Επιτροπή Πισσαρίδη: Μείωση εργοδοτικών εισφορών, τρίτος πυλώνας στο ασφαλιστικό – Θολή απάντηση από το Υπ. Οικονομικών για τις δαπάνες Υγείας το 2021

Τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσίαση της τελικής Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία την Δευτέρα 23 Νοεβρίου 2020

Τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσίαση της τελικής Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία την Δευτέρα 23 Νοεβρίου 2020

Την τελική έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη παρέλαβε ο Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αύξηση εισοδημάτων, όμως χωρίς αύξηση μισθών, αλλά με βελτίωση της παραγωγικότητας

Το τελικό κείμενο της έκθεσης της «Επιτροπής Πισσαρίδη» για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, με έμφαση στη μείωση του εργοδοτικού κόστους και με εισαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, παρουσιάστηκε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έκθεση Πισσαρίδη δίνει ειδικότερα έμφαση στη μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τους εργοδότες, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης κατά την τηλεδιάσκεψη έκανε λόγο για αύξηση των εισοδημάτων, “όμως όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, που μας οδήγησε παραλίγο στην πτώχευση, δηλαδή με παροχές και αυξήσεις μισθών κατά κανόνα με δανεικά, αλλά μέσα από τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων.”

Δήλωσε επίσης ότι: “Η  Ελλάδα δεν πρόκειται και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ένας επενδυτικός προορισμός χαμηλού κόστους. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς τη φορολογία, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, τη λειτουργία του κράτους, τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία των θεσμών. Όχι, όμως, ως προς το κόστος εργασίας.”

Ο πρωθυπουργός σχολίασε επίσης ότι: “Η έκθεση δεν διακατέχεται από κάποια καλλωπισμού ή εξιδανίκευσης της κατάστασης -όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σε τέτοια κείμενα- δεν “μασάει”, δηλαδή, τα λόγια της για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προκλήσεις που προκαλεί η νέα παγκόσμια ύφεση. αλλά και τις προκλήσεις που μας κληροδότησε η κρίση χρέους της τελευταίας 10ετίας”.

Θέλησε δε να προλάβει τις πολιτικές αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση αυτή δεν αποτελεί κυβερνητικό πρόγραμμα και δεν είναι πολιτικό κείμενο. Ζήτησε επίσης η έκθεση Πισσαρίδη “να μείνει έξω από την πολιτική, την κομματική, αντιπαράθεση”, προβλέποντας πάντως ότι δεν θα συμφωνήσουν όλοι με όσα γράφονται σε αυτό το κείμενο. Για αυτό και επανέλαβε ότι “είναι ανεξάρτητη οικονομική έκθεση.”

Το σχέδιο δράσεων που παρουσιάζεται στην Έκθεση έχει ως στόχο την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά ποσοστό της τάξης του 3,5% για την επόμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ετήσιας αύξησης της απασχόλησης κατά 1% και της ετήσιας αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 2,5%. Εάν επιτευχθούν αυτά, τότε το 2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης αναμένεται να ανέλθει στο 81% της ΕΕ (από το 67% το 2019) ενώ η ανεργία θα μειωθεί στο 7% (από το 17,2% το 2019). Επιπλέον, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια: οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 90%, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο 50,5%, από το 37,2% το 2019.

Ποιες προτεραιότητες θέτει το σχέδιο της επιτροπής Πισσαρίδη

Με δεδομένη την τρέχουσα κρίση, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ διαφορετικών ειδών μεταρρυθμίσεων, ως πλέον επείγουσες προτεραιότητες από τις δράσεις που περιγράφονται ορίζονται οι εξής:

Παραγωγή και επενδύσεις: Δραστική μείωση του κόστους στην επίσημη εργασία με μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους. Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και καινοτομία. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Επενδύσεις σε υποδομές με προτεραιότητα σε μεταφορές εμπορευμάτων και σε μετακινήσεις σε επιβαρυμένους διαδρόμους για πολίτες και τον τουρισμό. Ενίσχυση εξαγωγικών κλάδων της μεταποίησης με μείωση κόστους ενέργειας και άμβλυνση διοικητικών εμποδίων. Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία.

Ανθρώπινο κεφάλαιο: Νέα προγράμματα και δομές κατάρτισης εργαζόμενων και ανέργων. Οργανωτικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες. Διεύρυνση και αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής. Διευκόλυνση της πληρέστερης ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για ενίσχυση έρευνας αιχμής σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που θα υποστηρίζουν συστάδες (clusters) σε συνδυασμό με την παραγωγή.

Δημόσιος τομέας και διοίκηση: Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομειακών μονάδων με ισχυρό ρόλο σε συστήματα παρακολούθησης. Επέκταση ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις και διεύρυνση των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.

Μείωση του βάρους στην επίσημη εργασία από φόρους και εισφορές

Το πρώτο σύνολο δράσεων, που προτείνει η έκθεση Πισσαρίδη περιλαμβάνει δράσεις για τη μείωση του βάρους στην επίσημη εργασία από φόρους και εισφορές.

Ειδικότερα προτείνεται:

*Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία με συνδυαστικά μέτρα όπως (α) μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (για παράδειγμα μέσω ενός σταθερού ποσού εισφορών υγείας για όλους τους εργαζόμενους), (β) απάλειψη της «εισφοράς αλληλεγγύης», και (γ) μείωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

*Ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας, ανεξάρτητα από την πηγή.

*Ενίσχυση διαφάνειας στις συναλλαγές με ισχυρά θετικά κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, για αγοραστές και πωλητές, στοχευμένα σε κλάδους και επαγγέλματα υψηλής φοροδιαφυγής και επέκταση και στα νομικά πρόσωπα.

*Ενίσχυση της αναλογικότητας και διαφάνειας του δημόσιου διανεμητικού πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

*Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν.

*Οριστικοποίηση αποτελεσματικού πλαισίου εποπτείας για τα ασφαλιστικά ταμεία στον δεύτερο πυλώνα, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημόσιου ταμείου.

Στην τηλεδιάσκεψη από την «Επιτροπή Πισσαρίδη» έλαβαν μέρος ο επικεφαλής της επιτροπής, καθηγητής του London School of Economics και του Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Γεν. Δ/ντής ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, ο καθηγητής του London School of Economics, Δημήτρης Βαγιανός και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Yale, Κώστας Μεγήρ.

Συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλεξης Πατέλης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού.

Θολή απάντηση από το Υπ. Οικονομικών για τις δαπάνες Υγείας το 2021

Με μια ανακοίνωση που περισσότερο μπερδεύει παρά δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις,  επιχείρησε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει απαντήσεις στις αιτιάσεις για μείωση των δαπανών Υγείας, όπως αυτή εμφανίζεται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Σύμφωνα με το Υπουργείο –που επιχείρησε να πείσει πως οι δαπάνες Υγείας αυξάνονται το ερχόμενο έτος–, για το 2021 εκτιμάται ότι οι τακτικές δαπάνες (πλην κορονοϊού) θα αυξηθούν από τα 4,043 δισ. ευρώ το 2020, σε 4,126 δισ. ευρώ το 2021. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί 131 εκατ. για τις αμοιβές του έκτακτου υγειονομικού προσωπικού που έχει προσληφθεί εντός του 2020 για τη διαχείριση του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι –σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Υπουργείου– φέτος δαπανήθηκαν επίσης 786 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οπότε, συνολικά το 2020 οι δαπάνες για την Υγεία ξεπέρασαν τα 4,8 δισ. ευρώ (4,043 + 786 = 4,829 δισ. ευρώ), ενώ το 2021 προβλέπονται μόλις 4,257 δισ. (4,126 + 131).

Βεβαίως, το Υπουργείο αναφέρει πως έχει προβλεφθεί ένα «επιπλέον σχετικό ειδικό αποθεματικό για τον κορονοϊό (ύψους 3 δισ. ευρώ), από όπου θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την Υγεία, παράλληλα με τις δαπάνες για τα οικονομικά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων». Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το ακριβές ποσό που θα δοθεί στην Υγεία και ποια τα αντίστοιχα ποσά που θα κατευθυνθούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το συνολικό κονδύλι των 3 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ίσως ένα πολύ μικρό ποσό φτάσει τελικά στην ενίσχυση του κλάδου της Υγείας, τη στιγμή που οι απαιτήσεις είναι ήδη πολύ αυξημένες έπειτα από το σφοδρό δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» που κάνει λόγο για μείωση των κονδυλίων για την Υγεία κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ στον νέο Προϋπολογισμό, την ώρα που αυξάνονται οι δαπάνες για την άμυνα κατά 30%, στα 5,5 δισ. ευρώ.

Όλα αυτά τη στιγμή που ακόμα και ο ΟΟΣΑ, ο πλέον νεοφιλελεύθερος θεσμός, ζητά περαιτέρω επενδύσεις στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας που αποκάλυψαν με εμφατικό τρόπο τη γύμνια τους εν μέσω της πανδημίας.