Πότε και πώς δηλώνονται τα εισοδήματα από τα ακίνητα – Τι σημαίνει για τους καταναλωτές το κραχ στην τιμή του αργού πετερελαίου – Τράπεζες: Νέο μοντέλο ρυθμίσεων δανείων με χρονική επιμήκυνση έως και 3 χρόνια

Σπίτια στο κέντρο της Αθήνας

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα εισοδήματα από τα ακίνητα. Οι προθεσμίες και η διαδικασία συμπλήρωσης του Ε2

Η δήλωση για τα εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το βασικό κομμάτι της φορολογικής δήλωσης για τα συνολικά εισοδήματα του 2019 μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Το έντυπο Ε2 όπου αναγράφονται τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος από ακίνητα για αστική εμπορική ή αγροτική χρήση εντός ή εκτός αστικών κέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων φορολογούνται αυτοτελώς ανεξάρτητα από την φορολογική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος μισθωτός συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης έχει συνολικό εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο (8636 έως και 9500 ευρώ), αλλά έχει εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων, θα αναγκαστεί να πληρώσει φόρο, ο οποίος θα κλιμακώνεται ως εξής:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ

β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ

Σε οδηγό που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕ περιγράφει βήμα- βήμα την διαδικασία συμπλήρωσης του Ε2 και τις συνηθέστερες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι:

 1. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
 2. Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.
 3. Στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ υπάρχουν συνολικά 63 επιλογές για το είδος της εκμετάλλευσης του ακινήτου από τις οποίες ο υπόχρεος θα πρέπει επιλέξει το είδος της εκμετάλλευσης του δικού του ακινήτου
 4. Στην περίπτωση ύπαρξης ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσετε ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας, στη στήλη 16 της 1ης σελίδας, το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019, πρέπει να δηλωθούν κανονικά ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2019.

 1. Το ακίνητο που βρίσκεται στο όνομα προστατευόμενου τέκνου θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.
 2. Στα στοιχεία της μίσθωσης συμπληρώνονται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Αν υπάρχει εισόδημα από τον σύζυγο και την σύζυγο και οι δύο έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.
 4. Σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
 5. Σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνεται στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
 6. Σε κενά διαμερίσματος που έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.
 7. Αν κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώσετε ότι δεν επιτρέπεται να επιλέξετε και αντίστοιχα να συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16., αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.
 8. Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές το κραχ στην τιμή του αργού πετερελαίου

Ανέκαμψε σήμερα στην αγορά της Ασίας, επανερχόμενο μετά την έναρξη των συναλλαγών λίγο πάνω από το μηδέν

Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού βυθίστηκε κάτω από το 0 δολάριο χθες για πρώτη φορά στην Ιστορία, σε μια ανησυχητική ένδειξη για άνευ προηγουμένου παγκόσμιο ενεργειακό κορεσμό καθώς η πανδημία του κοροναϊού έχει παραλύσει τα ταξίδια και την οικονομική δραστηριότητα.

Το συμβόλαιο για το West Texas intermediate (WTI) θεωρείται το συμβόλαιο αναφοράς για την τιμή του αμερικανικού αργού.

Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού ανέκαμψε σήμερα στην αγορά της Ασίας, επανερχόμενο μετά την έναρξη των συναλλαγών λίγο πάνω από το μηδέν. Η τιμή του βαρελιού του WTI προς παράδοση τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,36 δολάριο το βαρέλι στις 09:22 ώρα Ελλάδας, έναντι των –37,63 δολαρίων, της τιμής χωρίς ιστορικό προηγούμενο στην οποία είχε κλείσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθεί μια εξήγηση του τι σημαίνουν οι αρνητικές τιμές πετρελαίου στον πραγματικό κόσμο:

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ FUTURES;

Η τιμή του βαρελιού του αργού βασίζεται σε παράγοντες όπως η προσφορά, η ζήτηση και η ποιότητα. Η προσφορά καυσίμων ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση από τότε που ο κορονοϊός ανάγκασε δισεκατομμύρια ανθρώπους να σταματούν να ταξιδεύουν.

Λόγω της υπερπροσφοράς, οι δεξαμενές αποθήκευσης για το WTI γεμίζουν τόσο πολύ που είναι δύσκολο να βρεθεί χώρος. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι μονάδες αποθήκευσης στο Κάσινγκ της Οκλαχόμα, την καρδιά του αμερικανικού δικτύου αγωγών, ήταν γεμάτες κατά 72% στις 10 Απριλίου.

«Δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη αποθήκευση άρα η τιμή του εμπορεύματος είναι ουσιαστικά χωρίς αξία», δήλωσε ο Μπομπ Γιόγκερ, επικεφαλής του τμήματος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στη Mizuho στη Νέα Υόρκη. «Άρα όταν είναι μείον ένα δολάριο, θα σε πληρώσουν ένα δολάριο για να φύγει αυτό από εκεί».

Η βουτιά της τιμής οφείλετο εν μέρει στον τρόπο που γίνεται η διαπραγμάτευση του πετρελαίου. Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αφορά 1.000 βαρέλια αργού, παραδοτέα στο Κάσινγκ, όπου οι ενεργειακές εταιρίες έχουν δεξαμενές αποθήκευσης με δυναμικότητα περίπου 76 εκατ. βαρέλια.

Κάθε συμβόλαιο τελεί υπό διαπραγμάτευση για έναν μήνα, με το συμβόλαιο Μαΐου να λήγει σήμερα, Τρίτη. Οι επενδυτές που διακρατούσαν τα συμβόλαια Μαΐου δεν ήθελαν να παραλάβουν το πετρέλαιο και να επιβαρυνθούν με κόστος αποθήκευσης και στο τέλος αναγκάστηκαν να πληρώσουν για να το ξεφορτωθούν.

Το συμβόλαιο Ιουνίου, που παραδίδεται ένα μήνα αργότερα, συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα πάνω από τα 20 δολάρια το βαρέλι, αλλά το κραχ της τιμής υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του χώρου αποθήκευσης έχει ήδη γεμίσει.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ;

Το κραχ στις τιμές των futures του αργού στο Κάσινγκ δεν θα μεταφραστούν αυτόματα σε κραχ στις τιμές των πρατηρίων βενζίνης, δηλωσε ο Τομ Κλόζα, βετεράνος αναλυτής στην Oil Price Information Services.

«Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών να μειώνονται τον Μάιο αλλά δεν θα πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι θα δούμε να χαρίζουν καύσιμα ή ότι θα δούμε αντίστοιχες τεράστιες, πρωτόγνωρες μειώσεις που είδαμε σήμερα (σ.σ. χθες) στο αργό πετρέλαιο», δήλωσε ο Κλόζα.

Με τις πρόσφατες χαμηλές τιμές πετρελαίου, η τυπική αμερικανική οικογένεια πιθανόν να εξοικονομήσει περίπου 150 με 175 δολάρια αυτό το μήνα για την αγορά καυσίμων, δήλωσε ο ίδιος.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ;

Για τις υπερχρεωμένες αεροπορικές εταιρίες, η πτώση στις τιμές του αργού θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν φθηνότερες οι πτήσεις που εκτελούνται και που είναι ήδη σχεδόν άδειες καθώς ο κόσμος παραμένει κλεισμένος στα σπίτια του.

Η βουτιά στα futures του αργού υποδηλώνει επίσης ότι η αγορά δεν αναμένει ότι οι αεροπορικές εταιρίες θα προσθέσουν και πάλι πολλές πτήσεις σύντομα στα δίκτυά τους, δήλωσε αναλυτής της Raymond James.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;

Ενώ οι επενδυτές και οι αναλυτές επεξεργάζονται τις τεχνικές λεπτομέρειες των αγορών πετρελαίου που συνέβαλαν στο κραχ, άλλοι προσπαθούν να δουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικονομία. Τους τελευταίους δύο με τρεις μήνες έχουν αποθηκευθεί παγκοσμίως περίπου 30 εκατ. βαρέλια την ημέρα –ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 30% της παγκόσμιας ζήτησης.

Ακόμα κι αν η ζήτηση επιστρέψει στα επίπεδα προ του κορονοϊού, θα χρειαστεί πολύ καιρός για να καταναλωθεί το αργό πετρέλαιο που έχει αποθηκευθεί.

«Αυτό που σας λέει η αγορά ενέργειας είναι ότι η ζήτηση δεν θα ανακάμψει άμεσα και ότι υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά», δήλωσε ο Κέβιν Φλάναγκαν, υψηλόβαθμο στέλεχος στην Wisdomtree Asset Management, στη Νέα Υόρκη.

Η τιμή των συμβολαίων του Ιουνίου επίσης σημείωσε μεγάλη πτώση χθες, υποχωρώντας κατά 18,4% στα 20,43 δολάρια το βαρέλι. Αυτό αποτελεί πιο αξιόπιστη άποψη για το πώς αξιολογούν οι traders την καταναλωτική ζήτηση για ενέργεια στο άμεσο μέλλον. Δεν έχει υποχωρήσει κάτω από το μηδέν, αλλά βρίσκεται σε πτωτική τροχιά όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

 

Τράπεζες: Νέο μοντέλο ρυθμίσεων δανείων με χρονική επιμήκυνση έως και 3 χρόνια

Τράπεζα της Ελλάδος

Τις σημερινές διευκολύνσεις, θα ακολουθήσουν νέες πιο βαθιές ρυθμίσεις διάρκειας δύο έως τριών ετών. Εκτιμήσεις για αύξηση των κόκκινων δανείων έως 18 δισ. από την ΤτΕ που ζητά την δημιουργία Bad Bank.

Σε αναπροσαρμογή του υφιστάμενου μοντέλου ρυθμίσεων που δίνονταν μέχρι σήμερα σε ενήμερους δανειολήπτες προχωρούν συντονισμένα Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν όσο γίνεται πιο άμεσα και με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες στις νέες συνθήκες που δημιουργεί σε όλο το φάσμα της οικονομίας η πανδημία του κορονοϊού.

Όπως αναλύει στο news247.gr υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος «τα νέα δεδομένα επιβάλουν αναπροσαρμογή της στρατηγικής ρυθμίσεων με κύριο χαρακτηριστικό την χρονική παράταση των διευκολύνσεων» και εξηγεί «ότι τις υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις, διάρκειας από 6 έως 9 μήνες, που δίνονται μέχρι σήμερα σε ενήμερους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να κοκκινίσουν θα τις ακολουθήσουν νέες πιο βαθιές ρυθμίσεις διάρκειας δύο και σε πολλές περιπτώσεις τριών ετών».

Αύξηση έως και 18 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων

Παρά τις αυξημένες προσπάθειες από πλευράς τραπεζών να κρατήσουν «ζωντανά» δάνεια και ρυθμίσεις η πραγματικότητα δείχνει όπως είναι φυσικό ότι από την ημέρα που επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και τις αρχές Απριλίου, οι εισπράξεις δανείων έχουν υποχωρήσει κατά 50% σε σχέση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων χρονικών περιόδων του τελευταίου εξαμήνου. Υπό τις σημερινές έκτακτες συνθήκες και με τα προβλεπόμενα προγράμματα αναστολής πληρωμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Προβληματισμό προκαλεί στα τραπεζικά επιτελεία και η εικόνα στο μέτωπο των ρυθμίσεων, οι οποίες μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο έτρεχαν με ικανοποιητικό ρυθμό, εν όψει και της άρσης της προστασίας της πρώτης κατοικίας που ήταν προ γραμματισμένη για το τέλος Απριλίου. Οι νέες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες καταγράφουν μείωση κατά 50% σε επίπεδο ποσών και κατά 70% σε αριθμό υποθέσεων αντίστοιχα.

Σύμφωνα μάλιστα με τα πρώτα στοιχεία που επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μεταξύ 4% με 11%, διαμορφούμενος στα επίπεδα του 44% με 51%. Αυτό σημαίνει αύξηση των προβληματικών δανείων, μεταξύ 6,4 με 18,1 δισ. ευρώ, βάσει της υπόθεσης ότι το υπόλοιπο των προ προβλέψεων δανείων διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου έτους μεταξύ 160 με 165 δισ. ευρώ.

Νέα προϊόντα ρυθμίσεων

Υπό αυτές τις συνθήκες Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης προχωρούν άμεσα στην υιοθέτηση νέων, πιο εξειδικευμένων, προϊόντων ρυθμίσεων για την στήριξη των πελατών τους, καθώς είναι προφανές ότι τα υφιστάμενα μοντέλα στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και να συμβάλουν στην αναχαίτιση της νέας δυσμενής πραγματικότητας.

Σε αυτή τη φάση οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης προχωρούν σε αναστολές πληρωμών έως και για 9 μήνες σε ενήμερους δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Στόχος τους είναι να κρατηθούν ζωντανά με βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις υγιή μέχρι και την κρίση του κορωνοϊού δάνεια και να μην οδηγηθούν στη χρεοκοπία οι πελάτες τους.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, που τοποθετείται στα τέλη της χρονιάς, θα ξεκινήσει η αξιολόγηση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ειδικά στον επιχειρηματικό τομέα. Στη βάση των προβλέψεων για την πορεία των ταμειακών ροών κάθε επιχείρησης, θα εφαρμόζονται ρυθμίσεις διάρκειας 2 ή 3 ετών, όσο δηλαδή θα χρειαστεί για την ανάκαμψή τους. Σε αστό το διάστημα θα καταβάλλονται μόνο τόκοι ή και μέρος του κεφαλαίου, στον βαθμό που το αντέχει ο οφειλέτης.

Με τον τρόπο αυτόν θα διατηρήσουν σε λειτουργιά τις βιώσιμες επιχειρήσεις μέχρι η οικονομία να ανακάμψει και στη συνέχεια θα επανέλθουν οι προηγούμενοι όροι αποπληρωμής των δανείων.

Δραστικότερα μέτρα ζητά η ΤτΕ

Ενδεικτικό του προβληματισμού για το μέγεθος του προβλήματος είναι η επαναφορά της ανάγκης για δημιουργία μιας bad bank είτε σε εθνικό είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα. Μιλώντας χθες το απόγευμα σε πάνελ που διοργάνωσε το Φόρουμ των Δελφών ο κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε την ανάγκη να επιστρατευτούν πιο δραστικές και διαφορετικές – σε σχέση με τις υπάρχουσες – λύσεις αντιμετώπισης όσο τον δυνατόν συντομότερα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Η δημιουργία μιας εταιρείας Asset Management – είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο – είναι η πιο αποτελεσματική λύση όταν οι αγορές δεν λειτουργούν, όπως συμβαίνει σήμερα», ανέφερε. Ωστόσο, τώρα είναι η ευκαιρία για την δημιουργία μιας Bad Bank, είτε πανευρωπαϊκά είτε εθνικά, καθώς αντιμετωπίσει το πρόβλημα γρήγορα, αποτελεσματικά μιας και οι αγορές δεν λειτουργούν».

Σε ό,τι αφορά τα πλάνα μείωσης των NPEs που έχουν υποβάλλει οι ελληνικές τράπεζες με ορίζοντα το τέλος του 2021, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι «η τωρινή κρίση αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε ως business as usual, χωρίς την εφαρμογή δραστικών λύσεων όπως η υλοποίηση της Asset Management Company, θα μεταφέρει την υλοποίηση των στόχων 1 με 2 χρόνια».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*