Ισχυρή ζήτηση και αύξηση τιμών στα εμπορικά ακίνητα στην Αττική και φέτος — Νόθευση διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ για εμποτισμένους στύλους από καρτέλ αποκάλυψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ακίνητα στην Αθήνα

Σημαντικός παράγοντας στην ανοδική πορεία της αγοράς και των τιμών εμπορικών ακινήτων είναι η ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας.

Η αύξηση της ζήτησης για ποιοτικά ακίνητα κατά την διάρκεια της περιόδου μετά την πανδημία δεν αφορά μόνο τα ακίνητα κατοικίας όπου ομολογούμενος η ζήτηση είναι πλέον υψηλή με την προσφορά να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων εξαιτίας πολλών παραγόντων αλλά αφορά πλέον και γραφειακούς χώρους και χώρους εμπορικών καταστημάτων, με την ζήτηση τέτοιων χώρων να σημειώνει ανοδική πορεία κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοδική τάση των εμπορικών ακινήτων αποτελεί συνέχεια της περυσινής ανοδικής πορείας η οποία άρχισε να διαφαίνεται και να καταγράφεται μετά την άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Σημαντικός παράγοντας στην ανοδική πορεία της αγοράς και των τιμών εμπορικών ακινήτων καθώς και των οικιστικών είναι η ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας που σημειώνεται το 2022 και οι επενδυτικές κινήσεις σε ελληνικά ακίνητα, εμπορικά και μη από ξένους επενδυτές.

Η σημαντική αύξηση και διάδοση που σημείωσε το ηλεκτρονικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια κυρίως κατά την διάρκεια της πανδημίας, δεν εμπόδισε την επάνοδο των εμπορικών χώρων και καταστημάτων τα οποία σημειώνουν από το 2021 μέχρι σήμερα όλο και μεγαλύτερη ζήτηση.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι οι πιέσεις που δέχονται οι εμπορικοί χώροι από τις αυξήσεις στην ενέργεια τους τελευταίους μήνες δεν είναι αμελητέες. Αν και οι εμπορικοί χώροι δείχνουν να απορροφούν τους κραδασμούς από τον πόλεμο που μαίνεται στην Ανατολική Ευρώπη για την ώρα, ειδήμονες της αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι για την διαμόρφωση της πλήρους εικόνας της αγοράς στα ακίνητα και της επιπτώσεις του πολέμου η πάροδος κάποιων μηνών είναι απαραίτητη.

Κατά την διάρκεια του 2021 ωστόσο, πολλές από τις εμπορικές περιοχές των Αθηνών καθώς και του Πειραιά διατήρησαν σταθερή πορεία. Αυτό αφορά τις εμπορικές περιοχές και δρόμους στη Γλυφάδα, το Κολωνάκι, την Κηφισιά, αλλά και την οδό Ερμού και σαφώς τον Πειραιά.

Τα υψηλότερα ποσοστά αποδόσεων σύμφωνα με έρευνες κατεγράφησαν σε εμπορικά κέντρα με ποσοστά 6,75% έως και 7,75%.

Αντιθέτως τα χαμηλότερα ποσοστά αποδόσεων κατεγράφησαν στην οδό Ερμού, δηλαδή από 5,74% έως και 6%.

Σε ότι αφορά τις τιμές ενοικίων των εμπορικών χώρων για το 2021, στην περιοχή της Ερμού οι τιμές κινήθηκαν από 180 έως και 285 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και στην περιοχή της Γλυφάδας από 80 έως και 120 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

 • Στην περιοχή της Κηφισιάς οι τιμές ενοικίων κινήθηκαν από 80 έως 120 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ στο Κολωνάκι οι τιμές βρίσκονταν μεταξύ 50 έως 90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στον Πειραιά τα ενοίκια εμπορικών χώρων κινήθηκαν μεταξύ 40 και 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Σε ότι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022 παραδείγματα τιμών ακινήτων καταστημάτων αποτελούν τα εξής.
 • Στην περιοχή Κολωνακίου, κατάστημα 165 τ.μ., υπόγειο, ισόγειο με πατάρι, πωλείται στα 2.727 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στην πλατεία Αττικής κατάστημα 140 τ.μ., δύο δωματίων, σε κτίριο του 1955 πωλείται στα 571 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στην κάτω Γλυφάδα κατάστημα 38 τ.μ., δύο δωματίων, πωλείται στα 3.947 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στην Περιοχή του Πειραιά πωλείται κατάστημα 49 τ.μ., δύο δωματίων, στην Ακτή Μιαούλη, στα 1.224 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στο πεδίο των ενοικιάσεων εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα, παραδείγματα τιμών ενοικίασης αποτελεί κατάστημα 180 τ.μ., στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το οποίο είναι τριών επιπέδων και ενοικιάζεται στα 33 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στην περιοχή Κολωνακίου, κατάστημα 140 τ.μ., τριών επιπέδων, ενοικιάζεται στα 18 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στην περιοχή της κάτω Γλυφάδας, κατάστημα δύο δωματίων, 215 τετραγωνικών μέτρων, ενοικιάζεται στα 16 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Στον Πειραιά, στην περιοχή Πασαλιμάνι, κατάστημα 604 τ.μ., ενοικιάζεται στα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μάριος Πολάκης

 

Νόθευση διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ για εμποτισμένους στύλους από καρτέλ αποκάλυψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Οριζόντια αντιανταγωνιστική σύμπραξη υπό τη μορφή συμφωνίας/εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ 4 επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε ένα σχέδιο νόθευσης 6 διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ 2016 και 2018 για την προμήθεια εμποτισμένων στύλων αποκαλύπτει πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στόχος του σχεδίου, όπως διαπίστωσε η ΕΑ, ήταν η τεχνητή διαμόρφωση των προσφορών σε επίπεδα διαφορετικά, από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.

Η έρευνα της ΕΑ αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προέβησαν σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική για τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων και σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν ιδίως τιμές και ποσότητες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΕΑ πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (νόθευση διαγωνισμού), με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 Σ.Λ.Ε.Ε. λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις νόθευσης διαγωνισμών διά μέσου:

α) αποστολής τηλεομοιοτυπίας από τη μία συμμετέχουσα στην άλλη – πριν την κατάθεση των οικονομικών τους προσφορών στον ΔΕΔΔΗΕ – εμπεριέχουσα σενάρια προσφορών – ποσοτήτων για στύλους,

β) ανταλλαγής ηλεκτρονικών επιστολών μεταξύ τους – πριν την κατάθεση των οικονομικών τους προσφορών – σχετικά με τις τιμές και ποσότητες που θα κατέθεταν,

γ) συμφωνίας επί του ύψους των οικονομικών προσφορών και

δ) αποστολής στοιχείων μιας συμμετέχουσας προς την άλλη σχετικά με το επίπεδο της έκπτωσης που θα προσέφερε σε διαγωνιστική διαδικασία, πριν η παραλήπτρια των άνω στοιχείων εταιρεία καταθέσει την δική της προσφορά, με παράλληλη υιοθέτηση της ίδιας ακριβώς έκπτωσης και από την παραλήπτρια των άνω στοιχείων εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσήλθαν στην ΕΑ για διευθέτηση, χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική εισήγηση, αξιοποιώντας τις σχετικές προβλέψεις περί απλοποιημένης διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011.

Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της, η ΕΑ αποδέχθηκε τις σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα συνολικού ύψους 316.798 ευρώ.