Πώς λειτουργούν θερινοί και κλειστοί κινηματογράφοι από τις 13 Σεπτεμβρίου

Έως τις 13 Μαρτίου 2022, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, οι θερινοί και δωδεκάμηνης λειτουργίας κινηματογράφοι θα λειτουργούν υπό τα παρακάτω υγειονομικά μέτρα που τίθενται σε ισχύ από σήμερα 13 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τους κινηματογράφους δωδεκάμηνης δραστηριότητας, οι αιθουσάρχες έχουν δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στη λειτουργία τους ως αμιγείς χώροι με 85% πληρότητα ή μεικτοί και η χωρητικότητα να καλύπτεται σε ποσοστό 50%. Στον κινηματογραφικό οδηγό του «α» μπορείτε να βρείτε σε ποια κατηγορία ανήκει το σινεμά που σας ενδιαφέρει.

Οι αίθουσες που ανήκουν στους αμιγείς χώρους, υπακούουν στα εξής μέτρα σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης εξάμηνης ισχύος, το οποίο μπορεί να προσκομιστεί τυπωμένο ή ψηφιακό μέσω του κινητού. Ο έλεγχος των στοιχείων πραγματοποιείται από την εφαρμογή Covid Free. Συνδυαστικά, χρειάζεται έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο κ.ο.κ.), ενώ τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν ενήλικες και ανήλικους από 12 ετών και άνω. Για την είσοδο ανηλίκων 5-11 ετών, είναι απαραίτητη αρνητική δήλωση self test τεστ του τελευταίου 24ώρου στην οποία προβαίνει οποιοσδήποτε γονέας ή κηδεμόνας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στον κινηματογράφο.

Οι αίθουσες που ανήκουν στους μεικτούς χώρους εφαρμόζουν τα εξής, πάντα με βάση το ΦΕΚ:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό εμβολιασμού ή νόσησης, μπορείτε να περάσετε αρκεί να έχετε αρνητικό αποτέλεσμα rapid test που έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών από την προβολή. Εκτός της μειωμένης χωρητικότητας, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη κενής θέσης ανά δύο έως και τέσσερις καθήμενους. Κάτι που δεν περιλαμβάνει όσους προσέρχονται μαζί.

Θυμίζουμε πως η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των κινηματογράφων, αλλά και στους ανοιχτούς όπου υπάρχει συνωστισμός.

Τα θερινά σινεμά, τώρα, χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Υπακούοντας στους ίδιους υγειονομικούς κανονισμούς με παραπάνω, διαχωρίζονται επίσης σε αμιγείς και μεικτούς. Τα αμιγή θερινά λειτουργούν στο 100%, ενώ τα μεικτά στο 65%. Εξακολουθεί να απαγορεύεται το διάλειμμα κατά τη διάρκεια της προβολής.