Λούκα Κατσέλη: Πήραν μέτρα «βλέποντας και κάνοντας» – Ντροπή! Σε καραντίνα ο ΣΥΡΙΖΑ από τα κανάλια – 41 τουρίστες σε «καραντίνα» στο Δρέπανο Θεσπρωτίας – Στην επιστρεπτέα προκαταβολή και οι επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους

Η πρώην υπουργός κρίνει την απόφαση του Eurogroup και θεωρεί άξονα επιβίωσης για την επόμενη μέρα τον δημόσιο τομέα.

Η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Λούκα Κατσέλη μιλώντας στο Documento εκτιμά ως χαμένη τη μάχη του Eurogroup για την ανάκαμψη, η οποία μπαίνει πάλι σε τροχιές δανεισμού, και επικρίνει την κυβερνητική εμμονή στις ιδιωτικοποιήσεις τη στιγμή που ο δημόσιος τομέας θα κληθεί να σηκώσει την οικονομία από τις συνέπειες της πανδημίας. Οσο για το τραπεζικό σύστημα, πιστεύει ότι αδρανεί έναντι των αναγκών, ενώ προτείνει τη μόνιμη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Υποστηρίζετε ότι ο δημόσιος τομέας είναι η μόνη ατμομηχανή ανάπτυξης εν μέσω πανδημίας. Γιατί;

Λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα μειωθούν δραματικά το 2020. Μόνο ο δημόσιος τομέας μπορεί επομένως, μέσω δημόσιων δαπανών, επενδύσεων, φορολογικής πολιτικής και ρυθμιστικών παρεμβάσεων, να συγκρατήσει εισοδήματα και θέσεις εργασίας και να αναχαιτίσει την επερχόμενη οικονομική ύφεση. Αν δεν το κάνει γρήγορα και αποφασιστικά χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει, η ύφεση που θα ακολουθήσει θα διευρύνει τα ελλείμματα και την υπερχρέωση, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική κρίση στο μέλλον.

Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ατμομηχανή ενώ η κυβέρνηση προωθεί απνευστί την ιδιωτικοποίηση των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ;

Η ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και δικτύων αφορά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η επιλογή πρέπει να γίνεται όχι στη βάση ιδεολογικών παρωπίδων, ιδιωτικών συμφερόντων ή συνδικαλιστικών πιέσεων αλλά με κριτήρια το αναμενόμενο κοινωνικό όφελος, το κόστος και τους πιθανούς κινδύνους που κάθε επιλογή ενέχει. Σε μια δημοκρατική κοινωνία το κράτος πρέπει να έχει στα χέρια του τα εργαλεία και την ισχύ να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Την ίδια στιγμή πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Κάθε περίπτωση επομένως πρέπει να εξετάζεται χωριστά, με κριτήρια τα χαρακτηριστικά του οργανισμού, το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς, την ασφάλεια των πολιτών και της χώρας, την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων για τις επόμενες γενεές.

Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία ενός αποτελεσματικού δημόσιου συστήματος υγείας. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης και τα δίκτυα πρέπει να παραμείνουν στον δημόσιο τομέα. Αντίθετα, άλλες δραστηριότητες ή υπηρεσίες μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ποια η γνώμη σας για την έκβαση του Eurogroup;

Δυστυχώς, σε μια κρίσιμη περίοδο χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών. Αν και η απόφαση για παροχή στήριξης με μέτρα 540 δισ. ευρώ δεν είναι αμελητέα, η στήριξη αφορά παροχή ρευστότητας μέσω δανείων προς κράτη-μέλη και επιχειρήσεις, με κίνδυνο αύξησης του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, ενώ οι όροι για την προληπτική γραμμή πίστωσης παραμένουν ασαφείς. Το πρωταρχικό ζητούμενο όμως στην Ευρώπη είναι η στήριξη του εισοδήματος και της παραγωγικής ικανότητας των οικονομιών, που αντιμετωπίζεται μόνο μέσω αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Το ταμείο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μπήκε στις ελληνικές καλένδες…

Η σύγκριση των μέτρων της κυβέρνησης με την αντιπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε Ορθιοι» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δύο σχέδια με εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική. Τελικά η κρίση πρέπει να απαντηθεί με μέτρα επί τη βάσει του «βλέποντας και κάνοντας» ή της δημοσιονομικής πρόληψης για την εξομάλυνση των συνεπειών; Σαφώς το δεύτερο, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Αποδεικνύεται από χιλιάδες πρόσφατα παραδείγματα. Αν η ΕΚΤ είχε παρέμβει αποφασιστικά στις αγορές ελληνικών ομολόγων στις αρχές του 2010, το κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους θα ήταν συνολικά πολύ μικρότερο. Αν οι ελληνικές τράπεζες είχαν εγκαίρως προωθήσει την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων, το κόστος και για τις ίδιες και για την οικονομία θα ήταν πολύ μικρότερο. Αν είχαν ληφθεί εγκαίρως μέτρα, έστω και επώδυνα, για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων την περίοδο πριν από την κρίση, δεν θα είχαμε υποστεί τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών της ακραίας λιτότητας. Οταν βλέπεις την πληγή πρέπει να τη γιατρέψεις προτού κακοφορμίσει.

Θεωρείτε ότι οι τράπεζες έχουν συμβάλει στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης;

Παρά το ασφυκτικό εποπτικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και την ανάγκη αποφυγής πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο την κεφαλαιακή τους επάρκεια, η συμβολή των τραπεζών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, την παροχή αναγκαίας ρευστότητας αλλά και ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε βιώσιμες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Δυστυχώς, παρατηρείται σχετική αδράνεια και χρονοβόρες διαδικασίες.

Ποια είναι η ιδανική προθεσμία παράτασης της προστασίας της πρώτης κατοικίας;

Στο πλαίσιο του πτωχευτικού νόμου για φυσικά πρόσωπα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για «παράταση» αλλά για μόνιμη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας κατόπιν τεκμηριωμένης δικαστικής απόφασης, όπως ίσχυε με τον ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Για όσους οφειλέτες βρίσκονται σε προσωρινή αδυναμία πληρωμής οφειλών –και με δεδομένες τις συνέπειες της πανδημίας– η αποφυγή πλειστηριασμών και η προστασία της πρώτης κατοικίας θα πρέπει να ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Μόνο ο δημόσιος τομέας μπορεί, μέσω δημόσιων δαπανών, επενδύσεων, φορολογικής πολιτικής και ρυθμιστικών παρεμβάσεων, να συγκρατήσει εισοδήματα και θέσεις εργασίας

Άγγελος Προβολισιάνος

Ντροπή! Σε καραντίνα ο ΣΥΡΙΖΑ από τα κανάλια
ΣΥΡΙΖΑ

Έντονος  προβληματισμός επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον τρόπο που τους μεταχειρίζονται τα ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Έφη Αχτσιόγλου και τον Νίκο Παππά  για την οικονομία δεν την  έδειξε κανένα τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ εκτός από το Mega κανένα άλλο κανάλι δεν έπαιξε ούτε  ένα πλάνο.

Πολύ αργά για δάκρυα λένε κάποιοι, καθώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν υπουργοί έκαναν ότι μπορούσαν για να διαρρήξουν τις σχέσεις τους τόσο με τα φιλικά τους ΜΜΕ, όσο και με τα μεγάλα κανάλια.

Στο πρόσφατο  Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,  πάντως το θέμα συζητήθηκε επί μακρών και ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι υπάρχει  πλέον θέμα δημοκρατίας στην χώρα, καθώς η πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν αναφέρουν ούτε το όνομα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η πολυφωνία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι ζήτημα δημοκρατίας είπε στην συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας  αναφερόμενος στο θέμα.

Στην συνεδρίαση σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν δυο απόψεις. Η μία να προσφύγουν  στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο- θα έκανε τα πράγματα χειρότερα-  και η δεύτερη , η πιο ρεαλιστική ανέφερε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να δουλέψουν μέσα από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

 

41 τουρίστες σε «καραντίνα» στο Δρέπανο Θεσπρωτίας – Τι λένε για την καθημερινότητα τους

«Η ζωή εδώ αν και σε καραντίνα είναι όμορφη, όπως και η χώρα σας. Έκανε καλή δουλεία η κυβέρνηση»

Νιώθουν «εγκλωβισμένοι αλλά ασφαλείς». Βρίσκονται μακριά από τις πατρίδες τους, στο κάμπινγκ του Δρεπάνου στην Θεσπρωτία. Πρόκειται, για 41 τουρίστες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι από τον περασμένο Δεκέμβριο ξεκίνησαν τον γύρο της Ελλάδας με τροχόσπιτα και η πανδημία του κοροναϊού τους βρήκε στις ακτές της Ηπείρου.

Με την μέριμνα της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου και στο πλαίσιο των μέτρων της κυβέρνησης, οδηγήθηκαν στο Δρέπανο, σε ένα παραλιακό χώρο που όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απολαμβάνουν την κάθε μέρα με αίσθημα ασφάλειας.

Κάποιοι θα ήθελαν να επιστρέψουν. Όμως η ιταλικές αρχές δεν τους δέχονται. Κάποιοι άλλοι, ανυπομονούν να τελειώσουν τα μέτρα πρόληψης, για να συνεχίσουν το πολύμηνο ταξίδι τους και να γνωρίσουν κάθε γωνία της Ελλάδας.

Η Κάρολ και ο Φιλ είναι από την Μεγάλη Βρετανία. Τους συναντήσαμε στο Δρέπανο, έξω από το τροχόσπιτο να χαίρονται την ηλιόλουστη μέρα. Μας μίλησαν με ένα πλατύ χαμόγελο. Η συνομιλία έγινε από απόσταση, καθώς μας χώριζε ο φράχτης του κάμπινγκ.

«Είμαστε από το Γιορκσάιρ. Φτάσαμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη τηον περασμένο Νοέμβριο, από όπου ξεκίνησε το μεγάλο μας ταξίδι στη χώρα σας.

Σήμερα, νιώθουμε ασφαλείς. Μπορεί ο κοροναϊός να μας εγκλωβίζει εδώ στο κάμπινγκ, όμως η Ελλάδα βλέπουμε ότι είναι μια ασφαλής χώρα. Ο πρωθυπουργός σας έκανε γρήγορα τις κινήσεις που έπρεπε. Οι Έλληνες αντέδρασαν με υπευθυνότητα. Έμειναν μέσα στο σπίτι. Πίσω στην πατρίδα μας η κατάσταση δεν είναι καλή. Ευτυχώς οι δικοί μας άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα».

Το ζευγάρι των Βρετανών αντιμετωπίζει την κατάσταση ως μια περιπέτεια του ταξιδιού στην Ελλάδα και εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι το τέλος της καραντίνας για να συνεχίσουν σε κάθε γωνία του τόπου μας.

Στο διπλανό τροχόσπιτο ένα νέο ζευγάρι από την Τσεχία, ο Λέος και η Γιάννα. Ήρθαν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, και όπως λέει η Γιάννα δουλεύουν on line, ώστε να συνδυάσουν διακοπές και εργασία. Έφτασαν στο κάμπινγκ την Παρασκευή, καθώς μέχρι τότε βρίσκονταν σε μια ακτή κοντά στην Πάργα, όμως τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν τα μέτρα της καραντίνας.

Ο Λέος θέλει να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα, όμως δεν υπάρχουν αεροπορικές πτήσεις. Ωστόσο επισημαίνει: «Η ζωή εδώ αν και σε καραντίνα είναι όμορφη, όπως και η χώρα σας. Έκανε καλή δουλεία η κυβέρνηση. Αισθανόμαστε ασφαλείς όλο αυτόν τον μήνα της κρίσης».

Για την παρέα του Κονράντ Λελιμπρέ, από την Γκρενόμπλ της Γαλλίας, το Δρέπανο, όπως λέει, «δεν ήταν επιλογή αλλά κάτι που αναγκάστηκαν να κάνουν, ο ίδιος και οι 6 φίλοι του, όταν προχθές το πρωί η Αστυνομία τους ενημέρωσε, πως πρέπει από παράλια της Πάργας όπου βρίσκονταν, να πάνε στο Δρέπανο». Θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αν και εδώ «δεν είμαστε εκτεθειμένοι στον κοροναϊό». Επικοινώνησαν με την πρεσβεία τους. «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, ως Ευρωπαίοι πολίτες, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας» είναι το ερώτημα που θέτει πιεστικά.

Την φιλοξενία των 41 τουριστών, στο χώρο του κάμπινγκ έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία καθημερινά βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου να ενημερώνεται και για την υγεία τους

 

Στην επιστρεπτέα προκαταβολή και οι επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους

Μέχρι 21 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων

Περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα της «επιστρεπτέας προκαταβολής» συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.  Ετσι εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 500 εργαζόμενους στους δικαιούχους εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Ηδη έχει δρομολογηθεί η τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει παραταθεί έως τις 21 Απριλίου. Μέχρι στιγμής περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενώ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η «επιστρεπτέα προκαταβολή» να επαναληφθεί.

Σημειώνεται ότι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport). Το νέο σχήμα:

  • Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).
  • Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
  • Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.
  • Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.
  • Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
  • Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*