Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που η προσοχή είναι στραμμένη στις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία και τους Ρώσους ολιγάρχες, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις που αποδυναμώνουν τη Β’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία είναι σήμερα αρμόδια τόσο για την επιβολή των οικονομικών κυρώσεων όσο και για την αποτροπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το newsbomb.gr και το ρεπορτάζ του Αθανάσιου Κουκάκη με νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται στις επιτροπές της Βουλής ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία αποβλέπει στη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.