Πρωτοχρονιάτικη… ψυχρολουσία για χιλιάδες συνταξιούχους. Πετσοκόβονται οι συντάξεις χηρείας με εγκύκλιο Τσακλόγλου — “Ξαφνικός” συναγερμός για ΕΣΥ και ΜΜΜ. Η νόσηση αποψιλώνει από εργαζόμενους τους νευραλγικούς κοινωνικούς τομείς

Τσουκαλάς για συντάξεις χηρείας: «Πρωτοχρονιάτικη περικοπή με πετσόκομμα 268 ευρω» - sofokleous10.gr

Ραγδαίες περικοπή στις συντάξεις χηρείας με ξαφνική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με ανάρτηση του εργατολόγου Κώστα Τσουκαλά «οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου θα λαμβάνουν μια φορά την εθνική σύνταξη και εφόσον έχουν λάβει από τη δική τους σύνταξη πλήρες το τμήμα της εθνικής σύνταξης , θα λαμβάνουν ως παροχή χηρείας το 70% της ανταποδοτικής σύνταξης για την πρώτη τριετία και το 35% της ανταποδοτικής σύνταξης».

Αναλυτικά η δήλωση:

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προπαραμονή Πρωτοχρονιάς πετσοκόβονται έως 268 ευρώ οι μελλοντικές συντάξεις λόγω θανάτου. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου θα λαμβάνουν μια φορά την εθνική σύνταξη και εφόσον έχουν λάβει από τη δική τους σύνταξη πλήρες το τμήμα της εθνικής σύνταξης , θα λαμβάνουν ως παροχή χηρείας το 70% της ανταποδοτικής σύνταξης για την πρώτη τριετία και το 35% της ανταποδοτικής σύνταξης. Παραμένουν τα κατώτατα όρια των 360 ευρώ.

Με την εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων Π.Τσακλόγλου, μειώνεται η Εθνική Σύνταξη και περιορίζεται έως του ποσού των 384 ευρώ, αν ο συνταξιούχος έχει πολλαπλά δικαιώματα, δηλαδή λαμβάνει για παράδειγμα Αναπηρική Σύνταξη και Σύνταξη Χηρείας. Μέχρι τώρα ο συνταξιούχος με αυτό το διπλό ασφαλιστικό δικαίωμα ελάμβανε το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης από την Αναπηρική Σύνταξη και το 70% (της Εθνικής Σύνταξης) που απορρέει από την Σύνταξη Χηρείας.

Στο εξής με την εγκύκλιο Τσακλόγλου ο συνταξιούχος θα λαμβάνει στο εξής (από 1.1.2022) την Εθνική Σύνταξη που απορρέει από το ένα ασφαλιστικό του δικαίωμα (Αναπηρική Σύνταξη) αλλά θα χάνει το ποσοστό του 70% αν είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος χηρείας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις από πολλαπλά δικαιώματα (χηρείας και αναπηρίας, χηρείας και γήρατος) θα έχουν μείωση στις συνταξιοδοτικές απολαβές τους από λίγα ευρώ έως και 268 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ύψος των συντάξεων και την αναλογία του υπολογισμού της (δεύτερης) Εθνικής Σύνταξης.

Ειδικότερα η επίμαχη πρόβλεψη που οδηγεί στη μείωση των συντάξεων, έχει ως εξής:

“…όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες της μιας συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), του χορηγείται μια μόνο εθνική σύνταξη που δεν μπορεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως άθροισμα εθνικών συντάξεων από διαφορετικές αιτίες) το ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης (384 ευρώ). Ο κανόνας αυτός ισχύει και εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως της προέλευσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση) και σε οποιονδήποτε συνδυασμό σώρευσης”.

Η εγκύκλιος

Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου παρέχονται ουσιώδεις διευκρινίσεις επί υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 σχετικά με τέσσερα (4) διακριτά και, ταυτόχρονα, συνδεόμενα  μεταξύ τους ζητήματα.

Βασικός σκοπός της εγκυκλίου, η οποία δεν έχει αναδρομική ισχύ, είναι η αποσαφήνιση των κειμένων διατάξεων, για να δοθούν διευκρινήσεις σε ερωτήματα του e-ΕΦΚΑ και ολοκληρωμένες οδηγίες για την αποτελεσματική ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικών του Φορέα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η άρτια εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος θίγει τα ακόλουθα ζητήματα:https://df9a588b1d8eeb818efb758bb35c3e11.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

1.  Τον τρόπο χειρισμού της εθνικής σύνταξης όταν συντρέχει σώρευση περισσότερων της μιας εθνικών συντάξεων από ίδιες ή διαφορετικές αιτίες. 

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται  ότι, βάσει του νόμου, η θέσπιση της εθνικής σύνταξης (επιπλέον της ανταποδοτικής σύνταξης) αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός κατώτατου ποσού σύνταξης για κάθε κατηγορία συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ. Στο πνεύμα αυτό, η εθνική σύνταξη χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, εκ της ίδιας της φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής της εθνικής σύνταξης και, πάντα, σύμφωνα με το νόμο, δεν επιτρέπεται η σώρευση περισσοτέρων της μιας εθνικών συντάξεων στο ίδιο άτομο.

Σε εφαρμοστικό επίπεδο, όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες της μιας συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), του χορηγείται μια μόνο εθνική σύνταξη που δεν μπορεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως άθροισμα εθνικών συντάξεων από διαφορετικές αιτίες) το ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης (384 ευρώ). Ο κανόνας αυτός ισχύει και εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως της προέλευσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση) και σε οποιονδήποτε συνδυασμό σώρευσης.

2. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου

Το συνολικό ποσό των κατά μεταβίβαση συντάξεων που καταβάλλονται στα δικαιοδόχα πρόσωπα (σύζυγος, τέκνα) λόγω θανάτου του συνταξιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη σύνταξη του θανόντος. Αντιστοίχως, το ποσό του συνόλου των κατά μεταβίβαση συντάξεων που καταβάλλονται στα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 360 ευρώ.

Εξαίρεση αποτελούν τα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς στα οποία το κατώτατο όριο δεν επιμερίζεται αλλά το καθένα λαμβάνει τουλάχιστον το κατώτατο όριο.

3. Το πλήθος δικαιωμάτων σε ανταποδοτική σύνταξη επί σώρευσης συντάξεων διαφορετικής αιτίας στο πρόσωπο του θανόντος.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου που ελάμβανε δύο ανταποδοτικές συντάξεις, το δικαίωμα των δικαιοδόχων στη σύνταξη του θανόντος είναι ενιαίο και αδιαίρετο, ανεξαρτήτως του πλήθους και του είδους των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται από τον θανόντα.

4. Για τις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία.

Για τα τρία πρώτα χρόνια μετά το θάνατο του συνταξιούχου, καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ολόκληρη η σύνταξη χηρείας, η οποία ισούται με το 70% της σύνταξης του θανόντος.  Οι κανόνες σώρευσης της εθνικής σύνταξης, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα.

Με το πέρας της πρώτης τριετίας, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η σύνταξη προσαρμόζεται και  καταβάλλεται το ήμισυ αυτής (δηλαδή, το 35% της σύνταξης του θανόντος), εφόσον ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εάν ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξακολουθεί να λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη χηρείας, χωρίς περικοπή, για όσο διαρκεί η αναπηρία.

 

“Ξαφνικός” συναγερμός για ΕΣΥ και ΜΜΜ – Η νόσηση αποψιλώνει από εργαζόμενους τους νευραλγικούς κοινωνικούς τομείςΣΤΑΣΥ: Μεμονωμένες οι εικόνες μεγάλου συνωστισμού στo Μετρό | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι ελλείψεις και η πολιτική μη ενίσχυσης του ΕΣΥ οι εργαζόμενοι στο οποίο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εδώ και δύο χρόνια αλλά και των ΜΜΜ, αρχίζουν πλέον και κάνουν ασφυκτικό το τοπίο. Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων που αποδίδεται στη μετάλλαξη Όμικρον τουλάχιστον προς το παρόν δεν αυξάνει τις νοσηλείες όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταγραφούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, λόγω πιθανής νόσησης.

Με δεδομένο ότι στη χώρα μας, έχει ξεκινήσει μεν μία μερική αποκλιμάκωση της πίεσης από το τέταρτο κύμα, αλλά οι νοσηλείες και κυρίως οι διασωληνώσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τυχόν έλλειψη εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού, θα φέρει πρωτόγνωρα προβλήματα και δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν τουλάχιστον τον 10% των πολιτών άνω των 60 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι και ο κίνδυνος να χρειαστούν νοσηλεία είναι πολύ αυξημένος.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση, όπως επιβεβαίωσε χθες ο υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης είναι έτοιμη, ανά πάσα στιγμή, να στείλει φύλλα πορείας στους ιδιώτες γιατρούς.

Ένα δεύτερο πεδίο αγωνίας προκαλούν τα ΜΜM, καθώς σε τυχόν διατήρηση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων, είναι βέβαιο ότι θα καταγράψουν έλλειψη οδηγών, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μείωση των δρομολογίων, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον συνωστισμό στις μετακινήσεις των πολιτών. Το αρμόδιο υπουργείο έχει καταστρώσει σχέδιο ανάγκης, αν και επιτελικά στελέχη του φέρονται να διαβεβαιώνουν ότι ο προγραμματισμός που έχει γίνει επαρκεί για να καλύψει τυχόν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Και εκεί, όμως, μέχρι ένα όριο.

Η τρίτη και εξίσου βασική εστία αγωνίας αποτελεί το Δημόσιο, στο οποίο θα εφαρμοστεί μεν τηλεργασία σε αυξημένο ποσοστό της τάξεως του 50%, αλλά είναι προφανές ότι μπορεί να ισχύσει μόνο στις υπηρεσίες που έρχονται σε απευθείας επαφή με τους πολίτες. Στο υπουργείο Εσωτερικών προεξοφλούν ότι όποιος σχεδιασμός κι αν γίνει, τυχόν εκτεταμένη νόσηση υπαλλήλων θα επιφέρει καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες.