Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις για την καμπάνια «Μαθαίνουμε στο σπίτι» – Επιστολή κόλαφος μαθήτριας στην Κεραμέως για τις Πανελλήνιες – Μείωση των τραπεζικών χρεώσεων ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη, ζητώντας εξηγήσεις για τις σκανδαλώδεις αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για απευθείας αναθέσεις ύψους σχεδόν 130.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας του «Μαθαίνουμε στο σπίτι»

Ερώτηση κατέθεσαν (6/4/20) στη Βουλή οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη, ζητώντας εξηγήσεις για τις σκανδαλώδεις αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για απευθείας αναθέσεις ύψους σχεδόν 130.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας του «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάθεση έχει γίνει σε δύο ιδιωτικές εταιρίες για:

  • κατασκευή ιστοσελίδας (20.548€),
  • τη δημιουργία εικαστικού υλικού για χρήση στα social media (72.168€),
  • την οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk (35.563€).

Όπως τονίζουν, το υπουργείο Παιδείας επενδύει 128.279€ στην επικοινωνία και τίποτα στην ουσία. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το οποίο αποτελεί τον πυλώνα του συστήματος τηλεκπαίδευσης και που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και ως αποτέλεσμα αποκλείονται από το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής των δύο ιδιωτικών εταιριών, υπογραμμίζουν πως το υπουργείο Παιδείας έχει τη δυνατότητα να παράγει τα υλικά με ίδια μέσα, ελαχιστοποιώντας το κόστος και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των υπαλλήλων του.

Τέλος, θέτουν το ερώτημα κατά πόσο οι αναθέσεις των 130.000 ευρώ θα συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και αναρωτιούνται για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι εν λόγω αποφάσεις της Νίκης Κεραμέως.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

– προς την κα υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του υπουργείου Παιδείας σε ιδιωτικές εταιρίες, ύψους 128.279,24€ για την κατασκευή ιστοσελίδας, εικαστικών ψηφιακών υλικών και τηλεφωνικού help-desk για την καμπάνια «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας, η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων, των ΙΕΚ και των πανεπιστημίων και προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα τηλεκπαίδευσης.  Όμως παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας, δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Έναντι της επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία της τηλεκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προέκρινε την απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 92.716,04€, σε ιδιωτική εταιρία παροχής δικτυακής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την καμπάνια του «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Πιο συγκεκριμένα, με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατέθηκε στην εταιρία «INTERWEAVE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ»:

Επίσης, με παρόμοια απόφαση της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατίθεται στην ιδιωτική εταιρία «EIGHT Ε.Ε.» η οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk, έναντι του ποσού των 35.563,20€. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), αποτελεί τεχνική εταιρία με αντικείμενο τις δραστηριότητες μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών.

Καταληκτικά, από τις 26 Μαρτίου μέχρι την 02 Απριλίου 2020, η υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει το ποσό των 128.279,24€ για υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την επιτακτική υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), το οποίο αποτελεί τον πυλώνα του συστήματος τηλεκπαίδευσης και που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, όπως επίσης και η μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν.

Επειδή η Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 68/20-Μαρ-2020) έσπευσε μεταξύ άλλων να προβλέψει ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, […] το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων […]. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά» (άρθρο 65).

Επειδή δεν είναι σαφές πως η δαπάνη των 128.279,24€ βελτιώνει ή πρόκειται να βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης και λειτουργίας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την τηλεκπαίδευση.

Επειδή τα κυβερνητικά στελέχη και οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν την τυπική και ηθική υποχρέωση να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουν το δημόσιο ταμείο.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτη ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19, επισημαίνει πως πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια στις περιπτώσεις αναθέσεων για αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δαπάνη των 128.279,24€ σε ιδιωτικές εταιρίες για την αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι»; Πόσες ήταν οι υποψήφιες προτάσεις και με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες αναθέσεις;

Έλαβε χώρα σχετική έρευνα αγοράς και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα πρόταση με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων του υπουργείου Παιδείας;

Γιατί δε χρησιμοποιήθηκε η διαθέσιμη τεχνογνωσία, τα μέσα και το προσωπικό του υπουργείου Παιδείας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την κατασκευή και συντήρηση σχετικής ιστοσελίδας, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και την υποστήριξη τηλεφωνικού και ψηφιακού help-desk, όπως είθισται διαχρονικά, μειώνοντας στο ελάχιστο το απαιτούμενο κόστος;

Με ποιόν τρόπο αναμένεται να συμβάλει η δαπάνη των 128.279,24€ στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και ποια είναι τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τις τρεις αποφάσεις ανάθεσης;

Οι υπογράφοντες βουλευτές

Μερόπη Τζούφη

Νίκος Φίλης

 

Επιστολή-κόλαφος μαθήτριας στην Κεραμέως για τις Πανελλήνιες: Για σας είμαστε ρομπότ, μας μετατρέπετε σε άτομα, όχι ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, που όταν τους δοθεί ευκαιρία θα πατήσουν επί πτωμάτων

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σήμερα τα ξημερώματα σας απέστειλα μία επιστολή, όντας αρκετά φορτισμένη (ψυχικά και πνευματικά). Αυτή λοιπόν, η δεύτερη επιστολή, την οποία ελπίζω να διαβάσετε, πρόκειται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ως προς την πρώτη.

Αρχικά, θα ήθελε να τονίσω ότι καταλαβαίνω τη θέση στην οποία βρίσκεστε, όμως πρέπει να καταλάβετε κι εσείς τη δική μας. Γιατί είστε τόσο αρνητική στην ιδέα της ακύρωσης των Πανελλαδικών; Ίσως η σύγκριση (που έκανα κι εγώ) μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, όπως π.χ. της Γαλλίας, να είναι κάπως ατυχής, όπως εξάλλου είπατε κι εσείς σε συνέντευξή σας στο σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, διότι αν κοιτάξουμε τους αριθμούς και τα ποσοστά, δεν υπάρχουν πολλά κοινά. Ωστόσο, η υγεία είτε αυτή είναι σωματική, είτε ψυχική προέχει για το σύνολο των πολιτών. Ακόμη, και ο ίδιος ο Πλάτωνας που είχε αριστοκρατικές αντιλήψεις, θεωρούσε ως ύψιστο σκοπό μιας πόλης τη συνολική ευδαιμονία. Πιστεύετε πραγματικά, πως αυτές τις μέρες που είμαστε κλεισμένοι στο πολύ μικρό (για την πλειοψηφία, γιατί με συγχωρείτε αλλά δεν έχουμε όλοι παλάτια) σπίτι μας, όλοι μαζί μαζεμένοι (η οικογένειά μου είναι πενταμελής, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες), ακούγοντας καθημερινώς ειδήσεις και βλέποντας την κατάσταση να επιδεινώνεται, εμείς οι μαθητές της Γ’ Λυκείου διαβάζουμε απρόσκοπτα, εστιάζοντας στο στόχο μας; Δεν είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ εμείς, με αίσθημα αλληλεγγύης, ενσυναίσθηση και αξίες;

Από τα λεγόμενα και τις πράξεις σας κατανοούμε όλοι, πως για εσάς είμαστε ρομπότ. Ρομπότ που καταλήγουν να ρωτούν συνεχώς για την ημερομηνία των εξετάσεων, γιατί αυτό είναι το μόνο ουσιαστικό τους ενδιαφέρον. Ρομπότ που καταλήγουν να κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στην εξαθλίωση και την καταστροφή και να κοιτάζουν κατάματα τις επιδιώξεις τους, δηλαδή ένα βαθμό που θα επισφραγίσει τη σημαντικότητα τους σε αυτόν τον κόσμο. Με την πολιτική σας μας μετατρέπετε σε άτομα και ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, που όταν θα τους δοθεί η ευκαιρία θα πατήσουν επί πτωμάτων για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους.

Μετά τιμής,

Μαρίνα, μαθήτρια θεωρητικής κατεύθυνσης σε Λύκειο του Δήμου Αιγάλεω

 

Μείωση των τραπεζικών χρεώσεων ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση για τις χρεώσεις των τραπεζικών και διατραπεζικών εργασιών κατά τη διάρκεια του περιορισμού κίνησης των πολιτών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, κατέθεσαν 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη

Ερώτηση για τις χρεώσεις των τραπεζικών και διατραπεζικών εργασιών κατά τη διάρκεια του περιορισμού κίνησης των πολιτών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, κατέθεσαν 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, αν και οι τράπεζες καλούν το κοινό να περιορίσει τις επισκέψεις του στα τραπεζικά καταστήματα και να επιλέγει ηλεκτρονικές συναλλαγές ή συναλλαγές μέσω ΑΤΜ, δεν έχει υπάρξει ως σήμερα αναπροσαρμογή προς τα κάτω χρεώσεων, όπως αυτών για την έκδοση/επανέκδοση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των εξόδων εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ μέσω web ή mobile bank, κ.ά.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες από μέρους της Πολιτείας, καθώς υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, με 1,7 εκατ. εργαζόμενους να διαβιούν με ένα έκτακτο μηνιαίο επίδομα ύψους 533 ευρώ, αντί του μισθού τους, με 800 χιλιάδες επιχειρήσεις να πλήττονται και με 700 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλες δυσκολίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Χρεώσεις τραπεζικών και διατραπεζικών εργασιών κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19»

Μετά τα πρώτα κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, πάρθηκαν από την κυβέρνηση περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των πολιτών για την ανακοπή της διασποράς του ιού σε μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των καθημερινών υποχρεώσεων και συναλλαγών των πολιτών να περιοριστούν ή να αλλάξουν ως προς τον τρόπο διεκπεραίωσής τους.

Στην κατεύθυνση του περιορισμού της επιδημίας και της προστασίας του πληθυσμού, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) εξέδωσε σχετικές ανακοινώσεις, προτρέποντας το συναλλακτικό κοινό να επιλέξει τον άυλο τρόπο πληρωμής και γενικότερα συνδιαλλαγής του με τις τράπεζες. Ειδικότερα, η Ένωση:

  • · Με την από 13/3/2020 ανακοίνωσή της καλεί το συναλλακτικό κοινό να περιορίσει τη διενέργεια συναλλαγών με φυσικό τρόπο, όπως επίσης και τη χρήση μετρητών, επιλέγοντας ένα από τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, ιδίως δε τις ανέπαφες συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
  • · Με την από 18/3/2020 ανακοίνωσή της ενημερώνει το κοινό για τις συναλλαγές που μπορεί να διενεργεί χωρίς φυσική παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα.
  • · Με την από 24/3/2020 ανακοίνωσή της ενημερώνει για συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας. Ειδικά δε ότι οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ.) θα εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS).

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι περισσότερες συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να χρεώνουν τους πολίτες:

  • · Για την επανέκδοση χρεωστικής κάρτας, λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
  • · Για την πληρωμή πάγιων οικογενειακών δαπανών που αφορούν λογαριασμούς ενέργειας, ύδρευσης, δημοσίου, συνδρομητικής τηλεόρασης, ασφαλειών και τηλεπικοινωνιών. Σημειωτέον δε ότι υπάρχει χρέωση και όταν η εξόφληση γίνεται μέσω Internet ή mobile banking.
  • · Επίσης, όσοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα (ΑΤΜ) άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, διαφορετικό αυτού στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υπέρμετρες χρεώσεις.
  • Όπως γίνεται αντιληπτό, οι τράπεζες δεν έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουν πολίτες και επιχειρήσεις, ειδικά όταν 1,7 εκατ. εργαζόμενοι θα λάβουν αντί του μισθού τους ένα έκτακτο μηνιαίο βοήθημα 533 ευρώ, 800 χιλιάδες επιχειρήσεις πλήττονται και 700 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλες δυσκολίες.

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί :

1. Ποια ακριβώς μέτρα έχετε λάβει ως τώρα για τον περιορισμό των παραπάνω χρεώσεων και ειδικά για την περίοδο κατά την οποία η χώρα λειτουργεί υπό τις έκτακτες συνθήκες αντιμετώπισης εξάπλωσης του κορωνοϊού; Θεωρείτε ότι επαρκούν αυτά;

2. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεσες ενέργειες για τον περιορισμό ή ακόμα και την εξάλειψη των εν λόγω χρεώσεων κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο ;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Παππάς Νικόλαος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος

Αμανατίδης Ιωάννης

Αραχωβ………………

………………………….