Κορονοιός: Πλαφόν στους εργαζόμενους σε αναστολή που μπορούν να τηλεργάζονται – Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζόμενους – Διευκρινίσεις για την έκπτωση του 25% στην καταβολή των φόρων

Κορονοιός: Πλαφόν στους εργαζόμενους σε αναστολή που μπορούν να τηλεργάζονται
Μόνο ένας στους 10 μπορεί να καλύπτει πρόσκαιρες ανάγκες με τηλεργασία και επιπλέον αμοιβή. Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Πλαφόν στο πλήθος των εργαζομένων που μπορούν να μπαίνουν σε αναστολή αλλά να τηλεργάζονται ταυτόχρονα βάζει το υπουργείο Εργασίας. Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιό του, το υπουργείο έρχεται να επισημάνει πως μόνο ένας στους δέκα, δηλαδή  το 10% των εργαζομένων που μπαίνουν σε αναστολή από μια επιχείρηση, μπορούν να τηλεργάζονται με αμοιβή για «πρόσκαιρες ανάγκες».

Η αναστολή με ταυτόχρονη τηλεργασία  προβλέφθηκε  στην ΚΥΑ για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα (ΦΕΚ Β’ 1078/28-03-2020). Εκεί προβλέφθηκε κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά από τα μέτρα για τον κορωνοιό (βάσει ΚΑΔ), να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για “πρόσκαιρες ανάγκες” της επιχείρησης.

Στην νέα εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε προβλέπεται πως μόνο το 10% των εργαζομένων σε αναστολή μπορούν να τηλεργάζονται με επιπλέον αμοιβή. Όπως αναφέρεται «η κατ’ εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ’ ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων  της επιχείρησης των οποίων οι  συμβάσεις τελούν σε αναστολή».

Αυτό σημαίνει πως μόνο 1 στους 10 εργαζόμενους σε αναστολή μπορεί να τηλεργάζεται. Εφόσον η επιχείρηση θέτει, για παράδειγμα, σε αναστολή 20 εργαζόμενους μπορεί να δικαιολογήσει πρόσκαιρη τηλεργασία μόνο για τους 2 από αυτούς.  Αντίστοιχα αν θέτει σε αναστολή 30 εργαζόμενους, μπορούν να τηλεργάζονται για πρόσκαιρες ανάγκες με επιπλέον αμοιβή οι 3.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την επίμαχη ΚΥΑ

 • Οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους εφόσον αυτοί τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ για 45 ημέρες) επιπλέον ποσό, μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας. Για την επιπλέον αυτή αμοιβή δεν απαιτείται τηλεργασία και ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει γενικώς την εργασία του. Ωστόσο για το επιπλέον αυτό ποσό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασίαμόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Ειδικοί εργατολόγοι επισημαίνουν διάφορα ζητήματα για την εφαρμογή στην πράξη του εν λόγω μέτρου όπως :

 • η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ αντιστοιχεί σε 45 ημερολογιακές ημέρες όπως ρητά αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ – δηλαδή ενάμιση μήνα – ενώ οι καταβαλλόμενες μεικτές αποδοχές του εργαζόμενου έχουν περίοδο αναφοράς το μήνα, δηλαδή 25 ημέρες ασφάλισης κατά τεκμήριο
 • ζητούμενο είναι πως θα εφαρμοστεί η επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση τηλεργασίας για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, δεδομένου ότι οι μηνιαίες καταβαλλόμενες μεικτές αποδοχές τους μπορεί να πέφτουν κάτω από τα 500 ευρώ.

Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το σύνολο του μισθού του εργαζόμενου προκειμένου να τον απασχολήσει με τηλεργασία. Σύμφωνα με την ΚΥΑ “η παρεχόμενη τηλεργασία” κατά το διάστημα της αναστολής, πρέπει να είναι “αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του”. Η αναλογία που θα καταβάλλεται προσθετικά με τα 800 ευρώ του κράτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του προβλεπόμενου μισθού. Δηλαδή ο μισθός χρησιμοποιείται ως “πλαφόν” του αθροίσματος της ειδικής αποζημίωσης και του επιμισθίου.

Επίσης :

 • η τηλεργασία επιτρέπεται στους εργαζόμενους με αναστολή μόνο κατόπιν συμφωνίας μαζί τους. Όπως αναφέρεται “κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης”.
 • Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του.
 • Αν δεν δηλωθεί επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
 • Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 • Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της τηλεργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι σε αναστολή κανονικά καλύπτονται στο 100% των εισφορών τους από το κράτος και στο ύψος του ονομαστικού τους μισθού.

Με την ίδια εγκύκλιο προβλέφθηκε ότι οι συμβάσεις των δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία, δεν τίθενται σε αναστολή και οι ίδιοι δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 €. Οι δικηγόροι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται και είναι δυνητικά δικαιούχοι του εκπαιδευτικού επιδόματος των 600€, του προγράμματος τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζόμενους

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας : supportemployees.yeka.gr στην οποία από σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου, μπορούν οι μισθωτοί επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή συγκαταλέγονται στις πληττόμενες,  λόγω μειωμένου τζίρου, βάσει ΚΑΔ, να υποβάλλουν τις δικές τους ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις για να λάβουν ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Σημείωση! Πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και να έχουν ενημερωθεί γι αυτό οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, που ξεπερνούν το 70% του συνόλου των εργοδοτών. Δηλαδή πρέπει να έχει υπάρξει συνεννόηση  με τους εργοδότες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Σήμερα, 1η Απριλίου θα υποβάλλουν δηλώσεις οι εργαζόμενοι με τελευταίο ψηφία ΑΦΜ το 1.

Επίσης, δήλωση  θα υποβάλουν και οι άνεργοι που απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από 1η Μαρτίου έως 20 Μαρτίου.  Δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν δικαιούνται ή όχι  την τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών δηλαδή ενάμιση μήνα. Προσοχή! Οι μισθωτοί την δικαιούνται εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Όσοι έχουν δυο μισθολόγια κι εφόσον συνεχίζει η λειτουργία του ενός εργοδότη κι επομένως είναι ενεργή η σύμβαση τους δεν δικαιούνται τα 800 ευρώ, ακόμη κι αν ανασταλεί η λειτουργία της μιας εκ των δύο επιχειρήσεων. Όσοι απασχολούνταν σε περισσότερους από  έναν εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η δραστηριότητα  θα επιλέξουν έναν εργοδότη για να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης.

Η υποβολή αιτήσεων των μισθωτών για την   έκτακτη αποζημίωση των 800 ευρώ θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 10 Απριλίου, με την εξής σειρά:

 • Την 2/4/2020 όσοι μισθωτοί  έχουν  ΑΦΜ  που λήγει σε 2
 • Την 3/4/2020 όσοι μισθωτοί  έχουν   ΑΦΜ  που λήγει σε 3
 •  Την 4/4/2020 όσοι μισθωτοί έχουν  ΑΦΜ που  λήγει σε 4
 • Την 5/4/2020 όσοι  μισθωτοί έχουν   ΑΦΜ που  λήγει σε 5
 • Την 6/4/2020 όσοι μισθωτοί έχουν   ΑΦΜ που  λήγει σε 6
 • Την 7/4/2020 όσοι μισθωτοί έχουν   ΑΦΜ  που λήγει σε 7
 • Την 8/4/2020 όσοι μισθωτοί έχουν    ΑΦΜ που  λήγει σε 8
 • Την 9/4/2020 όσοι μισθωτοί έχουν  ΑΦΜ που  λήγει σε 9
 • Την 10/4/2020 όσοι μισθωτοί έχουν   ΑΦΜ που  λήγει σε 0

Στην υπεύθυνη δήλωση  τους οι μισθωτοί με αναστολή σύμβασης δηλώνουν τα εξής :

 • τα προσωπικά τους στοιχεία
 • τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης

Διευκρινίσεις για την έκπτωση του 25% στην καταβολή των φόρων

Ανακοίνωση με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις δικαιούνται έκπτωση 25% στην καταβολή των φόρων τους, στο πλαίσιο των γενικότερων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, καθώς και για ποιες κατηγορίες φορολογικών υποχρεώσεων ισχύει το μέτρο, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τονίζεται επίσης, θα παραταθεί έως τις 10 Απριλίου η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής των φόρων που έληγε τον Μάρτιο.

Επίσης, θα υπάρξει μέριμνα και για τους φορολογούμενους που κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό των οφειλών τους την 30ή και την 31η Μαρτίου ενώ δικαιούνται την έκπτωση του 25%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά την έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, ισχύουν τα εξής:

 • Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 30/4/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
 • Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/3/2020 έως 30/4/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
 • Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να καταβάλουν οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν στο καθεστώς έκπτωσης 25% σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ Α’ 75), το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης παράτασης της εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.
 • Τέλος, θα υπάρξει μέριμνα για τους φορολογουμένους που κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό των οφειλών την 30-3-2020 και 31-3-2020 και δικαιούνται την έκπτωση του 25% σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.