Σήμερα ξεκινούν αιτήσεις ανέργων για τις 36.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας – «Ψαλίδι» στις συνδικαλιστικές άδειες – «Ψήνονται» νέα επιδόματα για εργαζόμενους και επαγγελματίες!

Αιτήσεις υποβάλλονται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς χρηστών ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Ξεκινάει σήμερα στις 11.00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων», σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Σύφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η δράση έχει στόχο την ενίσχυση-προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

■ Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι.

■ Ανεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών.

■ Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ.

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020.

Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση κατατάσσονται σε προσωρινό πίνακα ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

■ Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

■ Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του-ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

■ Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω.

■ Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό.

■ Ηλικία.

■ Αριθμός ανήλικων τέκνων.

■ Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

■ Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

■ Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.

«Ψαλίδι» στις συνδικαλιστικές άδειες

«Ψαλίδι» στις συνδικαλιστικές άδειες

«Ενίσχυση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, απρόσκοπτη ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και εκσυγχρονισμό του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και του πλαισίου των ατομικών εργατικών ρυθμίσεων» ονομάζει τις προωθούμενες αλλαγές ο Γιάννης Βρούτσης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΡΟΥΤΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Μετά τους περιορισμούς που τίθενται στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα από το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, περικοπές ετοιμάζονται και στις συνδικαλιστικές άδειες που είναι θεσμοθετημένες με τον νόμο 1264 «για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών». Στην ουσία πρόκειται για έναν νέο εργασιακό νόμο που προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων που κατατέθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη τον περασμένο Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αν και οι αναφορές στο πρόγραμμα είναι αρκετά γενικές, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των ημερών συνδικαλιστικής άδειας που δικαιούνται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ακολουθώντας μία ακόμη από τις εμμονές του ΣΕΒ, ο κ. Βρούτσης φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει στο ψαλίδισμα των αδειών που δικαιούνται, βάσει του νόμου, κυρίως οι πρόεδροι των Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων και των διοικήσεων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Σε ό,τι αφορά τους προέδρους των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών μάλλον δεν τίθεται ακόμη θέμα, αφού οι ημέρες απαλλαγής από τα εργασιακά τους καθήκοντα συνήθως ορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις.

Αλλες αλλαγές που θα έλθουν με το νέο εργασιακό είναι η αύξηση του αριθμού των υπερωριών στη βιομηχανία, η θεσμοθέτηση συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο ομίλων καθώς και η δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας με τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ώστε να περάσει στον δεύτερο το έργο της συμφιλιωτικής διαδικασίας επί των εργασιακών διαφορών την οποία σήμερα διαχειρίζεται το ΣΕΠΕ.

Πάντως, στο επίσημο κείμενο οι αλλαγές που επίκεινται έχουν καταγραφεί με υπηρεσιακή γλώσσα ως εξής:

«Προγραμματίζεται η απλοποίηση και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, με σκοπό την απαλλαγή των επιχειρήσεων από περιττά διοικητικά βάρη. Εχουν εντοπιστεί περιοχές που χρήζουν εξορθολογισμού, απλοποίησης και εκσυγχρονισμού, ούτως ώστε οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις να ενσωματώσουν και τις νέες μορφές απασχόλησης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, έχει συσταθεί Συντονιστική Επιτροπή στο υπουργείο Εργασίας. Οι σκοπούμενες αλλαγές θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου, θα διευκολύνουν την κατανόηση πολύπλοκων μέχρι πρότινος κειμένων, θα βελτιώσουν την πρόσβαση στα ίδια τα νομικά κείμενα και θα μειώσουν την πολυνομία.

Τέλος, χωρίς να θίγονται ο πυρήνας και οι αρχές του σημαντικού θεσμικού οπλοστασίου, και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς παραγωγικούς φορείς, στον μελλοντικό προγραμματισμό εντάσσονται επίσης ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού πλαισίου ώστε να ενισχυθούν οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, η απρόσκοπτη ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και του πλαισίου των ατομικών εργατικών ρυθμίσεων».

Στο ίδιο κείμενο η κυβέρνηση επαίρεται και για τον πρώτο κύκλο των εργασιακών μεταβολών που νομοθέτησε η ηγεσία Βρούτση στο υπουργείο Εργασίας με την πρώτη δέσμη παρεμβάσεων. Σε αυτές απαριθμεί μια σειρά εξαιρέσεις οι οποίες με δεδομένα τα γενικευμένα προβλήματα λόγω των επιπτώσεων του COVID-19, έχουν μετατραπεί πλέον σε… κανόνα. Πρόκειται για:

■ Εξαιρέσεις (ρήτρα απόκλισης) από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ για επιχειρήσεις με σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες.

■ Εξαιρέσεις από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τις επιχειρήσεις με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

■ Εξαιρέσεις από την επέκταση κλαδικών συλλογικών ρυθμίσεων.

 

«Ψήνονται» νέα επιδόματα για εργαζόμενους και επαγγελματίες!

επιδόματα

Νέο πακέτο μέτρων για τουρισμό, εστίαση, λιανεμπόριο και για νησιά που «ζουν» από τον τουρισμό, αλλά φέτος θα… δοκιμαστούν. Ποια θα είναι τα επιδόματα.

Ένα νέο πακέτο μέτρων με επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης ετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, καθώς όπως διαπιστώνουν η οικονομία βουλιάζει σε βαθύτερη ύφεση και αβεβαιότητα, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το πακέτο θα ανακοινωθεί πριν τις 15η Ιουλίου, όταν λήγει η περίοδος προστασίας της απασχόλησης για όσους ήταν σε αναστολή εργασίας και από τις 16 Ιουλίου ξεκινούν οι μαζικές απολύσεις, μια εξέλιξη που θα θέλει πάση θυσία να αποφύγει ή να περιορίσει η κυβέρνηση.

Η μείωση του ΑΕΠ του β΄ τριμήνου του 2020 κατά 16% σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και η εκτίμηση της Εθνικής Τράπεζας για ύφεση στο ίδιο διάστημα κατά 12-15% δεν αφήνει πολλά περιθώρια.

Επίσης το χειρότερο είναι, οι νέες εκτιμήσεις για τις προοπτικές της οικονομίας στο γ’ τρίμηνο του έτους, που διαχρονικά αποτελεί και το καλύτερο, καθώς η κατάσταση είναι εφιαλτική.

Τα επιδόματα που έρχονται για να σωθεί… ό, τι σώζεται με τον τουρισμό

Ο τουρισμός είναι ανύπαρκτος, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι επιβιώνουν(;) με 534 ευρώ τον μήνα, με συνέπεια ο τζίρος στην αγορά πλην του κλάδου των τροφίμων να είναι σημαντικά μειωμένος μετά την άρση της καραντίνας.

Σε ότι αφορά στον τουρισμό, η εικόνα είναι απογοητευτική, αφού οι πληρότητες στα ξενοδοχεία κινείται στο 10-20%, όταν πέρυσι τέτοια περίοδο ήταν άνω του 50%. Επίσης οι προοπτικές είναι απογοητευτικές, αφού διαπιστώνεται δισταγμός των εγχώριων και των ξένων τουριστών να κάνουν φέτος διακοπές.

Οι τουρίστες που θα έρθουν από Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και από Σκανδιναβικές χώρες, θα είναι πολύ λιγότεροι φέτος, σε σχέση με πέρυσι και αν μάλιστα αυξηθούν τα κρούσματα, τότε η εξέλιξη θα είναι τραγική.

Επίσης διστάζουν και οι Έλληνες, καθώς ορισμένοι φοβούνται λόγω της πανδημίας, ενώ οι περισσότεροι απλά δεν έχουν χρήματα για διακοπές. Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί ένα τεράστιο πακέτο κοινωνικού τουρισμού διακοπών με κρατική επιδότηση για περισσότερα από 700.000 άτομα.

Τα ξενοδοχεία

Επίσης, η εικόνα των μεγάλων ξενοδοχείων της Αθήνας που παραμένουν κλειστά όπως το Χίλτον, η Μεγάλη Βρετάνια, το Κάραβελ κ.λπ. που παραμένουν κλειστά είναι απογοητευτική.

Στο υπουργείο Τουρισμού φοβούνται και τα τοπικά «ατυχήματα». Τυχόν εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού σε κάποιο νησί, θα έχει ως συνέπεια να χάσει τη σεζόν.

Στο λιανεμπόριο η κατάσταση είναι δραματική. Μετά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων η εικόνα στα είδη ένδυσης-υπόδησης είναι αποκαρδιωτική, αφού οι πελάτες είναι ελάχιστοι, καθώς οι καταναλωτές, δεν έχουν χρήματα, ενώ λόγω και του lockdown, έχουν «ανακαλύψει» τις αγορές μέσω του διαδικτύου.

Τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται

Στο πλαίσιο όλων αυτών των δυσμενών εξελίξεων και προοπτικών, τα συναρμόδια υπουργεία και η κυβέρνηση συνολικά επεξεργάζονται ένα νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας το οποίο θα αφορά συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων και επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο πακέτο των μέτρων θα αφορά:

Τον κλάδο του τουρισμού. Θα αφορούν σε μέτρα στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με επιδοτήσεις δανείων, χρηματοδότηση επενδύσεων και εργασιών συντήρησης. Επίσης, θα μηδενιστεί η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, αφού οι φετινές φορολογικές δηλώσεις θα είναι σχεδόν μηδενικές.

Για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, σχεδιάζεται να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας, για όλο το έτος και μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν. Βέβαια, αυτό ισχύει κάθε χρόνο, αλλά μόνο για όσους εργαστούν κατά τη σεζόν. Όσοι δεν εργάζονταν καθόλου μία σεζόν, δεν ελάμβαναν επίδομα ανεργίας. Τώρα θα τροποποιηθεί το πλαίσιο και το επίδομα θα χορηγηθεί σε όλους.

Στον κλάδο της εστίασης, εξετάζονται στοχευμένα μέτρα. Καθώς δεν φαίνεται να «περπατάει» η Συν-Εργασία σχεδιάζεται είτε να αυξηθεί και να επιμηκυνθεί η επιδότηση των εισφορών του προγράμματος Συν-Εργασία είτε να αναβιώσει η δυνατότητα των αναστολών συμβάσεων εργασίας, με την καταβολή επιδόματος 534 ευρώ στους εργαζόμενους, προκειμένου να αποτραπεί η απόλυσή τους.

Επίσης ανάλογα της μείωσης του τζίρου, θα μειωθεί δραστικά η προκαταβολή φόρου για το 2021, και θα ανοίξει μια νέα «βεντάλια» με χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να κρατηθούν ζωντανές χιλιάδες επιχειρήσεις.

Μέτρα στήριξης εξετάζονται και για το λιανεμπόριο που πλήττεται από τη δραματική μείωση του τζίρου. Τα μέτρα θα είναι μείωση της προκαταβολής φόρου για το 2021, αναστολή πληρωμής τρεχουσών φόρων και εισφορών, χρηματοδότηση και επιδοτήσεις των θέσεων εργασίας προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις. Η βελτίωση της Συν-Εργασίας και η αναβίωση των αναστολών συμβάσεων είναι ένα μέτρο που εξετάζεται και για το λιανεμπόριο.

Πακέτο για τουριστικές περιοχές

Παράλληλα εξετάζονται και έκτακτα μέτρα για ολόκληρες περιοχές, οι οποίες «ζουν» από τον τουρισμό, αλλά φέτος θα δοκιμαστούν σκληρά, λόγω της μείωσης της τουριστικής κίνησης.

Πρόκειται για ολόκληρα νησιά ή τουριστικοί προορισμοί της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι φέτος δεν θα έχουν καθόλου ή θα έχουν ελάχιστους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε αυτές.

Δεν θα ενισχυθούν μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά γενικά όλες οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στις πληγείσες περιοχές.