ΕΝΦΙΑ: Έρχονται αλλαγές στον φορολογικό λογαριασμό για 2.167 περιοχές

Ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Η τελευταία φάση της μεταρρύθμισης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων προβλέπει την κατάργηση του σημερινού καθεστώτος με την κατά προσέγγιση εκτίμηση της φορολογητέας αξίας των κατοικιών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα.

Αλλαγές στον φορολογικό λογαριασμό για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να επιφέρει η σχεδιαζόμενη ένταξη, μέχρι το τέλος του 2022, των τελευταίων 2.167 περιοχών, που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για τη χάραξη των ζωνών για τις περιοχές αυτές. Μάλιστα το επόμενο διάστημα, κλικάκια με ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων, με αυτοψίες, θα σταθμίσουν τα δεδομένα, ώστε να προβούν στην υποβολή προτάσεων τις νέες τιμές. Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά ειδική επιτροπή υπό την εποπτεία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2022 ή το αργότερο στο πρώτο τρίμηνο του 2023 όλα τα ακίνητα στη χώρα θα έχουν την αντικειμενική τους τιμή κι έτσι όλοι οι φόροι και τα τέλη θα προσδιορίζονται με βάση τις τιμές ζώνης.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, οι τιμές ζώνης καλύπτουν το 98% της επικρατείας. Για το εναπομείναν μόνο 2% η Εφορία, ακόμη, δεν έχει αντικειμενική τιμή για να υπολογίζει φόρους και τέλη.

Τα επόμενα βήματα

Δεν είναι, όμως, μόνο η “αντικειμενικοποίηση” των αξιών σε 2.167 περιοχές το μόνο που μένει να γίνει, ώστε η χώρα να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στον τρόπο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων, που στον “πυρήνα” της έχει την πλήρη ευθυγράμμιση με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου για τις 2.167 περιοχές η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στον αναπροσδιορισμό των ζωνών με τις τιμές, στα μεγάλα αστικά κέντρα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Επίσης. με βάση και τις σχετικές εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις έναντι των θεσμών, καθώς η όλη μεταρρύθμιση αποτελεί μια από τις δεσμεύσεις των μνημονίων αλλά και του μεταμνημονιακού προγράμματος, που πλέον ολοκληρώνεται, είναι η διαμόρφωση ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού συνεχούς αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών. Ουσιαστικά, ανα διετία μέσω της αξιοποίησης διαθέσιμων δεδομένων και ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, θα γίνεται η αυτόματη προσαρμογή των τιμών ζώνης, στα όσα ισχύουν στην αγορά.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. π.χ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αξίες συμβολαίων, οι μισθωτικές αξίες, οι εκτιμηθείσες αξίες, οι αξίες απαλλοτρίωσης, τα δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων όπως χρήση γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. θα είναι τα “βαρόμετρα” για τον πορσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών, πάντα σε συνάφεια με τις τάσεις της αγοράς.

Γεωπληροφοριακό Σύστημα

Ταυτόχρονα, όπως έχει αναφέρει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα “σκαριά” είναι και ένα Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων. Σε αυτό, με βάση τις εξαγγελίες, θα συγκεντρώνονται εκτίμηση αξίας ακινήτων (CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο.

Με βάση όσα αναφέρονται από την κυβέρνηση με το εν λόγω σύστημα ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα: α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, β) να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες, γ) να εισάγει δεδομένα, και δ) να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών.