Καταγγέλλουν δανεισμό εργαζομένων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου — “Ψαλίδι” στο Power Pass: Απορρίφτηκαν 9 στις 10 αιτήσεις της δεύτερης φάσης αξιολόγησης

Οι σύλλογοι υπαλλήλων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ζητούν να αποσυρθεί το άρθρο 39 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, καθώς προβλέπει τη στελέχωση του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες με σχέση δανεισμού εργασίας.

Ο ΕΜΕΑ συγκροτείται για τον εντοπισμό και την προστασία των άστεγων ασυνόδευτων ανήλικων ή αυτών που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες. Όπως όμως σημειώνουν ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΜΑ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΥΤ – ΥΤΧ και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών, ο ΕΜΕΑ δεν εντάσσεται οργανικά σε καμία Μονάδα της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος και η εποπτεία του, ενώ στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες με δανεισμό εργασίας και όχι από δημοσίους υπαλλήλους.

Σημειώνουν επίσης ότι το νομοσχέδιο διευρύνει τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας «με την προσθήκη ενός εξαιρετικά απαιτητικού και τεράστιου διοικητικά εύρους αρμοδιοτήτων, χωρίς να ενισχύεται αντίστοιχα, το ανθρώπινο δυναμικό της», καθώς μόνο το ένα πέμπτο των στελεχών είναι σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από προσωπικό που διατίθεται από διεθνείς οργανισμούς. «Η ανωτέρω αναλογία έχει αντίκτυπο στη δόμηση και διατήρηση θεσμικής μνήμης της Υπηρεσίας και εντέλει θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός δυσλειτουργικοΰ και μη βιώσιμου διοικητικού μοντέλου, εάν δεν ενδυναμωθεί η Υπηρεσία με επαρκή αριθμό υπηρεσιακών στελεχών», σημειώνουν.

Η επιστολή διαμαρτυρίας και η πρόταση των Συλλόγων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Σχετικά με το άρθρο 39 του νομοσχεδίου «Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης – Προσθήκη άρθρου 66ΛΓ στον ν. 4939/2022»

ΑΘΗΝΑ, 18/07/2022

Προς:

1. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη,

2. Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κα Βούλτεψη,

3. Ειδικό Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κ. Ηρακλή Μοσκώφ

Κοιν.:

Όπως πίνακας αποδεκτών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμη κα Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κ. Ειδικέ Γραμματέα

Κατόπιν της κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων», σας παραθέτουμε με το παρόν τις απόψεις μας – από πλευράς Συλλόγων ΥΜΑ -, επί κρίσιμων θεμάτων που τίθενται σε αυτό, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο δεν ετέθη υπόψη μας πριν από την ανάρτησή του για δημόσια διαβούλευση για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια. Κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υπεβλήθη, από πλευράς Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΜΑ σχόλιο επί του άρθρου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης» και επί του άρθρου με τίτλο «Διαδικασία εποπτείας και ελέγχου».

Με το εν λόγω νομοσχέδιο διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ) του Υπουργείου μας με την προσθήκη ενός εξαιρετικά απαιτητικού και τεράστιου διοικητικά εύρους αρμοδιοτήτων, χωρίς να ενισχύεται αντίστοιχα, το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ειδικότερα, στην παρούσα φάση, οι υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι ανέρχονται στους 12 συνολικά, (το 1/5 του στελεχιακού δυναμικού), ενώ ελλείψει μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, το υπόλοιπο 4/5 καλύπτεται από δυναμικό που διατίθεται από Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. EUAA, ΔΟΜ).

Η ανωτέρω αναλογία έχει αντίκτυπο στη δόμηση και διατήρηση θεσμικής μνήμης της Υπηρεσίας και εν τέλει θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός δυσλειτουργικοΰ και μη βιώσιμου διοικητικού μοντέλου, εάν δεν ενδυναμωθεί η Υπηρεσία με επαρκή αριθμό υπηρεσιακών στελεχών.

Με το άρθρο 39 του νομοσχεδίου «Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης- Προσθήκη άρθρου 66ΛΓ στον ν. 4939/2022», θεσμοθετείται ο «Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης», για θέματα εντοπισμού και προστασίας ενός εξαιρετικά ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού των ασυνόδευτων ανηλίκων σε αστεγία ή που διαβιοί σε επισφαλείς συνθήκες. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται άκρως προβληματική, καθώς ο ΕΜΕΑ:

α) δεν εντάσσεται οργανικά σε καμία εκ των υφισταμένων Μονάδων της ΕΓΠΑΑ με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος και η εποπτεία του και

β) στελεχώνεται αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται με σχέση δανεισμού εργασίας και όχι από δημοσίους υπαλλήλους.

Το θέμα της απασχόλησης με δανεισμό εξωτερικών συνεργατών στον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης με ανάπτυξη ενός εξωδιοικητικού και δυσλειτουργικού εντέλει μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νέο διοικητικό πρότυπο που θα βάλλει κατά του υφιστάμενου εργασιακού τοπίου στη δημόσια διοίκηση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ανεκτό. Επισημαίνεται ότι στο ΥΜΑ ήδη εργάζεται προσωπικό διαφορετικών ταχυτήτων, προσωπικό που διατίθεται από ίο European Union Agency for Asylum – EUAA (πρώην EASO) διεθνείς οργανισμούς και συμβασιούχους ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), και παράτα επανειλημμένα αιτήματα των Συλλόγωντου ΥΜΑ γιαπροσλήψεις μόνιμου προσωπικού προς την τωρινή αλλά και παρελθούσες πολιτικές ηγεσίες, προσλήψεις έχουν γίνει με το σταγονόμετρο με αποτέλεσμα τόσο την επιβάρυνση των υπηρετούντων υπαλλήλων που πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια της εργασιακής εξουθένωσης, αλλά και την παγίωση και αναπαραγωγή του μοντέλου άσκησης αρμοδιοτήτων του ΥΜΑ από προσωπικό που διατίθεται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Η προτεινόμενη ρύθμιση περί συγκρότησης ομάδας λειτουργίας από εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΜΕΑ που απασχολούνται με σχέση δανεισμού εργασίας και οι οποίοι θα ασκούν σημαντικότατες αρμοδιότητες (όπως ο εντοπισμός, η ταυτοποίηση, αλλά και ανάπτυξη άλλων δράσεων) για έναν εξαιρετικά ευάλωτο πληθυσμό, που συνιστούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι ανήλικοι θύματα βίας, εμπορίας ανθρώπων, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους καθώς:

α) ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για επέκταση αυτού του διοικητικού υποδείγματος – αντιπαραδείγματος για εμάς τους εργαζόμενους – και σε άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου.

β) χρησιμεύει ως όχημα σταδιακής υποκατάστασης των σχέσεων εργασίας των μονίμων υπαλλήλων από σχέσεις δανεισμού εργαζομένων, γεγονός που θα αποτελέσει οπισθοδρόμηση αλλά και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων, τόσο των υπαλλήλων του ΥΜΑ όσο και των «δανειζόμενων» εργαζόμενων.

γ) τις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες του ΕΜΕΑ, δύναται να τις ασκεί προσωπικό βάσει μνημονίων συνεργασίας του ΥΜΑ όχι μόνο με διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες της Ε.Ε., αλλά και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και εδραιώνεται ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαχείριση του προσφυγικού- μεταναστευτικού ζητήματος και ειδικότερα στον ευάλωτο πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αντί η Ελληνική Πολιτεία να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της αναφορικά με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων επιλέγει, με εργαλείο δανεισμό εργαζομένων βάσει μνημονίων συνεργασίας με ΜΚΟ, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση ευαίσθητων και κρίσιμων δημόσιων λειτουργιών.

δ) είναι ατελέσφορη για τον σκοπό της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς η συχνή εναλλαγή στελέχωσης με συνεργάτες – δανειζόμενους εργαζόμενους που συνεπάγεται, δεν επιτρέπει σώρευση απαραίτητης εμπειρίας, βαθιά γνώση του αντικειμένου της παιδικής προστασίας, ικανότητα αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προαγωγή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των ανωτέρω είναι η στελέχωση της ΕΓΠΑΑ, αλλά και γενικότερα του ΥΜΑ, με μόνιμο προσωπικό.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε αφενός ότι ο Μηχανισμός πρέπει να συσταθεί σε επίπεδο Τμήματος/Μονάδας, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, άλλως θα παραμείνει κενό «διοικητικό κέλυφος», αφετέρου το προτεινόμενο νέο διοικητικό μοντέλο στελέχωσης με δανεισμό εργαζομένων /εξωτερικών συνεργατών εισάγει μια νέα πρακτική με λειτουργία ομάδων εργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα ασκούν αρμοδιότητες που λόγω της φύσης τους πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά από κρατικούς λειτουργούς (ανάληψη ευθύνης, λογοδοσία, άσκηση δημόσιας εξουσίας) και ως εκ τούτου εκφράζουμε απερίφραστα την αντίθεσή μας.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία:

α) η απαλοιφή της παρ.6 του άρθρου 39 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου,

β) ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης να αποτελέσει ξεχωριστή μονάδα της ΕΓΠΑΑ (προσθήκη στοιχείου ε στο άρθρο 39του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και προσθήκη άρθρου στο ανωτέρω π.δ., στο οποίο θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Μονάδας),

γ) η άμεση στελέχωση της ΕΓΠΑΑ αλλά και συνολικά του ΥΜΑ με μόνιμο προσωπικό.

Με εκτίμηση

Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΜΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υ.Π.Υ.Τ. – Υ.Τ.Χ.

Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών

 

“Ψαλίδι” στο Power Pass: Απορρίφτηκαν 9 στις 10 αιτήσεις της δεύτερης φάσης αξιολόγησηςΗλεκτρική ενέργεια και χρήματα

Η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την Πέμπτη ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των δικαιούχων από τα 1,9 εκατ. των πρώτων αιτήσεων που πέρασαν από το σχετικό “μικροσκόπιο”.

Η συντριπτική πλειοψηφία των 600.000 πολιτών που είχαν καταθέσει αιτήσεις για τις αναδρομικές ενισχύσεις για το ρεύμα, που φτάνουν έως τα 600 ευρώ και βρισκόταν εν αναμονή της σχετικής αξιολόγησης μένει “εκτός νυμφώνος”.

Πιο συγκεκριμένα εκτός της περιμέτρου ενισχύσεων από το Power Pass μένει η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων που εκκρεμούσαν, μετά την πρώτη φάση αξιολόγησης αιτήσεων, καθώς από τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών διαπιστώθηκε ότι τα απαιτούμενα κριτήρια δεν πληρούνταν. Ουσιαστικά, ενισχύσεις αναμένεται να λάβουν περίπου 40.000-50.000 νοικοκυριά των οποίων τα στοιχεία της αίτησης περνούσαν αυτές τις ημέρες από επανέλεγχο.

Επισημαίνεται από τη πρώτη φάση αποκλείστηκαν 422.181 αιτήσεις λόγω μη εκπλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων του νόμου όπως για παράδειγμα υψηλότερο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, παρατυπίες με το κοινό ρολό ηλεκτροδότησης, συνολική επιβάρυνση κάτω από 30 ευρώ, άγνωστα στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία για κύρια κατοικία, μεταβολές στη διεύθυνση χωρίς πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι Power Pass είναι οι καταναλωτές με καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ και η επιδότηση αφορά μόνο την πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή νοικιασμένη καθώς και τη φοιτητική στέγη.

Οι πληρωμές και ο Ιούνιος

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα ξεκινήσει από μεθαύριο, ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των δικαιούχων από τα 1,9 εκατ. των αιτήσεων για τις οποίες είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν “προκριθεί” προς ενίσχυση.

Υπενθυμίζεται, ότι για τους λογαριασμούς Ιουνίου, με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, προβλέπεται έξτρα ενίσχυση από το μηχανισμό του Power Pass. Μάλιστα, δε θα χρειαστεί οι πολίτες να υποβάλλουν νέα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς τα στοιχεία θα ληφθούν από τους παρόχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει αφού επανυπολογιστεί εκ νέου η επιβάρυνση για όλη την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου και αφού αφαιρεθούν τα ποσά της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων από τους παρόχους και στη συνέχεια και τα ποσά που έλαβε ο δικαιούχους από το power pass. Για παράδειγμα αν η καθαρή επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό σε όλη την περίοδο είναι 500 ευρώ θα αποζημιωθεί για το 60% δηλαδή για 300 ευρώ. Αν το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει λάβει ήδη αποζημίωση 280 ευρώ από τα 300 ευρώ θα αφαιρεθούν τα 280 οπότε δικαιούται για τον Ιούνιο επιπλέον 20 ευρώ.