Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας το 2021 — e-ΕΦΚΑ: Εναρμονίζεται το καθεστώς συνταξιοδότησης παλαιών και νέων συνταξιούχων που εργάζονται

Ακίνητα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την ετήσια μέση αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων στη χώρα το τελευταίο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφεται η ανοδική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων στη χώρα, είτε νεόδμητων είτε παλαιών με συγκεκριμένες αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των δύο κατηγοριών.

Επίσης διαφορές διαπιστώνονται στις τιμές διαμερισμάτων και στις αυξητικές τους τάσεις ανάμεσα σε διαμερίσματα μεγάλων αστικών κέντρων με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλα αστικά κέντρα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σημειώθηκε άνοδος μέσου όρου 9,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ενώ συνολικά για το 2021 υπήρξε μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά τουλάχιστον 7,1%.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει απόκλιση για τα νέα διαμερίσματα και τα παλαιά τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι ή ως μη νεόδμητα μετά την πάροδο 5 ετών.

Για τα νεόδμητα διαμερίσματα η αύξηση που σημειώθηκε ήταν της τάξεως του 9,8% συγκριτικά με το 2020 ενώ για τα υπόλοιπα άνω των 5 ετών, ή αλλιώς των λεγόμενων παλαιών, σημειώθηκε αύξηση τιμών 8,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020.

Διακυμάνσεις σημειώνονται όπως είναι αναμενόμενο από πόλη σε πόλη καθώς η δυναμική της αγοράς ακινήτων διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος κάθε περιοχής και αστικού κέντρου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η πρωτεύουσα σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση τιμών διαμερισμάτων για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η οποία ήταν 10,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020.

Ακολουθεί το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, η πόλη της Θεσσαλονίκης στην οποία σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 8,3%.

Οι υπόλοιπες μικρότερες πόλεις και περιοχές της χώρας σημείωσαν για την ίδια περίοδο περίπου 7,1% αύξηση.

Σε ότι αφορά το σύνολο του έτους 2021 η αύξηση για την πόλη των Αθηνών στις τιμές των διαμερισμάτων ήταν 9,1% συγκριτικά με το έτος 2020.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είχε αύξηση της τάξεως του 6,9% ενώ οι υπόλοιπες περιοχές χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στο 4,6%.

Συνολικά οι αστικές περιοχές της χώρας το τελευταίο τρίμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 9,7% σε σχέση με την ίδια πάντα περίοδο του 2020.

Ετήσια αύξηση στις τιμές στο 7,5%

Για το 2021 η ετήσια μέση αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων βρισκόταν στο 7,5%.

Σε ότι αφορά τις διαφοροποιήσεις αυξήσεων των τιμών διαμερισμάτων μεταξύ παλαιών και πιο νέων διαμερισμάτων η εικόνα που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2021 υπήρξε αύξηση 9,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή τα διαμερίσματα έως πέντε ετών.

Για τα παλαιότερα διαμερίσματα άνω των 5 ετών η αύξηση για την ίδια περίοδο ήταν στο 8,6%.

Στον δείκτη τιμών διαμερισμάτων, με βάση το 100, το 2007, το τέταρτο τρίμηνο του 2021 οι τιμές ήταν στο 73,1% συνολικά.

Οι διαφοροποιήσεις τιμών που παρατηρούνται σε ότι αφορά τις κατηγορίες παλαιότητας είναι ότι τα νέα διαμερίσματα βρίσκονταν στο 75,7% για την ίδια περίοδο του τέταρτου τριμήνου του 2021 ενώ στα παλαιά, δηλαδή άνω των 5 ετών, ήταν στο 71,5%.

Με βάση τον ίδιο δείκτη τιμών οι διαφοροποιήσεις που υφίστανται από περιοχή σε περιοχή έχουν την Αθήνα στο 76,2% για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και την πόλη της Θεσσαλονίκης στο 67,4% για την ίδια περίοδο.

Οι άλλες μεγάλες πόλεις με βάση τον ίδιο δείκτη ήταν στο 69,1% για ίδια περίοδο ενώ οι υπόλοιπες περιοχές χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονταν στο 73,1%.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση των δείκτη τιμών με βάση το 100, το 1997, οι αστικές περιοχές στο σύνολό τους σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 186,9%.

Μάριος Πολάκης

 

e-ΕΦΚΑ: Εναρμονίζεται το καθεστώς συνταξιοδότησης παλαιών και νέων συνταξιούχων που εργάζονταιΕΦΚΑ

Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους, ανεξαρτήτως απασχόλησης, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

«Ο ΕΦΚΑ εναρμονίζει, όπως έχει υποχρέωση από την νομοθεσία, το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ των παλαιών συνταξιούχων, (δηλαδή εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016) και των νέων συνταξιούχων (που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016) που παράλληλα εργάζονται», σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «με βάση τον νόμο 4670/2020, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται από 40% που προβλεπόταν, με βάση τον νόμο 4387/2016. Στον ίδιο νόμο υπήρχε η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Μάλιστα, δόθηκε μια μεταβατική περίοδος, η οποία εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022, (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ‘Αρθρου 78 Ν. 4690/2020). Από την 1η Μαρτίου 2022, επομένως, ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους, ανεξαρτήτως απασχόλησης:

  • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
  • Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α΄ 176) (ψυχικά ασθενείς που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης).
  • Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν (γήρατος, λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα – βαριές αναπηρίες, όπως παραπληγία, τετραπληγία, κλπ, που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης).
  • Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) (γήρατος, λόγω αναπηρίας του δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες, όπως παραπληγία, τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης).
  • Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) (όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του δημοσίου).
  • Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  • Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) (όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας, κλπ).
  • Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει, μέχρι σήμερα, στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πράξουν, προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνσή τους δίνεται η δυνατότητα αυτή, μέχρι τις 31 Μαΐου. Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού, μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.

Όσοι δεν προσέλθουν, μέχρι τις 31 Μαΐου, για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις.

Τέλος, για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη δηλώσει την παράλληλη εργασία τους, η αναπροσαρμογή της σύνταξής τους θα φανεί για πρώτη φορά στις καταβολές των συντάξεων Απριλίου (τέλος Μαρτίου).