Και δεύτερη “γκέλα” με εκδρομή στα Ιεροσόλυμα; 35 υπάλληλλοι του ΥΠΕΝ μετά από ταξίδι στους Αγίους Τόπους πήγαιναν

Μετά την απίστευτα επικίνδυνη αστοχία με το 9ο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα μας που καταγράφτηκε σε άνδρα που συμμετείχε σε εκδρομή στους Αγίους Τόπους και δεν μπήκε άμεσα σε απομόνωση γιατί…το πρωτόκολλο δεν το προέβλεπε για τους ταξιδιώτες από Ισραήλ (η συγκεκριμένη εκδρομή έχει οδηγήσει συνολικά 56, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες κρούσματα), η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας καταγγέλλει με επιστολή στον Γ.Πλακιωτάκη ότι ανάλογη ολιγωρία υπήρξε με εκδρομή στους Αγίους Τόπους που διοργάνωσε και πραγµατοποίησε το Γραφείο Θρησκευτικού ΛΣΕΛΑΚΤ και στην οποία συμμετείχαν 35 υπάλληλοι του υπουργείου, οι οποίοι στη συνέχεια εμφανίζονταν κανονικά στη δουλειά τους για τουλάχιστον 10 ημέρες προτού κινητοποιηθούν οι αρχές!

Σύμφωνα με την καταγγελία, 35 υπάλληλοι του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είχαν πάει στους Αγίους Τόπους από τις 21 έως τις 25 Φεβρουαρίου σε προσκυνηµατική εκδροµή που διοργάνωσε και πραγµατοποίησε το Γραφείο Θρησκευτικού ΛΣΕΛΑΚΤ (Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή) και μόνο αφού προσέρχονταν κανονικά στις υπηρεσίες τους επί ένα δεκαήμερο, αρχής γενομένης από τις 26 Φεβρουαρίου, παρενέβη η Υπηρεσία Υγειονομικού με απλή οδηγία για απομόνωση στις κατοικίες τους για μια εβδομάδα. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για πληµµελή εφαρµογή της οδηγίας.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου με την επιστολή στον Γ.Πλακιωτάκη:

«Κύριε Υπουργέ, 

Σας απευθύνουµε την παρούσα ανοιχτή επιστολή: 

– Επειδή περίπου 35 συνάδελφοί µας συµµετείχαν σε προσκυνηµατική εκδροµή στους Αγίους Τόπους, που διοργάνωσε και πραγµατοποίησε το Γραφείο Θρησκευτικού ΛΣΕΛΑΚΤ στις 21-25/02/2020 και επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους στις 26/02/2020.
– Επειδή στα τέλη της προηγούµενης εβδοµάδας και αφού προσέρχονταν κανονικά στις υπηρεσίες τους για 10 ηµέρες, η Υπηρεσία Υγειονοµικού του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ επικοινώνησε µε τους εκδροµείς και ζήτησε να παραµείνουν στα σπίτια τους για 7 ηµέρες (δηµοσιεύµατα σε ιστοσελίδες , ), ενώ γίνεται λόγος και για πληµµελή εφαρµογή της παραπάνω οδηγίας.
– Επειδή έως σήµερα δεν υπάρχει καµία επίσηµη ενηµέρωση σχετικά µε τα ανωτέρω πέραν ενός εγγράφου που εξέδωσε την Παρασκευή 6/3/2020 η Υπηρεσία Υγειονοµικού και αναφέρει απλά οδηγίες ατοµικής υγιεινής, καθαρισµού και απολύµανσης και απευθύνεται αποκλειστικά στα στελέχη του ΛΣ ΕΛΑΚΤ
 – Επειδή οι πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν τόσο στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ, όσο και σε άλλα κτίρια που εξυπηρετούν κοινό (Μητρώα ∆ΝΕΡ-∆ΕΚΝ-∆ΙΝΕΘΑΤ) ή διδάσκουν σπουδαστές (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ), εξακολουθούν να µην έχουν καµιά επίσηµη ενηµέρωση.
– Επειδή στον Οίκο Ναύτου εξυπηρετείται κοινό και µάλιστα τις ερχόµενες ηµέρες θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους δικαιούχους Ναυτικούς, οπότε αναµένεται µεγάλος καθηµερινός συνωστισµός.
– Επειδή ήδη από την Παρασκευή 6/3/2020 ζητήσαµε ενηµέρωση για το εν λόγω θέµα από το Γραφείο του ∆ιευθυντή σας επισηµαίνοντας ότι η ανησυχία των συναδέλφων µας είναι εντονότατη και ουδεµία απάντηση έχουµε λάβει έως σήµερα.
– Επειδή έχουµε υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους µας, τις οικογένειες τους αλλά και τους πολίτες που υπηρετούµε. Με βάση όλα τα παραπάνω, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

Θεωρούµε αδιανόητο το γεγονός ότι η Υπηρεσία Υγειονοµικού εν µέσω αυτής της αναστάτωσης εξέδωσε απλά οδηγίες ατοµικής υγιεινής που απευθύνει µόνο σε λιµενικούς και µάλιστα ζητά την ενυπόγραφη ενηµέρωσή τους, παραβλέποντας ότι στο Υπουργείο λειτουργούν υπηρεσίες όπου εργάζονται πολιτικοί υπάλληλοι, πολλοί δε εξυπηρετούν καθηµερινά κοινό, καθώς και σχολές (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ) όπου σπουδάζουν χιλιάδες νέοι και εν ενεργεία ναυτικοί. 

Θεωρούµε επίσης πως όταν εκπρόσωπος της ΠΟΥΕΝ ζητά ενηµέρωση και µάλιστα για ένα τόσο σηµαντικό και ευαίσθητο ζήτηµα πρέπει η ανταπόκριση να είναι άµεση, ειδικά όταν τα αναφερθέντα δεν είναι κρυφά και η σιωπή µόνο ανησυχία προκαλεί. 

Κύριε Υπουργέ σας ζητάµε να επιληφθείτε προσωπικά του θέµατος και να προβείτε σε επίσηµη υπεύθυνη δηµόσια ενηµέρωση για τα ανωτέρω. 

Συγκεκριµένα ζητάµε: 

• πρωτίστως ενηµέρωση για την καλή υγεία των συναδέλφων µας και ότι χαίρουν ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας µε µέριµνα του Υπουργείου, καθώς και
• ενηµέρωση για τα προληπτικά µέτρα που θα λάβετε για την προφύλαξη όλων των υπηρετούντων στο Υπουργείο, λιµενικών και πολιτικών υπαλλήλων, αλλά και των σπουδαστών, των ναυτικών και των πολιτών που συναλλάσσονται µε αυτό.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Εµπορικής Ναυτιλίας θεωρεί ότι πρέπει άµεσα να ληφθούν, σε κοινή σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, µε υπηρεσιακούς παράγοντες και µε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους έγκαιρα όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα που συστήνονται από τους αρµόδιους φορείς. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και την αντιµετώπιση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, από τις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες. 

Για το ∆Σ της ΠΟΥΕΝ είναι αδιαπραγµάτευτη απαίτηση η υγειονοµική περίθαλψη όλων των πολιτικών υπαλλήλων από την Υπηρεσία Υγειονοµικού, µε πλήρη σεβασµό στην προσωπικότητα τους, ειδικά αυτή την κρίσιµη για τη δηµόσια υγεία περίοδο. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσθετες άδειες µε πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση σε όσους εργαζόµενους τυχόν ασθενήσουν, σε όσους πιθανόν τεθούν σε περιορισµό για την πρόληψη της διασποράς κ.α. 

Τα πρωτοβάθµια σωµατεία της ΠΟΥΕΝ στα οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενηµέρωση των µελών τους. 

Οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες παρακαλούνται για τη συνετή και ψύχραιµη στάση τους, µε σεβασµό στους συναδέλφους που ενδεχοµένως εκτεθούν ή µολυνθούν από τον νέο ιό καθώς και για την τήρηση των οδηγιών ατοµικής υγιεινής, καθαρισµού και απολύµανσης σύµφωνα µε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν. 

∆ιαβεβαιώνουµε ότι το ∆Σ της ΠΟΥΕΝ θα διεκδικήσει όλα τα µέτρα που απαιτούνται και θα απαιτηθούν για τη διασφάλιση του συνταγµατικού δικαιώµατος µας στην υγεία».

Το πρώτο ύποπτο κρούσμα σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού: Σε καραντίνα η φρεγάτα “Ύδρα”

Σε καραντίνα έχει τεθεί από χθες Δευτέρα η φρεγάτα “Ύδρα”, λόγω ύποπτου κρούσματος σε υπαξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος έχει συγγενική σχέση με τον αντιναύαρχο ε.α, ο οποίος από το βράδυ του Σαββάτου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία», έχοντας βγει θετικός στον κορονοϊό.

Πρόκειται για το πρώτο ύποπτο κρούσμα σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο υπαξιωματικός απομακρύνθηκε άμεσα από τη φρεγάτα, ενώ συνοδεία κλιμακίου μετέβη στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου βρίσκεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Ο εντοπισμός του από τις υγειονομικές αρχές έγινε με στόχο την ιχνηλάτηση των επαφών του αντιναυάρχου ε.α, προκειμένου να δουν εάν έχουν νοσήσει από τον ιό άτομα του στενού του κύκλου.