Κομισιόν: Στις λίστες η πρωτοβουλία για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών στην ΕΕ — Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία διαδηλώνουν και απαιτούν να ληφθούν τώρα μέτρα για την Υγεία

Αρχείο

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χτες, αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών για τη χρηματοδότηση της πράσινης και της κοινωνικής μετάβασης».

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό φόρο επί των μεγάλων περιουσιών προς όφελος της οικολογικής και κοινωνικής μετάβασης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων ανά την ΕΕ, καθώς και να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει επί της ουσίας την πρόταση.

Επόμενα στάδια

Μετά την καταχώριση, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012.

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της.

Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει λάβει 127 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 102 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή απάντησε στην 8η επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

 

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία διαδηλώνουν και απαιτούν να ληφθούν τώρα μέτρα για την Υγείαimage

Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο πλαίσιο της παναττικής στάσης εργασίας τους και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο..

Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο πλαίσιο της παναττικής στάσης εργασίας τους και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Στην Περιφέρεια οι εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα σε 24ωρη απεργία.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μαζί με τους ασθενείς βιώνουν βάρβαρες συνθήκες στα δημόσια νοσοκομεία και απολύτως επικίνδυνες για την υγεία όλων απαιτούν:

  •  Ανάκληση της επικίνδυνης ΠΝΠ που προβλέπει τη στελέχωση των ασθενοφόρων με οδηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των δήμων, καθώς και τη διακομιδή των ασθενών με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.
  •  Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επείγουσες διαδικασίες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικοί, ΣΟΧ, μέσω ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ και ΕΟΔΥ).
  •  Να μην προχωρήσει η λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ ή ανώνυμες εταιρείες.
  •  Αυξήσεις 20% στους μισθούς. Επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ετών 2016-2017.
  •  Επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες Υγείας και στο ΕΚΑΒ. Αύξησή του στο ύψος του νοσοκομειακού επιδόματος, που καταργήθηκε με τα μνημονιακά μισθολόγια. Ένταξη στα ΒΑΕ για όσους εργάζονται στις αντίστοιχες συνθήκες.
  •  Κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των ανεμβολίαστων.

Θυμίζουμε ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες είδαμε απίστευτες εικόνες, όπως νοσοκομεία χωρίς κλιματισμό και με ανεμιστήρες για τον καύσωνα   και ημέρες εφημεριών απάνθρωπες και εξαντλητικές.