ΡΑΣ για Τέμπη: Όλοι οι σταθμάρχες που προσέλαβε με μπλοκάκι η κυβέρνηση ξηλώνονται ως ακατάλληλοι

Τι αναφέρεται στο πόρισμα-κόλαφος για τους σταθμάρχες που ξηλώνονται.

Τραγωδία στα Τέμπη – Μετά το πόρισμα που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σύμφωνα με το οποίο ο σταθμάρχης Λάρισας είχε δεχθεί ελλιπή και ανεπαρκή εκπαίδευση, η ΡΑΣ τώρα προχώρησε στο να εκδώσει και εντολή προς τον ΟΣΕ να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων το σύνολο των υποψήφιων σταθμαρχών οι οποίοι μετείχαν στο διερευνούμενο κύκλο εκπαίδευσης.

Τι αναφέρεται στο πόρισμα-κόλαφος για τους σταθμάρχες που ξηλώνονται

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πόρισμα οι σταθμάρχες που ξηλώνονται «πρόκειται για το προσωπικό το οποίο σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ, είχε προσληφθεί με δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και μόνο δύο εξ αυτών είχαν μόνιμη υπαλληλική σχέση λόγω μετάταξης.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξάγει για τη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, διαπίστωσε, επίσης, σοβαρές ενδείξεις παράβασης από τον Διαχειριστή Υποδομής, ήτοι τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας του.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, διαβλέπει ισχυρές ενδείξεις στα εξής:

-Ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ) σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα (σταθμάρχες – κλειδούχους) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής.

-Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αναφέρει ακόμα ότι με σειρά ελέγχων διερεύνησε τον κύκλο της εκπαίδευσης του Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας στον οποίο συμμετείχε ο σταθμάρχης που εμπλέκεται στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και διαπίστωσε ότι δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον Οδηγό Σπουδών.

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εξέδωσε πόρισμα για την τραγωδία στα Τέμπη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα περί ελλιπούς και ανεπαρκούς εκπαίδευσης του σταθμάρχη Λάρισας.