. Το ποσό πληρωμής δεν συμψηφίζεται με τυχόν ασφαλιστικές οφειλές.

Μέχρι την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τ. ΤΑΝ και τ. ΤΑΣ), οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων, κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.

Η απόφαση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, τα στοιχεία του θανόντος, τα ποσά που έχουν διασταυρωθεί ότι καταβλήθηκαν με βάση και τις καταχωρίσεις του γραφείου/επιχείρησης που ανέλαβε την τελετή, (εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση του άρθρου 4 του παρόντος), το ποσό που τελικά δικαιούται ο αιτών και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), που έχει δηλωθεί και στον οποίο θα γίνει η καταβολή.

Η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη, που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπογραφής του διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση 10 πλήρων εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκδίδεται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης γνώσης της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, να το προσκομίσει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που έχει λάβει καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*