Η Πράγα βάζει φρένο στην επέλαση του Airbnb – Αθήνα: Φορολογικό δίχτυ στο Airbnb

Ακόμα μια πόλη προστίθεται στον κατάλογο όσων επιχειρούν να μειώσουν την επίδραση του Airbnb και συναφών πλατφόρμων ενοικίασης σπιτιών. Πρόκειται για την Πράγα, έναν γνωστό προορισμό τουριστικού ενδιαφέροντος, που επιχειρεί να περιορίσει την αθρόα έλευση τουριστών και τη δυσαρέσκεια των κατοίκων.

Η Πράγα βάζει φρένο στην επέλαση του AirbnbΑποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ Πράγα"

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος της πόλης, Zdeněk Hřib, ζητά νέους νόμους, με τους οποίους οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαγορεύεται να εκμισθώνουν ολόκληρα διαμερίσματα (εκτός ειδικών περιπτώσεων) και οι τουρίστες που ζητούν ενοικίαση μέσω Airbnb θα περιορίζονται σε μονόκλινα δωμάτια, σε καταλύματα όπου ζουν κι οι ιδιοκτήτες.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι κυρίαρχη ιδέα στα σχέδιά του είναι το «να δώσει την πόλη πίσω στους κατοίκους της», καθώς και να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη της Airbnb μετέτρεψε την πόλη σε ένα «”διαμοιρασμένο” ξενοδοχείο», ενώ η αποτυχία οποιασδήποτε σχετικής ρύθμισης είχε ως αποτέλεσμα να καταστρέφεται η πόλη εκ των έσω.

Συμπλήρωσε πως παλαιότερα, ο αριθμός των τουριστών μπορούσε να περιοριστεί με το εγκριθεί συγκεκριμένος αριθμός ξενοδοχείων, κατά τη διάρκεια χορήγησης αδειών οικοδομής. Αντίθετα, σήμερα, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, για την πόλη που μπορεί να απορροφήσει συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών.

Τα νούμερα λένε την αλήθεια

Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί: Περίπου 8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την πόλη μέσα στο 2018, από 2,6 εκατ. το 2000, με τους αριθμούς να καταγράφουν συνεχή αυξητική τάση.

Το Airbnb επιδείνωσε την κατάσταση, μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε τουριστικά σημεία. Σύμφωνα με έκθεση από το ινστιτούτο σχεδιασμού και ανάπτυξης της πόλης, ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου Airbnb σχεδόν τριπλασιάστηκε: από 5.537 τον Μάρτιο του 2016 σε πάνω από 13.000 τον Μάιο του 2018, σηματοδοτώντας ένα άλμα από 17.913 σε 52.738 στον αριθμό των κλινών. Σημειώνεται ότι το 80% των διαθέσιμων ενοικίων είναι ολόκληρα διαμερίσματα.

Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του θορύβου και των ενοχλήσεων για τους κατοίκους, καθώς και η αύξηση των τιμών στα ακίνητα, καθώς και στα ενοίκια, γεγονός που έφεραν τους ντόπιους εκτός της αγοράς κατοικίας. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, ένας μέσος κάτοικος της Πράγας πρέπει να πληρώσει 14 φορές το ετήσιο μισθό του για να αγοράσει ένα διαμέρισμα στην πόλη.

Τέλος, ο δήμος αντιμετώπισε ένα διευρυνόμενο οικονομικό έλλειμμα, καθώς δεν έφταναν στα ταμεία του οι φόροι ενοικίασης διαμερισμάτων λόγω του Airbnb.

 

Φορολογικό δίχτυ στο AirbnbΦορολογικό δίχτυ στο Airbnb

Βαριές καμπάνες προβλέπονται για τους παρόχους των ψηφιακών πλατφορμών εάν αρνηθούν να δώσουν στην Εφορία στοιχεία των Ελλήνων ιδιοκτητών με τους οποίους συνεργάζονται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Σε φορολογικό κλοιό θα βρεθούν και φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ενώ όσοι δεν εγγραφούν στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο του Τaxis αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν τα 30.000 ευρώ.

Με τον νέο νόμο, βαριές είναι επίσης οι καμπάνες στους παρόχους των ψηφιακών πλατφορμών οι οποίοι θα αρνηθούν να δώσουν στην Εφορία στοιχεία των Ελλήνων ιδιοκτητών ακινήτων με τους οποίους συνεργάζονται.

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που εισέπραξαν οι υπόχρεοι το 2019 θα πρέπει να τα εμφανίσουν στη φορολογική δήλωση του 2020 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που φτάνουν έως και 45%. Πρώτα όμως θα δηλωθούν στο έντυπο Ε2 και θα ακολουθήσει η αυτόματη μεταφορά τους στο έντυπο Ε1.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγησή τους αυτή θα γίνει με τους εξής συντελεστές:

◼ 15% για το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Δηλαδή αν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ.
◼ 35% για το εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ.
◼ 45% για εισοδήματα από 35.001 ευρώ και άνω.

Στην περίπτωση που στη βραχυχρόνια μίσθωση παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), τότε το εισόδημα που αποκτήθηκε το 2019 λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:

◼ Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 22%.
◼ Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρμόζεται συντελεστής 29%.
◼ Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρμόζεται συντελεστής 37% και
◼ Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%.

Στην περίπτωση που το εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, τότε επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακωτούς συντελεστές από 2,2% έως 10%. Σημειώνεται ότι με τον τελευταίο φορολογικό νόμο οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι από φέτος υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις αξίας ίσης με το 30% του εισοδήματός τους.

Οσοι εκμισθώνουν ακίνητα βάσει των ψηφιακών πλατφορμών θα πρέπει να εγγραφούν στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο μέσω Τaxis, ενώ πρόστιμα από 30.000 έως 100.000 ευρώ θα επιβάλλονται στις πλατφόρμες που θα αρνηθούν να δώσουν στοιχεία φορολογουμένων στις φορολογικές αρχές. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα η Εφορία θα προχωράει και στο κλείσιμο της ιστοσελίδας.

Επίσης, πρόστιμα από 5.000 έως 30.000 ευρώ θα επιβάλλονται σε όσους, πλην των παρόχων, αρνηθούν να προσκομίσουν στοιχεία στη φορολογική διοίκηση. Συγκεκριμένα, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τους συμβολαιογράφους, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής.