Πανελλαδικές: Τι θα ισχύσει για τους 100.000 φετινούς υποψήφιους – Καταστήματα, σούπερ μάρκετ: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν αύριο Κυριακή – Λαϊκό: Κυβερνήσεις, υπουργείο, ΥΠΕ αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Καταγγελία δεκάδων γιατρών του Νοσοκομείου

Πανελλαδικές

Λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες μένει από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους πάνω από 100.000 φετινούς υποψήφιους όλων των κατηγοριών. Το διάστημα 14-22 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και από 15 μέχρι 28 Ιουνίου των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη και απαιτητική λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας. Γι’ αυτό, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη μείωση της εξεταστέας ύλης και δημιούργησε τηλεφωνικές γραμμές παροχής πληροφοριών για τις εξετάσεις και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών. Οδηγίες, παράλληλα, είχαν δοθεί στους εκπαιδευτικούς για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών κατά την επιστροφή τους στα θρανία.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιχειρεί να συγκεντρώσει ό,τι καινούργιο θα ισχύσει για φέτος. Η κατάθεση δυο μηχανογραφικών, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, η μείωση σε άλλες, η ενημέρωση των υποψηφίων με SMS, αποτελούν κάποιες από τις αλλαγές του υπουργείου. Επίσης, επανέρχονται οι Συντελεστές Βαρύτητας του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κατάθεση δυο μηχανογραφικών

Δίνεται για πρώτη φορά φέτος, η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Συνεπώς, ένας/μια υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του/της και επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

«Μέλημα της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ είναι οι νέοι να έχουν επιλογές, να έχουν εναλλακτικές και να ακολουθούν εκπαιδευτικές διαδρομές, που υπηρετούν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. […][Επίσης], προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών αυτών και την καλύτερη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργείο.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουργείο προχώρησε στη θέσπιση Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συντελεστές ορίστηκαν από το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Προκρίθηκε η ΕΒΕ σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, π.χ. 10, εξηγεί το υπουργείο, «για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων/αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία/δυσκολία των θεμάτων». Επίσης, δεν είναι η ίδια η ΕΒΕ για όλα τα τμήματα, γιατί «τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σ’ αυτά», προσθέτει μεταξύ άλλων το υπουργείο.

Αριθμός εισακτέων, αύξηση σε κάποιες σχολές, μείωση σε άλλες

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Αύξηση θέσεων σημειώνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε Τμήματα «με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας», όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα Τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική, επισημαίνει το υπουργείο.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από 7.020 πέρυσι στις 6.283 θέσεις, λόγω συγχωνεύσεων τμημάτων του.

Μείωση εξεταστέας ύλης, επαναφορά Συντελεστών Βαρύτητας

Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, από τις αρχές του 2021 το υπουργείο επανακαθόρισε την εξεταστέα ύλη με μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ’ τάξη. Επιπλέον, είχαν σταλεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι Συντελεστές Βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ) που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ίσχυε και το 2019. Για παράδειγμα, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7. Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7. Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7. Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7.

Τι προβλέπεται για όσους θα είναι άρρωστοι

Εάν ασθενήσει κάποιος υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα του δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. Αναμένεται αναλυτικό πρωτόκολλο, όταν συζητηθεί με την αρμόδια επιτροπή των ειδικών. Επίσης, οι συνθήκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών θα ανακοινωθούν όσο πλησιάζει ο καιρός των εξετάσεων, καθώς θα καθοριστεί από την πορεία της πανδημίας.

Ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους

Από φέτος θα γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για τη βαθμολογία τους και για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους.

 

Καταστήματα – σούπερ μάρκετ: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν αύριο Κυριακή

Κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της οδού Ερμού, το Σάββατο 15 Μαΐου 2021. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ και την αυριανή Κυριακή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της κυβέρνησης, παρά τις αντιδράσεις εργαζομένων αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορικού κλάδου.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν λοιπόν και αύριο Κυριακή 23 Μαΐου τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα καταστήματα αλλά και τα σούπερ μάρκετ, για πραγματοποίηση αγορών.

Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ που προβλέπει τους τρόπους για σταδιακό άνοιγμα της χώρας το επόμενο διάστημα, επιτρέπεται κανονικά ξανά η λειτουργία των καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των mall και των εκπτωτικών χωριών με την αναλογία του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. για επιχειρήσεις έως 500 τ.μ και ενός ατόμου για κάθε επιπλέον 50τ.μ για επιχειρήσεις άνω των 501 τ.μ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστοποιήσει τα μεγάλα εμπορικά κέντρα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το ωράριο των σούπερ μάρκετ

Τη δυνατότητα να ανοίξουν αύριο Κυριακή 23 Μαΐου έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Ενώ υπενθυμίζεται ότι μπορούν να λειτουργούν, προαιρετικά, τις καθημερινές με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 έως τις 22:30.

 

Λαϊκό: Κυβερνήσεις, υπουργείο, ΥΠΕ αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια – Καταγγελία δεκάδων γιατρών του Νοσοκομείου

Σε ράντζα και κρεβατάκια εκστρατείας οι ασθενείς – Τραγική κατάσταση στις εφημερίες!

Στην εφημερία της 18ης Μαΐου 2021, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τοδημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Άλλη μία φορά, το Λαϊκό, πραγματικά βούλιαξε στα ράντζα. Οι εισαγωγές, ακόμη και από τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία, και τα ράντζα, από εφημερία σε εφημερία αυξάνονται, με την κατάσταση να γίνεται όλο και πιο αφόρητη αλλά και επικίνδυνη για όλους μας. Εδώ και αρκετές εφημερίες, μάλιστα, επειδή πια τα ράντζα δεν επαρκούν, έχουν επιστρατευτεί κρεβατάκια εκστρατείας, τα οποία είναι σχεδόν στο πάτωμα. Πώς αλήθεια θα κάνει ιατρικές πράξεις ένας ιατρός (για να μη μιλήσουμε για επείγουσες και απαιτητικές καταστάσεις όπως απινίδωση, ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση κτλ) και πώς να τηρήσει κανόνες υγιεινής, όταν πρέπει να κάτσει στα γόνατα;

Πλέον το Νοσοκομείο μας λειτουργεί ως ΣΤΕΠ σε συνθήκες πολέμου. Ταυτόχρονα, η διαρκής πίεση άνωθεν για γρήγορη διακίνηση των ασθενών, μας «επιτρέπει» να κάνουμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα απολύτως στοιχειώδη, με μεγάλη μερίδα ασθενών να καλείται να συνεχίσει τη θεραπεία ή τη διερεύνησή τους σε τακτική βάση στον ιδιωτικό τομέα, αφού οι δημόσιες πρωτοβάθμιες δομές υγείας είτε δεν υπάρχουν, είτε έχουν επιταχθεί για να ασχολούνται αποκλειστικά με τους εμβολιασμούς. Από την άλλη, η καλά αμειβόμενη από το κράτος (δηλ. από όλους εμάς) «υποστηρικτική συμβολή» ιδιωτικών κλινικών ώστε να εξασφαλιστούν κλίνες για την επόμενη εφημερία, δε λύνει το πρόβλημα με τους όρους και τη γραφειοκρατία που γίνεται. Τα δημόσια νοσοκομεία υποδέχονται στα επείγοντα όλους αυτούς τους ασθενείς, τους διερευνούν, τους θεραπεύουν, κάνουν όλη τη δουλειά, και όταν είναι σχεδόν έτοιμοι για να πάρουν εξιτήριο, κάποιοι από αυτούς γίνονται δεκτοί -με πολύ αυστηρά κριτήρια από ιδιωτικές κλινικές- ώστε να φύγουν μια ώρα αρχύτερα από το δημόσιο και να μην αποτελούν «εμπόδιο» για την επόμενη εφημερία.

Οι παθολογικές κλινικές του ΓΝΑ Λαϊκού, μετά τη μετατροπή της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής σε πτέρυγα COVID λόγω των αυξημένων αναγκών, χειμάζονται, με εικόνες αντίστοιχες εκείνων των COVID πτερύγων στην κορύφωση του τρίτου κύματος. Η πίεση που θα δέχονταν, με δεδομένες τις παραπάνω συνθήκες (παθολογική κάλυψη του λεκανοπεδίου από λιγότερα νοσοκομεία, περιορισμός των διαθέσιμων παθολογικών πτερύγων εντός του νοσοκομείου, απόσπαση τμήματος του προσωπικού για κάλυψη των κλινικών COVID κλπ.) ήταν αναμενόμενη, ωστόσο η εικόνα των τελευταίων εβδομάδων και δη των τελευταίων τριών εφημεριών, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Χαρακτηριστικό το πρόσφατο περιστατικό όπου υπό την πίεση των αθρόων εισαγωγών σε μία ήδη «ξεχειλισμένη» από σοβαρά περιστατικά κλινική, οι ειδικευόμενοι και 2 επιμελητές αναγκάστηκαν να μεταβούν εκτάκτως στην κλινική Σαββατιάτικα για να βοηθήσουν, ώστε να μη χαθούν ανθρώπινες ζωές μέσα στο χαμό! Η έλλειψη πλάνου, μάλιστα, και οι διαφαινόμενες ασυμφωνίες σε επίπεδο 1ης ΥΠΕ για τις αναγκαίες διαθέσιμες κλίνες COVID εντός αυτής, έχει οδηγήσει σε ένα ατέρμονο γαϊτανάκι σεναρίων για το πότε θα επανέλθει στις παθολογικές εφημερίες η Α ́ΠΠΚ, κάτι το οποίο έστω και πρόσκαιρα
θα αποσυμφορούσε τις άλλες δυο κλινικές, μέχρι να πληρωθεί ράντζων και κλινών εκστρατείας και αυτή, όσο οι συνθήκες που δημιουργούν το πρόβλημα παραμένουν.

Η έλλειψη οργάνωσης και οι κινήσεις πανικού που κυριαρχούν σε κεντρικό επίπεδο από την αρχή της πανδημίας, γίνονται εμφανείς και εντός του νοσοκομείου. Οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση των εργαζομένων, η δυσπραγία στον έγκαιρο και εύστοχο καταμερισμό εργασίας και τα «μπαλώματα» που στηρίζονται στην υπερεργασία τμημάτων του προσωπικού, έχουν σα συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση της προαναφερόμενης κατάστασης. Και παρά τη γενικευμένη υποστελέχωση, αποφασίστηκε και διατάχθηκε η επιπλέον συμβολή όλων των κλινικών στη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου του νοσοκομείου. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι πολλοί ειδικευόμενοι και επιμελητές καλούνται να κάνουν παραπάνω εφημερίες από όσες επιτρέπει ο νόμος και το πλαφόν του νοσοκομείου, ενώ συχνά, ειδικευόμενοι – δηλαδή εκπαιδευόμενοι ιατροί – καλούνται να αναλάβουν την ιατρική ευθύνη για το αν πρέπει να εμβολιαστεί κάποιος ή όχι.

Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση (τόσο αυτήν όσο και τις προηγούμενες), το Υπουργείο Υγείας, την 1η ΥΠΕ και όλες τις δυνάμεις που στηρίζουν αυτή την πολιτική, οι οποίοι, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια ασθενών και υγειονομικού προσωπικού, μας έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα μας. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, χρόνια τώρα, λειτουργεί χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων σε αυτό! Ο Υπουργός Υγείας και οι συν αυτώ, μπορεί να επιχαίρουν με τη διαφαινόμενη αργή αποκλιμάκωση των δυσμενών αριθμών και παραμέτρων της πανδημίας, για τους οποίους οι ίδιοι φέρουν τεράστια ευθύνη, αλλά κρύβουν κάτω από το χαλί τα έκτροπα που έχει επιφέρει η ασκούμενη πολιτική στην αντιμετώπιση κοινών νοσηροτήτων. Το ερώτημα «και πώς θα καλύψουμε ένα ενδεχόμενο τέταρτο κύμα κλείνοντας τις υπάρχουσες πτέρυγες;» απαντάται πολύ εύκολα: πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα – άμεσες προσλήψεις προσωπικού – άμεση ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Μήνες τώρα οι υγειονομικοί φωνάζουμε ότι τα νούμερα δε βγαίνουν, μόνο που τώρα η καμπάνα δε χτυπάει για τους νοσούντες από COVID αλλά για όλους τους υπόλοιπους. Την ίδια στιγμή, με πλήρες αίσθημα ευθύνης, απευθυνόμαστε προς τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναγκαζόμαστενα καταβάλουμε καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σας παρέχουμε αξιοπρεπείς και σωστές συνθήκες νοσηλείας. Δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες από όσες πληρωνόμαστε και από όσες θα έπρεπε, ώστε να μπορούμε να ξεκουραστούμε και να έχουμε καθαρό μυαλό. Όλο και συχνότερα αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, πολλές φορές χωρίς καν ύπνο, ακόμα και Σαββατοκύριακα ή αργίες εκτός βάρδιας. Επωμιζόμαστε έτσι την ευθύνη για τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο τίθεται η υγεία σας και η δική μας, μια ευθύνη που επ’ ουδενί δεν αφορά εμάς ή εσάς, αλλά είναι ξεκάθαρο ποιους βαραίνει.

Δυστυχώς, η κατάσταση που αντιμετωπίζετε στις κλινικές μας, μέσα στην οποία η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας μας έχουν αναγκάσει να εργαζόμαστε για να σας φροντίζουμε, είναι επικίνδυνη, και σίγουρα κατώτερη αυτής που δικαιούστε και αυτής που θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε εάν δουλεύαμε σε ανθρώπινες συνθήκες. Καλούμε τώρα την 1η ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν άμεσα τα μέτρα που απαιτούνται για να βελτιωθεί η κατάσταση και να μη χαθούν συνάνθρωποί μας οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Οι ανθρώπινες ζωές δεν είναι απλά νούμερα σε ένα δελτίο ειδήσεων ούτε μπορούν να συγκριθούν με τα κέρδη που περιμένετε από τον τουρισμό!
 Άμεση πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας για να αντιμετωπιστούν οι πολύ αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, καθώς η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμα
 Επαναλειτουργία των νοσοκομείων που λειτουργούν αποκλειστικά για περιστατικά Covid
 Άμεσες μαζικές προσλήψεις προσωπικού και ανανέωση όλων των συμβασιούχων, για πολλούς από τους οποίους οι συμβάσεις λήγουν το αμέσως επόμενο διάστημα
 Άμεση ενίσχυση της 1οβάθμιας φροντίδας Υγείας

ΓΝΑ Λαϊκό, 20/5/21

1) Μερκούρης Κωνσταντίνος (καρδιολόγος, διευθυντής ΕΣΥ),
2) Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης (Καθηγητής Παθολογίας),
3) Κουρμπέτη Ειρήνη (Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ),
4) Μασούρα Κωνσταντίνα (καρδιολόγος, επιμελήτρια Α),
5) Κόρρου Γεωργία-Ελένη (καρδιολόγος TΕΠ, επιμελήτρια B),
6) Τόμπρου Ιωάννα (καρδιολόγος, επιμελήτρια Β),
7) Στεργίου Ιωάννα (αιματολόγος-επικουρική επιμελήτρια),
8) Ανδρουτσάκος Θεόδωρος (παθολόγος-ακαδημαϊκός υπότροφος),
9) Μπασούλης Δημήτριος (επικουρικός επιμελητής στην κλινική Covid),
10) Μαστρογιάννη Ελπίδα (εξειδικευόμενη λοιμωξιολογίας),
11) Βουτσινάς Πανταζής (επικουρικός επιμελητής στην κλινική Covid),
12) Τριανταφύλλου Μαρία (επικουρική επιμελήτρια στην κλινική Covid),
13) Ασημακόπουλος Ιωάννης (επικουρικός αιματολόγος),
14) Κακλαμάνος Αιμίλιος (ειδικευόμενος παθολόγος),
15) Γκολφινοπούλου Γεωργία (ειδικευόμενη αιματολόγος),
16) Σάνος Χρήστος (ειδικευόμενος παθολόγος),
17) Πάλλα Παναγιώτα (ειδικευόμενη παθολόγος),
18) Χριστοφόρου Παναγιώτης (ειδικευόμενος αιματολόγος),
19) Καραμίχαλος Παναγιώτης (ειδικευόμενος παθολόγος),
20) Ζερβός-Σκεύος Ιωάννης (ειδικευόμενος παθολόγος),
21) Παπαδάκης Δημήτριος-Δωρόθεος (ειδικευόμενος παθολόγος),
22) Θεοχαρίδου Χριστίνα (ειδικευόμενη παθολόγος),
23) Κουτσογιάννη Αλεξάνδρα (ειδικευόμενη ρευματολόγος),
24) Κουλούρη Βασιλική (ειδικευόμενη ρευματολόγος),

25) Μπίλιου Ειρήνη (ειδικευόμενη παθολόγος),
26) Κουτσομπίνα Μαρία-Λουκία (ειδικευόμενη παθολόγος),
27) Κομνηνός Σπύρος (ειδικευόμενος παθολόγος),
28) Αβραμόπουλος Παντελής (ειδικευόμενος παθολόγος),
29) Ξυνός Γεώργιος (ειδικευόμενος παθολόγος),
30) Βλάχος Στέφανος (ειδικευόμενος παθολόγος),
31) Λαγγουράνης Κώστας (ειδικευόμενος γενικός ιατρός),
32) Χατζηδαυίδ Σεβαστιανός (ειδικευόμενος αιματολόγος),
33) Μαγγανάς Κωνσταντίνος (ειδικευόμενος παθολόγος),
34) Αδαμάντου Μάγδα (ειδικευόμενη παθολόγος),
35) Αποστόλου Αποστόλης (ειδικευόμενος παθολόγος),
36) Ερμείδης Γεώργιος (ειδικευόμενος παθολόγος),
37) Ντινοπούλου Πηνελόπη (ειδικευόμενη καρδιολόγος),
38) Αποστολίδη Ειρήνη (ειδικευόμενη παθολόγος),
39) Ασημακοπούλου Ρούλα (ειδικευόμενη παθολόγος),
40) Μπεμπλιδάκης Θρασύβουλος (ειδικευόμενος παθολόγος),
41) Ζιαράγκαλη Σεβαστή (ειδικευόμενη παθολόγος),
42) Κότσιφα Ευγενία (ειδικευόμενη χειρουργός),
43) Καμηλίου Κατερίνα (ειδικευόμενη παθολόγος),
44) Καρακατσάνης Χαράλαμπος (ειδικευόμενος παθολόγος),
45) Αθανασοπούλου Ελπίδα (ειδικευόμενη παθολόγος),
46) Παπαχρήστου Κλαίρη (ειδικευόμενη παθολόγος),
47) Σκουλούδη Μαρίνα (ειδικευόμενη καρδιολόγος),
48) Αθανασίου Αγγελική (ειδικευόμενη καρδιολόγος),
49) Γκιόκας Αλέξανδρος (ειδικευόμενος αιματολόγος),
50) Καζάνας Σπύρος (ειδικευόμενος παθολόγος),
51) Κουριώτη Αικατερίνη (ειδικευόμενη αλλεργιολόγος),
52) AlbohisiMohamed (ειδικευόμενος ακτινολόγος),
53) Γκούφα Αικατερίνη (ειδικευόμενη παθολόγος),
54) Σαριδάκη Μαίρη (ειδικευόμενη παθολόγος),
55) Κοψαυτοπούλου Αναστασία (ειδικευόμενη αιματολόγος),
56) Λεγάκης Ιωάννης (ειδικευόμενος παθολόγος),
57) Τεντολούρης Αναστάσιος (ειδικευόμενος παθολόγος),
58) Σιαφαρίκας Χρήστος (ειδικευόμενος παθολόγος),
59) Βέργος Ιωάννης (ειδικευόμενος παθολόγος),
60) Μαύρα Παπαδάτου (ειδικευόμενη αιματολόγος),
61) Έλια Βεϊσακη (ειδικευόμενη γενική ιατρός),
62) Σοφρώνη Αναστασία (ειδικευόμενη γενική ιατρός),
63) Ζιαννά Έφη (ειδικευόμενη οφθαλμίατρος),
64) Ξυδά Νεκταρία (ειδικευόμενη γενική ιατρός),
65) Τζουβάρα Σοφία (ειδικευόμενη γενική ιατρός),
66) Πουλετίδης Θεόδωρος (ειδικευόμενος γενικός ιατρός),
67) Αθανασιάδη Ελένη (ειδικευόμενη καρδιολόγος),
68) Αθανάσουλα Ελένη (ειδικευόμενη παθολόγος),
69) Αγγελάρα Μαρία (ειδικευόμενη παθολόγος),
70) Φωτόπουλος Βασίλειος (ειδικευόμενος γενικός ιατρός),
71) Λιανδράκη Ουρανία (ειδικευόμενη νευρολόγος),
72) Αθανασούλη Φανή (ειδικευόμενη ενδοκρινολόγος),
73) Σταφυλίδης Χρήστος (ειδικευόμενος αιματολόγος),
74) Βλαχοπούλου Δήμητρα (ειδικευόμενη αιματολόγος),

75) Αναστασίου Χάρης (ειδικευόμενος καρδιολόγος),
76) Γεωργοπούλου Αγγελική (ειδικευόμενη αιματολογίας),
77) Δρανδάκης Ιωάννης (ειδικευόμενος αιματολογίας),
78) Λαμπρινός Δημήτρης (ειδικευόμενος γενικός ιατρός),
79) Καράμπελα Αθηνά (ειδικευόμενη ενδοκρινολόγος),
80) Καραπιπέρη Αστερία-Ηλέκτρα (ειδικευόμενη νευρολόγος),
81) Λιλικάκη Γεωργία (ειδικευόμενη γενική ιατρικής),
82) Βούλγαρης Θοδωρής (ειδικευόμενος γαστρεντερολόγος),
83) Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος (ειδικευόμενος αιματολόγος),
84) Τριάντη Ιωάννα (ειδικευόμενη γυναικολόγος),
85) Περάκη Άντρια (ειδικευόμενη γυναικολόγος)