Νέα αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι πότε ισχύει — Εφορία: Στέλνει «ραβασάκια» για αδήλωτα εισοδήματα — Φόροι: Η μεγαλύτερη υπερφορολόγηση των οικονομικά αδύναμων

Την παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, της αναστολής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και η παράταση του μηχανισμού επιστροφής των υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών έως την ίδια ημερομηνία, στις 31 Δεκεμβρίου δηλαδή.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 ο μηχανισμός επιστροφής των υπερεσόδων στη χονδρική αγορά, που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2022 και ήδη έχει αποδώσει πάνω από 3,3 δισ. ευρώ έως σήμερα στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της αυξημένου κόστους λόγω της ενεργειακής κρίσης για τους καταναλωτές.

Τους επόμενους μήνες θα αξιολογηθεί η κατάσταση που πρόκειται να διαμορφωθεί στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και αναλόγως θα αποφασιστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης του παραπάνω έκτακτου μέτρου.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση προβλέπεται και η παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, της αναστολής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα παράταση που αφορά στον τρόπο τιμολόγησης, έχει ως σκοπό να διευκολύνει τους συμπολίτες μας, αλλά και τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μεταβατικά, τους επόμενους μήνες. Και αυτό, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο από τους Προμηθευτές και να υπάρχει η απαιτούμενη περίοδος ενημέρωσης για τους καταναλωτές, υπό την τήρηση των κανόνων διαφάνειας και ευκολότερης σύγκρισης των τελικών τιμών.

Σε κοινή δήλωση τους ο υπουργός και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και Αλεξάνδρα Σδούκου επισημαίνουν: «Όπως έχουμε αποδείξει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, στηρίζουμε, εμπράκτως, τους καταναλωτές και τους ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο, μέσω του πλέγματος μέτρων που έχουμε θεσπίσει, ενώ με την παράταση των δύο επιτυχημένων μηχανισμών στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζουμε την ομαλότερη μετάβαση των καταναλωτών στις νέες συνθήκες λειτουργίας των αγορών, με γνώμονα τη διατήρηση προσιτών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας».

 

Εφορία: Στέλνει «ραβασάκια» για αδήλωτα εισοδήματαΕφορία: Στέλνει «ραβασάκια» για αδήλωτα εισοδήματα

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ οι εφοριακοί ελέγχουν και διασταυρώνουν

Εφορία: Χιλιάδες «ραβασάκια» με φόρους για… «αμαρτίες» του παρελθόντος στέλνει η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους που εντοπίζονται να έχουν κρύψει εισοδήματα από την Εφορία ή να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023 προβλέπει ότι ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα στείλει τουλάχιστον 15.000 εκκαθαριστικά με φόρο «κατ΄ εκτίμηση» για το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση η φορολογική αρχή.

Στο «μάτι» των φορο-ελεγκτών βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2017 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ οι εφοριακοί ελέγχουν και διασταυρώνουν:

Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.
Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.
Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.
Νέο εκκαθαριστικό με φόρο κατ΄εκτίμηση
Στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Στην εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Το «ραβασάκι» με τον έξτρα φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο ο οποίος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στην ψηφιακή πύλη myAADE ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υποβολή δήλωσης ή προσφυγή
Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το οικείο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Φόροι: Η μεγαλύτερη υπερφορολόγηση των οικονομικά αδύναμων1336959190.jpg

Η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου σε επίπεδα κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερα από τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό είναι ίσως η αιτία της μεγαλύτερης φορολογικής αφαίμαξης που υφίσταται η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων στην Ελλάδα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες.

Οπως το αναλυτικό δελτίο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εμφανίζει, έναντι φόρων 24,673 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022, εισπράχθηκαν 27,301 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2023, ήτοι 2,2 δισ. περισσότερα από αυτά που μερικούς μήνες πριν είχε, με εισήγηση Σταϊκούρα, ψηφίσει με τον προϋπολογισμό η Βουλή.

Αν και η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού δεν είναι γραμμική, τίποτα δεν προμηνύει την ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών (ακόμη κι αν ο πληθωρισμός μηδενιστεί, οι τιμές θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα). Αυτό σημαίνει ότι, χάρη στους έμμεσους φόρους κυρίως, θα υπάρξει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου στο σύνολο του 2023.

Ηδη μεταξύ του 2019 και του προϋπολογιζόμενου για το 2023 ποσού έμμεσων φόρων υπάρχει μια τεράστια διαφορά, η οποία είναι της τάξης των 4,635 δισεκατομμυρίων ευρώ ή πάνω από 2 μονάδες του ΑΕΠ (27,869 το 2019, ενώ για το 2023 προβλέπεται η είσπραξη 32,504 δισεκατομμυρίων ευρώ από έμμεσους φόρους, σύμφωνα με τα στοιχεία που επίσημα έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Οικονομικών).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από έμμεσους φόρους (δηλαδή από ΦΠΑ, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κ.λπ.) παραμείνει αμείωτος, τότε πιθανότατα η διαφορά μεταξύ 2019 και 2023 θα υπερβεί τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως από πολλούς παράγοντες, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα τρόφιμα και πιθανότατα η νέα αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων ενόψει χειμώνα θα κάμψουν σημαντικά την κατανάλωση.

Ομως είτε 6 είτε 8 δισεκατομμύρια, η αφαίμαξη είναι τρομακτική, μιας και οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι και δεν πλήττουν το ίδιο έχοντες και μη ως προς το διαθέσιμο εισόδημά τους και την αγοραστική τους δύναμη.

Παρά τα υπερέσοδα, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθείται ότι οι δαπάνες στο εξάμηνο εμφανίζονται μειωμένες κατά 596 εκατομμύρια ευρώ έναντι των όσων έχει περιλάβει στον προϋπολογισμό 2023 το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών!

Το φορολογικό προφίλ της χώρας και της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής γίνεται ακόμη πιο άδικο αν ανατρέξει κανείς και στην άμεση φορολογία, τη φορολογία εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού 2023, σε σύνολο άμεσων φόρων ύψους 17,772 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες θα εισφέρουν 11,319 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 64% περίπου και τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) 5,09 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 36%. Το 2018 οι αντίστοιχοι φόροι ήταν 16,521 για το σύνολο των άμεσων φόρων, εκ των οποίων 10,886 για τα φυσικά πρόσωπα και 4,42 δισεκατομμύρια για τις εταιρείες.

Και μπορεί να είναι μικρές οι διαφορές στο μέτωπο αυτό (περί τα 500 εκατομμύρια ανά κατηγορία), αλλά για τους μισθωτούς ειδικότερα υπάρχει ουσιαστική στασιμότητα εισοδήματος, ενώ για τις μεγάλες Α.Ε. (για το σύνολο σχεδόν των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αλλά και για πολλές εκτός) το 2022 έφερε κέρδη ρεκόρ (τα υψηλότερα από το 2006!), ενώ όλοι οι μισθωτοί αλλά και οι συνταξιούχοι αύξησαν το ονομαστικό εισόδημά τους σε ποσοστό χαμηλότερο του πληθωρισμού…

Στάθης Σχινάς