Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group — Πάτρα: Κατασχέθηκαν 14 τόνοι και 355 κιλά καπνού – Η Ιταλία προορισμός του φορτίου

Πλοίο της ΑΝΕΚ στη θάλασσα

Την έγκριση της με ομόφωνη απόφαση έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση της Επιτροπής η οποία πραγματοποίησε σειρά σχετικών συνεδριάσεων, η πώληση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη λειτουργία του ανταγωνισμού, παρά ισχυρές ενστάσεις άλλων εταιριών με ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της Επιτροπής σημειώνεται ότι «η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Αναλυτικότερα, η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝEΚ από την Εταιρεία με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝEΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και την καταβολή του ποσού των 80 εκατ. ευρώ «προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝEΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Attica Group ανήκουν ήδη η Hellenic Seaways, η Blue Star Ferries, η Superfast Ferries καθώς επίσης και η Africa Morocco Link.

Η απόφαση:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 6 του ν. 3959/2011, την υπ’αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚΑΝΕΚ) από την εταιρεία με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 3η Αυγούστου 2023 και έλαβε τον αριθμό 827/2023».

 

Πάτρα: Κατασχέθηκαν 14 τόνοι και 355 κιλά καπνού – Η Ιταλία προορισμός του φορτίουΠάτρα: Κατασχέθηκαν 14 τόνοι καπνού από το Λιμενικό

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 14 τόνων και 355 κιλών καπνού προέβησαν στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Πάτρας, κατά την διάρκεια ελέγχου στο νότιο λιμάνι της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, στελέχη της περιφερειακής ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό, πριν το όχημα εισέλθει σε πλοίο με προορισμό λιμάνι της Ιταλίας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν 99 χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν προαναφερόμενη ποσότητα χύμα καπνού, χωρίς να φέρουν νόμιμα παραστατικά κατοχής και διακίνησης καπνικών προϊόντων.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με το Λιμενικό, έπειτα από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των χαρτοκιβωτίων περιείχαν βιομηχανοποιημένο ψιλοκομμένο καπνό έτοιμο για χρήση, αντί των δηλωθέντων ακατέργαστων καπνών – απορριμμάτων καπνού.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε λήψη δειγμάτων καπνού, τα οποία στην συνέχεια απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Πάτρα: Κατασχέθηκαν 14 τόνοι και 355 κιλά καπνού που δεν έφεραν νόμιμα  παραστατικά - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με το Λιμενικό, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται, έπειτα από έκθεση του Τελωνείου Πατρών, στο χρηματικό ποσό των 2.820.298 ευρώ.