Αυξάνονται οι απλήρωτοι φόροι. Εκτίναξη το Μάρτιο στα “φέσια” προς την ΑΑΔE – Ενοίκια: Προκαταβολή αποζημίωσης εκμισθωτών και για τον Απρίλιο

Κτίριο της ΑΑΔΕ

Κατά 627 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι απλήρωτοι φόρο τον Μάρτιο και διαμορφώθηκαν στο τρίμηνο σε 2,164 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αύξηση της τάξεως του 27% καταγράφουν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Προφανώς η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις λόγω της ύφεσης και της πανδημίας.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, με βάση σχετική ανακοίνωση, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών καταγράφονται τα εξής:

  • Για το 3μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.164εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.077 εκ. (αύξηση κατά 4,2 %).
  • Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 626 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  503εκ. (αύξηση κατά 25%)

Συνολικά τα χρέη προς την εφορία έχουν φθάσει στα 109, δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης. Εισπράξιμα θεωρούνται περί τα 84,8 δισ. ευρώ. -Οι φορολογούμενοι με ανοιχτούς λογαριασμούς στην Εφορία έφθασαν το Μάρτιο του 2021 σε 3.991.846 με 1.851.317 φορολογούμενους να βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Αυξάνονται οι απλήρωτοι φόροι - Εκτίναξη το Μάρτιο στα

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν:  3.954.882

Αυξάνονται οι απλήρωτοι φόροι - Εκτίναξη το Μάρτιο στα

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 3μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.312εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα  2.208εκ. € (αύξηση κατά 4,7%).

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  684εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  539εκ. (αύξηση κατά 27%)

Το 92% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες: 

Αυξάνονται οι απλήρωτοι φόροι - Εκτίναξη το Μάρτιο στα

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 3μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα εκ 421εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 283εκ €  (αύξηση κατά 50,8%) .

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Μάρτιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 169 εκ. € (έναντι 81εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 107,2%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (94%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

Αυξάνονται οι απλήρωτοι φόροι - Εκτίναξη το Μάρτιο στα

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αυξάνονται οι απλήρωτοι φόροι - Εκτίναξη το Μάρτιο στα

 

Ενοίκια: Προκαταβολή αποζημίωσης εκμισθωτών και για τον Απρίλιο

Γενική άποψη της Αθήνας με σπίτια

Μέχρι τις 14 Μάη 2021 θα πρέπει οι δικαιούχοι αποζημιώσεων για ενοίκια να υποβάλουν Δήλωση COVID για τον μήνα Μάρτιο 2021 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών.

Με προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών και για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, ώστε η καταβολή από το Δημόσιο να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου συνεχίζεται το μέτρο στήριξης των ιδιοκτητών από το Υπ. Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID για τον μήνα Μάρτιο 2021 στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου 2021.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευνοϊκό αυτό μέτρο:

  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.
  • Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.