Μητσοτάκης: φαιδρά πορτοκαλέα… Μαθηματικός

Ο Άγγελος Βλάχος πριν από ένα αιώνα περίπου είχε γράψει ένα ποίημα που έλεγε:

“Ξεύρεις την χώρα που ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα, που κοκκινίζ’ η σταφυλή και θάλλει η ελαία;

Ω, δεν την αγνοεί κανείς, είναι η γη η ελληνίς”.

Από τότε μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται η φράση “η χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας” ως ειρωνική αναφορά για τη χώρα στην οποία δεν υπάρχει η αναγκαία σοβαρότητα στην αντιμετώπιση καταστάσεων. Ο ποιητής δεν ευτύχησε να γνωρίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να του αφιερώσει το ποίημα. Αν άκουγε τα όσα φαιδρά ισχυρίζεται ο σημερινός πρωθυπουργός, ο ποιητής θα μπορούσε να συμπληρώσει το ποίημα ως εξής:

Ξεύρεις την χώρα που ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα με Μητσοτάκη ψέματα να λέει κραυγαλέα;

 Ω, δεν τον αγνοεί κανείς, είναι του ψεύδους κορωνίς!!!

Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτά που είπε ο Πινόκιο – πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο Βήμα της Κυριακής 21-3-21:

Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα [στην Ε.Ε]. Τίποτα απολύτως. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή μεταξύ των Ευρωπαίων. Στην πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας. Στην οικονομία και στη συγκράτηση της ανεργίας. Αλλά και στην πρώτη γραμμή της διπλωματίας..Είναι ψευδής υπόθεση ότι η κυβέρνηση τάχα απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας και της οικονομίας. Παρά τις δυσκολίες, κατορθώσαμε πολλά στο μέτωπο της υγείας, όσο και σε εκείνο της οικονομίας.

Και όλα αυτά όταν υπάρχουν 7650 νεκροί, το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει, ΜΕΘ και γιατροί δεν υπάρχουν, απειλούνται με λουκέτο 250.000 μικρές επιχειρήσεις, εργαζόμενοι ζουν με 543 €, δικηγόροι, μηχανικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες, δανειολήπτες, μεσαία τάξη είναι στα κάγκελα, τα ελλείμματα άγγιξαν τα 24,13 δις € και η οικονομική ύφεση ξεπέρασε το 8,2% !!

Ούτε ο Νικόλαος Σπηλιάδης (1785-1862) ευτύχησε να γνωρίσει τους Μητσοτάκηδες όταν μιλούσε για τους κληρονομικώ δικαίω “αρίστους”. Έγραφε ο Σπηλιάδης στα “Απομνημονεύματά του 1821-1843, τ. Α, σελ 213”:

“Οι ολιγαρχικοί …δεν αγαπώσι την ισονομία… Αυτοί άμα εξελέγοντο προεστώτες των επαρχιών, εφρόντιζον να διατηρώσιν την αρχήν του προεστώτος εις την οικογένειάν των και εστερεώθησαν εις τα επαρχίας και ονομάζοντο άρχοντες και προύχοντες και άριστοι και ευγενείς, ενώ οι πλειότεροι κατήγοντο από γονείς ιδιώτας και δεν είχον τίποτε κοινόν με τους καλώς εννοούμενους αρίστους και ευγενείς και ο χρόνος, ως και ο φόβος και επομένως και η σιωπή των λαών καθιέρωσαν την εξουσίαν των και αυτοί όχι μόνον την εφύλαξαν, αλλά την κατέστησαν ούτως ειπείν διαδοχικήν, προσέχοντες και να τη διατηρήσωσι τοιαύτην, ώστε αποθνησκόντων των πατέρων τους διεδέχοντο τα τέκνα, εφ’ ω και κατέφευγον πάντοτε εις όλα τα μέσα και πολλάκις εις το έγκλημα”

Διακόσια χρόνια μετά το 1821 τα τέκνα του Μητσοτακέικου ως “ολιγαρχικοί” που απεχθάνονται την ισονομία “καταφεύγουν πάντοτε εις όλα τα μέσα και πολλάκις εις το έγκλημα” κατά της οικονομίας, της υγείας, της ελευθεροτυπίας, των ατομικών, συνταγματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της αλήθειας και της λογικής. Έχει προϊστορία πίσω της η φαμίλια. Κουμπαριές, αποστασίες, διαπλοκή, δούναι και λαβείν με εκδότες, καναλάρχες, και γενικώς με ευυπόληπτους συνδαιτυμόνες της κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας των …“εκδοροσφαγέων”. “Άριστοι” από κούνια που λέει κι’ ο Σπηλιάδης…

Για πόσο ακόμα ο Κυριάκος θα ανθεί σαν φαιδρά πορτοκαλέα;!!!